Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

Соціалізація особистості: навчально-методичний посібник / С. Р. Хлєбік, Р. Г. Новгородський. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 129 с.

У посібнику розкрито наукові засади та основи соціалізації особистості. Навчально-методичний посібник включає структуру та програму навчальної дисципліни, лекційний матеріал, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та ІНДЗ, а також рекомендовану літературу з дисципліни. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації педагогічних спеціальностей та спеціальностей "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", працівників соціальних закладів та системи післядипломної освіти.


Інноваційні моделі надання соціальних послуг : навчально-методичний посібник / С. Р. Хлєбік. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 80 с.

Навчально-методичний посібник включає структуру та програму навчальної дисципліни "Інноваційні моделі надання соціальних послуг", лекційний матеріал, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та ІНДЗ, а також рекомендовану літературу з дисципліни. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації педагогічних спеціальностей та спеціальностей "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", працівників соціальних закладів та системи післядипломної освіти.

 

Корпоративна культура соціальної організації : методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 25 с.

Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань, література, методичні матеріали та рекомендації до виконання завдань самостійної роботи та з індивідуально-дослідного завдання; глосарій понять; методичні рекомендації до роботи над першоджерелами і періодичною пресою; методичні рекомендації до підготовки виступу з повідомленням на семінарському занятті або доповіддю на конференції. Рекомендовано для використання магістрантами спеціальності "Соціальна робота" денної та заочної форми навчання, під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни вільного вибору магістранта.

 

 Гендерні дослідження: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / уклад. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 26 с.

Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки до семінарських занять та виконання ІНДЗ. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань, література, методичні матеріали та рекомендації до виконання індивідуально – дослідного завдання та завдань для самостійної роботи, підготовки до виступу на семінарському занятті. Рекомендовано для використання магістрантами спеціальності "Соціальна робота" денної та заочної форми навчання, під час вивчення обов’язкової навчальної дисципліни.

 

Професійно-етична культура соціального працівника: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд.: Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 32 с.
Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ, та які мають зорієнтувати студентів на етичні аспекти майбутньої професії, забезпечити розвиток у них системи умінь і навичок мислення, узагальнення, формування професійно-етичної культури, спираючись на професійно-етичні норми і цінності. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань для обговорення та детального аналізу; література; методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи та індивідуального, науково-дослідного завдання.


Основи волонтерської діяльності: завдання і методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / О. В. Сватенков. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 36 с.

Даний посібник містить плани семінарських занять, список літератури, перелік питань до заліку, а також приклади індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни "Основи волонтерської діяльності".

 

 

Współczesna rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / Redakcja naukowa: Halina Bejger, Oleg Lisovets, Swietłana Borysiuk, Renata Kartaszyńska. – Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Chełmie; Chełmskie towarzystwo naukowe. Chełm, 2016. 332 s.

 

  

Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 травня 2016 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2016. 189 с.
До збірника увійшли матеріали й тези Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», яка відбулася 5-6 травня 2016 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. На конференції були розглянуті актуальні проблеми партнерства державних закладів, установ, громадських організацій у наданні соціальної підтримки вразливим категоріям населення; теоретико-методологічні засади соціального партнерства; особливості професійної підготовки фахівців соціальної сфери до партнерської взаємодії.

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (27 квітня 2016 р., м.Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2016. 205 с.
До збірника увійшли матеріали й тези Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 27 квітня 2016 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала більше сімдесяти молодих науковців з двадцяти навчальних закладів України.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative