Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Новгородська Ю. Г.

«Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці» [Електронне видання] : навч. посіб. для студентів напряму спеціальності 013 Початкова освіта / Ю. Г. Новгородська. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. – 133 с.

У навчальному посібнику розкрито історичні аспекти становлення та розвитку дидактики початкової школи як галузі педагогічних знань. Висвітлено прогресивні дидактичні ідеї  українських педагогів, виокремлено їх  внесок у розробку теоретичних і практичних питань теорії навчання в початковій школі.

Посібник адресується викладачам педагогіки та студентам педагогічних спеціальностей, а також  вчителям початкових класів.

Новгородська Ю. Г.

Методичні матеріали та рекомендації до вивчення навчальної «Теорія початкової освіти» (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 93 с.

Методичні матеріали та рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія початкової освіти» створені з метою надання практичної допомоги студентам заочної і денної форми навчання щодо покращення опанування її змісту, вироблення практичних навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Видання призначене студентам педагогічних спеціальностей університетів, педагогічних коледжів, учителів початкової школи, викладачів ЗВО.

Новгородська Ю. Г.

Інноваційний менеджмент в освіті : [начально-методичний посібник] для магістрів спеціальності 073 Менеджмент. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 120 с.

У навчально-методичному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту в освіті. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту в освіті та особливості його здійснення суб’єктами педагогічного процесу в умовах ринкових відносин.

У посібнику також висвітлюються наукові основи визначення якостей керівника-інноватора, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи інноваційні технології керівництва персоналом. Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 073 Менеджмент ОПП «Менеджмент в освіті», аспірантів, керівників освітніх установ; фахівців, які займаються інноваціями.

 

Українсько-англійський тлумачний словник з менеджменту. Ukrainian- English   explanatory   dictionary    on    management    /    укладання Ю. Г. Новгородська. Ніжин: Видавництво НДУ, 2022. 91 с.

У навчальному виданні представлено комплексне узагальнення понятійної термінології з менеджменту у контексті міждисциплінарного підходу, який уможливить перехід від тематичного вивчення навчального матеріалу окремих дисциплін до проблемно-орієнтованого, дослідницького рівня опанування фундаментальними знаннями у базовій системі підготовки фахівців з менеджменту.

Укладач словника пропонує тлумачення слів і словосполучень, що найчастіше вживаються в сучасній маркетинговій та педагогічній термінології українською та англійської мовами.

Розрахований на викладачів та студентів закладів вищої освіти, магістрантів, аспірантів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми управління в закладах освіти.

 

Новгородська Ю. Г., Богомаз І. М. Управління професійним розвитком педагогічних працівників закладів освіти. Навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 226 с. 

У посібнику висвітлено проблему управління професійним розвитком молодих фахівців в умовах закладів освіти. Проаналізовано стан розроблення проблеми управління професійним розвитком молодих фахівців у вітчизняній та зарубіжній літературі, розкрито науково-методологічні засади професійного розвитку молодих педагогів в умовах закладів освіти різних типів та форм власності; сформовано понятійно-термінологічний апарат дослідження.

Представлено систему управління професійним розвитком молодих педагогів, яка складається з комплексу структурних та функціональних компонентів: цільовий, змістовий, структурний, процесуальний та оціночно-результативний боки. Авторами визначено та науково обґрунтовано форми професійного розвитку молодих педагогів в умовах закладів освіти: наставництво, бенчмаркінг, коучинг, самоосвіта та інші.

Посібник адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам закладів освіти, директорам і працівникам Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, усім особам, зацікавленим у професійному зростанні.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative