Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

 

Організація літнього відпочинку молодших школярів : навчально-методичний посібник / укл. Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, О.С. Філоненко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 90 с.

У посібнику висвітлено мету, завдання, зміст і особливості організації та проведення літньої педагогічної практики. Визначено перелік знань, практичних умінь і навичок студентів. Висунуто основні вимоги до контролю і оцінювання видів діяльності на педагогічній практиці, до оформлення звітної документації студентів.
Розкрито зміст, форми, методи виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку та особливості планування в літньому оздоровчому таборі. Подано практичний матеріал, який можна використати у роботі з дітьми влітку в таборі відпочинку.

 

 

Табір з денним перебуванням: відпочинок і виховання : навчально-методичний посібник / Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, О. С. Філоненко / за ред. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 91с. – рекомендація МОН України для студентів вищих навчальних закладів в яких здійснюється підготовка педагогічних працівників (авторський внесок 30%). Схвалено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Лист від 23.05. 2016 № 2.1/12-Г-223).

У посібнику висвітлено мету, завдання, зміст і особливості організації виховної роботи в таборі з денним перебуванням дітей. Представлені нормативно-правові документи з організації табору. Розкрито зміст, форми та методи виховної роботи з дітьми та особливості її планування в таборі з денним перебуванням дітей. Подано практичний матеріал, який можна використати у роботі з дітьми шкільного віку влітку. Рекомендовано вихователям, вожатим та директорам таборів з денним перебуванням дітей.

 

  Філоненко О.С. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції початкової освіти: навчально-методичний комплекс / О.С. Філоненко. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 95с.

Навчально-методичний комплекс до навчальної дисципліни "Сучасні зарубіжні педагогічні концепції початкової освіти" передбачений для студентів І курсу підготовки магістра напряму 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта і містить: структуру навчальної дисципліни, тематику та опорні конспекти лекцій, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, питання до контрольної роботи та екзамену.

 

  Філоненко О.С. Виховна практика студентів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – організація та проведення: методичні рекомендації. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 52 с.

Методичні рекомендації допоможуть студентам університету ІІІ курсу педагогічних спеціальностей, майбутнім вихователям дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зорієнтуватися при розподілі на виховну практику; вірно і вчасно оформити необхідну документацію; у визначені терміни виконати всі технічні вимоги; своєчасно скласти залік із виховної практики.
Методичні рекомендації адресовано студентам університету, викладачам, керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

  Філоненко О. С. Інновації в початковій освіті : навч.-метод. посіб. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 80 с.

Навчально-методичний посібник "Інновації в початковій освіті" передбачений для здобувачів ОП 013 Початкова освіта ОР Бакалавр і містить: характеристику навчальної дисципліни, тематику та теоретичні відомості до лекцій, плани практичних і лабораторних занять, завдання для самостійної роботи, питання до контрольної роботи та екзамену.

 

 

Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад.: Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, О.С.Філоненко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 179 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної та робочої програм з навчальної дисципліни "Методика виховної роботи в ДОЦ" за вимогами кредитно-трансферної системи і рекомендовано для здобувачів ОП 013 Початкова освіта ОР Бакалавр; містить тексти лекцій, плани лабора­торних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, додатки.

 

Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / авт. – укл. Є.І. Коваленко, О.В. Самойленко, О.С. Філоненко – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.

У навчально-методичному посібнику висвітлено зміст курсу. Подано лекційний матеріал, тематику практичних занять, завдання самостійної роботи та підсумкового контролю знань.. Методичні матеріали адресовані студентам спеціальностей 014 «Середня освіта» (Історія, Філологія, Математика, Інформатика, Фізика, Хімія, Біологія, Географія, Музичне мистецтво, Хореографія) та 013 «Початкова освіта» денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Навчально-методичний посібник побудований в логіці аналізу найважливіших освітніх ідей, поглядів видатних представників педагогічної думки минулого в тісному зв'язку з історією розвитку людського суспільства і розгляду реалізації цих ідей в практиці освіти. Посібник містить лекційний матеріал, плани практичних занять, питання для дискусій і педагогічних роздумів, питання для самоконтролю, тематику навчально-дослідних завдань, перелік літератури та першоджерел для опрацювання. Підготовка кожного практичного заняття включає обов’язкове опрацювання першоджерел, які дозволяють студентам отримати уміння аналізувати праці вчених та робити власні висновки.

Посібник буде корисним для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також для викладачів історії педагогіки. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative