Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / авт. – укл. Є.І. Коваленко, О.В. Самойленко, О.С. Філоненко – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.

У навчально-методичному посібнику висвітлено зміст курсу. Подано лекційний матеріал, тематику практичних занять, завдання самостійної роботи та підсумкового контролю знань.. Методичні матеріали адресовані студентам спеціальностей 014 «Середня освіта» (Історія, Філологія, Математика, Інформатика, Фізика, Хімія, Біологія, Географія, Музичне мистецтво, Хореографія) та 013 «Початкова освіта» денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Навчально-методичний посібник побудований в логіці аналізу найважливіших освітніх ідей, поглядів видатних представників педагогічної думки минулого в тісному зв'язку з історією розвитку людського суспільства і розгляду реалізації цих ідей в практиці освіти. Посібник містить лекційний матеріал, плани практичних занять, питання для дискусій і педагогічних роздумів, питання для самоконтролю, тематику навчально-дослідних завдань, перелік літератури та першоджерел для опрацювання. Підготовка кожного практичного заняття включає обов’язкове опрацювання першоджерел, які дозволяють студентам отримати уміння аналізувати праці вчених та робити власні висновки.

Посібник буде корисним для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також для викладачів історії педагогіки. 

 

 

Теорія та технологія вивчення у ЗВО курсу «Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь»» : навч.-метод. посіб. / авт. – укл. О.В. Самойленко – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.

У навчально-методичному посібнику визначено перелік знань, практичних умінь та навичок студентів. Висвітлено зміст курсу «Теорія та технології вивчення у ЗВО курсу «Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь»». На допомогу студентам подано матеріали до лекційного курсу, практичних занять, перелік рекомендованої літератури, орієнтовна тематика проектів для індивідуальних науково-дослідних завдань, завдання для самостійної роботи, питання до контрольної роботи, заліку. Методичні матеріали адресовані студентам спеціальності «Початкова освіта», педагогам-практикам, вчителям і методистам початкової ланки освіти.

 

Теорія і методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» факультету психології та соціальної роботи.

Укл. О.В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2021. 378 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі» передбачений для студентів спеціальності 013 Початкова освіта факультету психології та соціальної роботи і містить: загальну інформацію, опорний конспект лекцій, плани та завдання до практичних і лабораторних занять, завдання для ІНДЗ, самостійної роботи, питання до контрольної роботи та екзамену, список використаних джерел.

 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку

Запропонована монографія – чергова в серії книг, присвячених комплексному аналізу вищої педагогічної освіти і науки України в розрізі областей. Характерні риси педагогічної освіти Чернігівської області висвітлені на тлі історії розвитку краю. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти Сіверщини. Дослідження завершується аналізом сучасних проблем і перспектив подальшого розвитку педагогічної освіти і науки Чернігівської області.

Видання розраховане на тих, хто має професійну необхідність або особисту потребу у вивченні педагогічної освіти і науки Чернігівщини.

 

Педагогічні ситуації: сутність та приклади вирішення : Навчальний посібник /Падун Н.О., Самойленко О.В. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. -

Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст для всіх педагогічних спеціальностей університету. Посібник спрямований на забезпечення умов формування у майбутнього вчителя певних компетенцій для вирішення різноманітних ситуацій що виникають у навчально-виховному процесі. Видання характеризується поєднанням теоретичного навчального матеріалу з практичними завданнями.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів університету, вчителів та методистів.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative