Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Посада: професор кафедри історії України

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

 

Контакти:

E-mail: adb1958@ukr.net 

  

Професійне становлення:

Закінчив Чернівецький державний університет у  1980 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1980 р. Кандидат історичних наук (з 1989 р.), доцент кафедри історії України НДПІ ім. М. Гоголя (з 1990 р.). У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему «Системно-політична трансформація в Україні (квітень 1985 – серпень 1991 рр.): історико-політичний аналіз». Декан історико-правознавчого факультету (1999–2003 рр.). З лютого 2004 р. - заступник директора з навчальної та виховної роботи, професор кафедри всесвітньої історії та політології Міжрегіонального гуманітарного інституту (МГІ) Київського славістичного університету (КСУ). З  вересня 2004 р. – проректор з навчально-методичної роботи Київського славістичного університету, професор кафедри історії Інституту славістики та міжнародних відносин КСУ. У 2005 р. ВАК України  присвоєно  вчене звання професора.  З липня  2005 р. по лютий 2006 р.  – на посаді першого проректора Київського славістичного університету. У 2006-2016 рр. ректор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. З 2016 р. по 2021 р. -  перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи університету. З 2021 р. - професор кафедри.

Науково-дослідницька робота:

До сфери наукових інтересів входить суспільно-політична історія України ХХ століття, сучасні політичні технології.  Автор понад 450 друкованих праць, в тому числі  понад 60 окремих книг (44 навчальні посібники та підручники, 17 одноосібних та колективних  монографій). Член редколегій ряду наукових журналів: Studia Politologica Ucraino-Polona (Українсько-польські політологічні студії), Проблеми міжнародних відносин (Співзасновники: Ніжинський державний університет, Міжнародний університет та Вища школа Бізнесу. Польща. У 2015-2018 рр. Бойко О.Д. – учасник грантового проекту «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до Європейського Союзу країнах із різними традиціями» за програмою Erasmus+. На конкурсних засадах визнавався «Кращим науковцем університету» в  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роках.

Навчальна і методична робота:

Забезпечує лекційні і практичні заняття з навчальних дисциплін «Політичні режими та політичні системи», «Політична психологія», «Кратологія», «Ґендерна політика», «Політичний консалтинг». Здійснює керівництво аспірантами, а також керує написанням магістерських робіт. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 доктора філософії.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative