Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

Проблеми соціалізації молоді: навчальний посібник / уклад.: Володченко Ж. М., Лісовець О. В., Новгородський Р. Г., Хлєбік С.Р. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 209 с.

У посібнику розкрито наукові засади та практичні аспекти проблеми соціалізації молоді в Україні. Навчальний посібник відображає структуру викладання дисциплін «Проблеми соціалізації молоді», включає лекційний матеріал, теоретичний матеріал, теоретичний матеріал для підготовки до семінарський занять та самостійної роботи студентів, а також рекомендовану літературу з дисципліни. В посібнику представлено робоча програма з курсу «Проблеми соціалізації молоді». Розрахований на студентів вищих навчальних закладі усіх типів і рівнів акредитації педагогічних і психологічних спеціальностей, аспірантів, педагогів, працівників соціальних закладів та системи післядипломної освіти.

 

Вступ до спеціальності: методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" / А. І. Конончук, Т. В. Зінченко ; ред. А. І. Конончук. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 165 с.

Методичні рекомендації розкривають зміст і джерельну базу теоретичної та практичної частин навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності», подано методичні вказівки щодо проведення занять, нормативно-правові документи України для вивчення студентами спеціальності «соціальна робота». Видання призначене для студентів закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання, які опановують освітню програму «Соціальна робота», а також освітню програму «Соціальна робота» зі спеціалізацією «Соціальна педагогіка», викладачів, фахівців соціальних закладів і установ.

 

Актуальні соціальні проблеми в українських і польських реаліях, тенденціях, перспективах: монографія / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Вища державна професійна школа у Хелмі ; наук. ред.: Г. Бейгер, С. О. Борисюк, О. В. Лісовець. Ніжин; Хелм: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 296 с.

Монографія є результатом міжнародного науково-дослідницького співробітництва кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з кафедрою педагогіки Державної Вищої Професійної школи у Хелмі. Автори пред-ставляють аналіз теоретичних основ соціальних проблем, демонструють їх вирішення у Польщі та Україні, визначають сучасні тенденції у соціальній роботі. Результати наукових досліджень допомагають удоско-налити концепцію сталого соціального розвитку обох країн.

 

 

Соціальний аудит та соціальне інспектування: навчально-методичний посібник / Т. В. Качалова. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 75 с.

Навчально-методичний посібник «Соціальний аудит та соціальне інспектування» призначені для студентів за спеціальності 231 «соціальна робота». У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні аспекти організації соціального аудиту і проведення процедури соціального інспектування, наведені приклади помилок спеціалістів соціальних центрів для сім’ї, дітей та молоді і рекомендовано шляхи вирішення проблемних ситуацій під час відвідування і роботи з проблемними сім’ями. Окрім навчальних ситуацій у посібнику представлені контрольні питання модульних контрольних робіт та список рекомендованої літератури. У додатках приведені приклади нормативно-законодавчих документів, які забезпечують реалізацію соціального аудиту та інспектування в Україні. Навчально-методичний посібник також буде корисним і для практикуючих соціальних працівників.

 

Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів: методичний посібник / А. І. Конончук, Т. В. Зінченко ; за заг. ред. А. І. Конончук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 136 с.

 

У посібнику розкрито структуру та зміст практичної підготовки майбутніх соціальних працівників освітнього ступеня «бакалавр» відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) навчання. Висвітлено загальні положення організації неперервної практики: мету, завдання, форми і методи проведення, функції керівника та методиста практики, обов’язки студента-практиканта, вимоги до змісту та оформлення звітної документації, опис технології оцінювання результатів практики. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання, які опановують освітню програму «Соціальна робота», викладачів вищих навчальних закладів – керівників практики, спеціалістів баз практики, наукових працівників, аспірантів.

 Формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників : монографія / О. В. Лісовець. Київ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. 344 с.

У монографії представлено результати дослідження актуальної проблеми формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників, які відображені у її теоретико-методологічному аналізі, характеристиці сутності, змісту та структури поняття «соціально-правова компетентність», науковому обґрунтуванні та компонентному представленні системи формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти, визначенні методико-технологічних засад її впровадження. Для науковців, викладачів і студентів, практиків у сфері соціальної роботи.

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2018 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О. В. Лісовця. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 293 с.

До збірника увійшли матеріали й тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 26 квітня 2018 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала більше сто тридцяти молодих науковців з двадцяти навчальних закладів України, Польщі, Білорусі і Росії.

 

Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2018 р., м. Ніжин) / За заг. ред. С. О. Борисюк та О. В. Лісовця. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 188 с.
До збірника увійшли матеріали й тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», яка відбулася 15-16 листопада 2018 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. На конференції були розглянуті актуальні проблеми партнерства державних закладів, установ, громадських організацій у наданні соціальної підтримки вразливим категоріям населення, у системі інклюзивної освіти; теоретико-методологічні засади соціального партнерства; особливості професійної підготовки фахівців соціальної сфери до партнерської взаємодії; шляхи налагодження взаємодії освітніх закладів різних типів і рівнів.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative