Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Кандидат педагогічних наук, доцент Падун Ніна Олексіївна 1977 року закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, зі спеціальності «біологія і хімія», та отримала кваліфікацію вчитель біології і хімії.  Захистила дисертаційне дослідження зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах України (1929-1940)». Викладає такі навчальні дисципліни: педагогіка, с/к з педагогіки, професійна та корпоративна етика та ін.

 Деякі з останніх наукових праць:

1. Падун Н.О. Педагогічні ситуації:  сутність та приклади вирішення: навч.посіб. / Н.О.Падун, О.В.Самойленко. - Ніжин:НДУ ім. М.Гоголя, 2017.- 168 с.   Рекомендовано Вченою радою НДУ ім.М.Гоголя пр.№11 від 26.04.2017 р.

2. Падун Н.О. Інтегроване навчання, як міждисциплінарна проблема / Падун Н.О. //Наукові записки Ніжинського державного університету. Серія Психолого-педагогічні науки.  – Ніжин: НДУ. – № 2, 2017. – С.   28-34.

3. Теоретичні аспекти дидактичної інтеграції, як засобу підвищення ефективності процесу навчання /Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки  НДУ імені Миколи Гоголя  (19-20 жовтня 2017 р.м.Ніжин)/За заг ред. Є.І.Коваленко – Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – с. 166-168

4. Педагогічна практика магістрантів заочної форми навчання:навчально-методичні матеріали, педагогічний блок /укл. : Коваленко Є.І., Падун Н.О., Самойленко О.В., Філоненко О.С.-Ніжин:НДУ ім..Гоголя, 2017. – 30 с.

5. Програма до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії і практики навчання і виховання (педагогічний блок) / за заг. ред.. Є.І.Коваленко - Ніжин:НДУ ім. М.Гоголя, 2017. - 23 с.

6. Падун Н. О.Гуманізація управління загальноосвітнім навчальними закладами як основна мета розвитку особистості /Падун Н.О.  //Наукові записки Ніжинського державного університету. Серія Психолого-педагогічні науки.  – Ніжин: НДУ. – № 2, 2018. – с.   61-66.

7. Падун Н. О. Особливості  сучасного уроку у системі особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі: матеріали  всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції, присвяченої  Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи»  м. Ніжин,18 жовтня 2018 р.

8. Падун Н.О. Інтеграційний підхід до формування професійної компетентності менеджерів освіти /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів»   15 лютого 2018 року.

9. Падун Н.О.Деякі аспекти розвитку організаційної культури зальноосвітніх навчальних закладів /Падун Н.О.  // Наукові записки Ніжинського державного університету. Серія Психолого-педагогічні науки.  – Ніжин: НДУ. – № 3, 2018.

10. Плани семінарських та лабораторних занять з педагогіки для студентів ІІІ курсу денної форми навчання / укладачі Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В., Демченко Н.М., Дубровська Л.О., Коваленко Є.І., Новгородська Ю.Г., Падун Н.О., Самаріна С.І. (за заг.ред.Коваленко Є.І.- Ніжин:НДУ ім.М.Гоголя, 2018. - 71 с.

Участь у конференціях, семінарах тощо

  1. Міжнародна науково-практична конференція, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє». - м. Ніжин, 19-20 жовтня 2017 р.
  2. Щорічна звітна науково-практична конференція викладачів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. -  м. Ніжин, травень 2017 р.
  3. Звітна наукова конференція викладачів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин, травень 2018р.
  4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів» - м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 15 лютого 2018 р.
  5. ІІІ науково-практичноа конференція магістрів «Підготовка керівника навчального закладу: реалії сьогодення та перспективи» - м. Ніжин, 24 травня 2018 р.
  6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» - м. Ніжин, 19 жовтня 2018 р.

Робота з аспірантами та докторантами, керівництво  студентською науковою роботою

1. Керівництво дипломними та магістерськими роботами.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative