Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

На кафедрі працює з 2013 року.

Посада - професор (2013 р.).

Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2009 р.).

Вчене звання - професор (2011 р.).

Освітнє і наукове зростання. Вищу освіту здобув у Київському педагогічному інституті ім. М. Горького у 1976 р. (нині Національний педагогічний університет ім М.П.Драгоманова), закінчивши природничо-географічний факультет за спеціальністю «Географія і біологія»; отримав кваліфікацію вчителя географії і біології. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблеми освіти та виховання в діяльності Першого російського педагогічного товариства» за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук - 1991 р.). У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему «Система методичної підготовки майбутніх учителів географії» за спеціальністю 13.00.02 - методика навчання географії), (диплом доктора педагогічних наук - 2009 р.).

Професійне зростання. Із 1983 р. працює у Ніжинському університеті на кафедрі географії на посадах асистента (1983-1990 рр.), старшого викладача (1990-1994 рр.), доцента (1994-2011 рр.), професора (з 2011 р.); професора кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (з 2013 р.). У 1990-2003 рр. працював заступником декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету. У 2013-2020 рр. очолював кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Професійні відзнаки:

Всеукраїнські – «Заслужений працівник освіти України» (2020),«Відмінник освіти України» (1995 р.), медалі НАПН України «Григорій Сковорода» (2015 р.), «Іван Франко» (2020), Грамота МОН України (2008 р.), стипендіат Кабінету Міністрів України (з 2021).

Обласні – Грамоти та Подяки Чернігівської обласної ради.

Міські – Грамоти та Подяки Ніжинської міської ради.

Університетські – нагрудний знак «Заслужений працівник Ніжинського університету імені Миколи Гоголя» (2019 р.), Грамота Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2017 р.).

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – теорія та практика професійної підготовки майбутніх педагогів; історія педагогіки; краєзнавство; соціальне виховання. У своєму науковому доробку має близько 200 публікацій, серед яких монографії, наукові статті у фахових, зарубіжних виданнях, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації та ін. Член спеціалізованої вченої ради в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Науковий консультант педагогічних та соціально-педагогічних наукових проектів в Інституті педагогіки НАПН України; співорганізатор та учасник міжнародних, всеукраїнських конференцій.

Навчальна і методична робота. Розробив та викладає навчальні дисципліни: “Людина в сучасному соціумі», «Соціальна робота у сфері зайнятості населення», «Управління соціальною роботою в Україні», «Методика краєзнавчо-туристичної роботи в закладах позашкільної освіти» та ін., керує курсовими, кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

Громадська і виховна робота. Член редколегії ВАКівських видань «Наукові записки» м.Ніжин, «Український педагогічний журнал» м.Київ, член Вченої ради університету та факультету психології та соціальної роботи.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative