Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу “Історія педагогіки” для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов напряму підготовки: 6.020303 Філологія / упоряд. Н. М. Демченко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 51 с.

Навчальна дисципліна “Історія педагогіки” покликана ознайомити студентів із шляхами розвитку теорії і практики виховання різних історичних періодів, сприяти виробленню критичного ставлення до педагогічної спадщини, формувати вміння застосовувати досвід минулого в сучасних умовах, дає можливість простежити генезис окремих педагогічних проблем і явищ. Методичні рекомендації містять питання для опрацювання на семінарських заняттях, завдання для самоконтролю, перелік праць для самостійного опрацювання, теми для самостійного опрацювання, рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, завдання для тестового контролю, орієнтовний перелік питань до заліку, список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів.
Публікація буде корисною викладачам вищих навчальних закладів та студентам.

Порівняльна педагогіка [Электронный ресурс] : навчальний посібник для студентів V курсу всіх спеціальностей / упор. Н. М. Демченко ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Электрон. текстовые дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 124 с. Загл. с титул. экрана. Б. ц.

Посібник укладено відповідно до діючої навчальної програми з дисципліни “Порівняльна педагогіка” для вищих навчальних закладів. Містить навчально-методичний матеріал, покликаний збагатити студентів вищих навчальних закладів знаннями про стан та основні тенденції, закони і закономірності розвитку світового (зарубіжного і вітчизняного) педагогічного досвіду і національних педагогічних культур сучасності, розширити їх загально педагогічний світогляд, сформувати уявлення про досвід оновлення теорії і практики освіти в різних країнах.

Публікація буде корисною студентам, викладам вищим навчальних закладів, вчителям, всім, хто досліджує проблеми розвитку сучасної освіти.

Вища освіта: хрестоматія з педагогічної компаративістики / уклад. Н. М. Демченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  415 с. 

До хрестоматії включені зарубіжні та вітчизняні документи (закони, декларації, конвенції, комюніке), які визначають стан вищої освіти Європи й України у ХХ-ХХІ ст. Посібник складено  відповідно до діючої навчальної програми з педагогічної компаративістики для студентів другого магістерського рівня всіх спеціальностей Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Книга адресована студентам і викладачам, широкому загалові освітян, також буде корисною для всіх, хто цікавиться історією розвитку та сучасним станом зарубіжної і вітчизняної вищої школи. Може бути використана при вивченні магістрантами й аспірантами навчальної дисципліни “Компаративістика в освіті”.

 

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Порівняльна педагогіка» [Электронный ресурс] : для студентів V курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей / упоряд. Н. М. Демченко ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Электрон. текстове дан. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 72 с. Загл. с титул. экрана. Б. ц.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative