Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

Методи та організація соціальних досліджень: методичні рекомендації для практичних та лабораторних занять / С. О. Борисюк, Т. В. Зінченко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 60 с.
Методичні матеріали для підготовки студентів спеціальності «соціальна робота» до здійснення соціальних /соціально-педагогічних досліджень містять плани для практичних та лабораторних занять, методичні рекомендації для виконання завдань, словник основних термінів. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання освітніх програм «Соціальна робота» /«Соціальна педагогіка», викладачів вищих навчальних закладів.


Методи соціальної роботи: завдання і методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / А. І. Конончук, О. В. Сватенков. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 89 с.

Даний посібник містить тематику семінарських та лабораторних занять, орієнтовні питання модульних контрольних робіт та екзамену, тематику та приклади індивідуальних навчально-дослідних завдань, список основної, додаткової літератури і перелік законодавчих документів з навчальної дисципліни «Методи соціальної роботи» для студентів спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання.

  

Управління соціальною роботою в Україні: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи; упоряд. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 24 с.
Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань, література, методичні матеріали та рекомендації до виконання завдань самостійної роботи та з індивідуально - дослідного завдання. Рекомендовано для використання магістрантами спеціальності "Соціальна робота" денної та заочної форми навчання, під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни вільного вибору магістранта. Професійно-етична культура соціального працівника : методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд.: Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 28 с.

Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ, та які мають зорієнтувати студентів на етичні аспекти майбутньої професії, забезпечити розвиток у них системи умінь і навичок мислення, узагальнення, формування професійно-етичної культури, спираючись на професійно-етичні норми і цінності. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань для обговорення та детального аналізу; література; методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи та індивідуального, науково-дослідного завдання.

 

 

Соціальна і демографічна статистика: навчально-методичні матеріали до практичних занять / О. В. Лісовець, Г. Г. Бондаренко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 52 с.
Видання містить навчально-методичне забезпечення дисципліни "Соціальна і демографічна статистика", яке включає робочу програму, плани семінарсько-практичних занять, методичні рекомендації для виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи, поради студентам заочної форми навчання для якісного вивчення навчальної дисципліни. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, соціальних працівників, фахівців закладів соціальної сфери.

 

 

Курсова робота з теорії, історії та методів соціальної роботи: навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Соціальна робота» / Укл.: Володченко Ж.М., Лісовець О.В., Новгородський Р.Г., Хлєбік С.Р. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 59 с.
Навчально-методичний посібник включає практичні рекомендації до підготовки, виконання, оформлення та захисту курсової роботи студентами спеціальності «Соціальна робота». Подано орієнтовну тематику курсових робіт з теорії, історії та методів соціальної роботи.
Навчально-методичний посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, викладачам і спеціалістам закладів соціальної сфери, які здійснюють керівництво науковими роботами студентів.

 

Атестація здобувачів вищої освіти з теорії та практики соціальної роботи: навчально-методичний комплекс / [за заг.ред. О.В. Лісовця; укл. С.О. Борисюк, Ж.М. Володченко, Т.В. Качалова, А.І. Конончук, О.В. Лісовець, Р.Г. Новгородський, О.В. Сватенков, С.Р. Хлєбік]. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. 55 с.
У навчально-методичному комплексі представлено нормативні та організаційні положення і навчально-методичні матеріали, в яких висвітлено порядок організації і проведення атестації здобувачів вищої освіти з теорії та практики соціальної роботи зі спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр».

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 261 с.
До збірника увійшли матеріали й тези Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 26 квітня 2017 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала сто двадцять п’ять молодих науковців з п’ятнадцяти навчальних закладів України і Польщі.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative