Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

E-mail: olenasam1506@gmail.com, sov-15@ukr.net

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2011)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2015)

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Історія педагогіки
 2. Кадровий менеджмент
 3. Основи менеджменту та теорія організації
 4. Теорія та методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі
 5. Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі
 6. Основи медичних знань та охорони здоров’я учнів молодшого шкільного віку
 7. Теорія та технології вивчення у ЗВО курсу «Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь»

 

ОСВІТА. Закінчила з відзнакою Ніжинське медичне училище в 1991 році, за спеціальністю «Фельдшер». Отримала кваліфікацію «Фельдшер» (диплом МТ № 828265). Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя в 1999 році, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Отримала кваліфікацію вчителя біології.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» з теми: «Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині ХІХ – початку ХХ століття» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом кандидата наук ДК № 002196).

Із 01 жовтня 2012 року по 30 червня 2013 року навчалася в Центрі суміжних професій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та успішно виконала навчальний план з курсу «Польська мова» (№ 05913).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 043590).

Упродовж 2021-2022 рр. навчалася в магістратурі Національного університету «Чернігівська політехніка». 20.12.22 успішно захистила магістерське дослідження на тему «Удосконалення кадрової політики як інструмент стратегії управління персоналом». 31.12.22 отримала диплом магістра М 22 № 089532, освітня програма Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері. Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти «Магістр», галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент.

Викладає на курсах підвищення кваліфікації для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання) за спеціальністю 073 Менеджмент за програмою «Інновації в освітньому менеджменті».

Відповідальна за організацію та проведення виробничої практики для студентів IV курсів спеціальностей 014 Середня освіта.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2004–2006 викладач Ніжинського агротехнічного інституту.

2006–2007 фахівець відділу міжнародних зв’язків НДУ імені Миколи Гоголя.

1.11.07–31.10.10 – навчання в аспірантурі НДУ імені Миколи Гоголя.

1.09.11 – викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності.

30.06.15 – доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності.

31.08.18 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту.

01.09.22 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: історія педагогіки, педагогіка та методика початкового навчання, педагогіка здоров’язбереження, здоров’язбережувальне освітнє середовище в закладах освіти, впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес початкової школи, охорона здоров’я учнів молодшого шкільного віку, управління персоналом, кадрова політика організації, менеджмент організацій тощо.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має близько 100 публікацій.

МОНОГРАФІЇ

Самойленко О.В. та інші. Вища педагогічна освіта і наука України: освіта, сьогодення та перспективи розвитку Чернігівської області ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; К.: Знання України, 2012. 419 с.

 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Програма до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії і практики навчання і виховання (педагогічний блок) / [Коваленко Є.І., Падун Н.О., Самойленко О.В та ін.] / за заг. ред. Є.І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 23 с.
 2. Педагогічна практика магістрантів заочної форми навчання навчально-методичні матеріали, педагогічний блок. / Укладачі: Є.І. Коваленко, Н.О. Падун, О.В. Самойленко, О.С. Філоненко, Ніжин, 2017. 32 с.
 3. Педагогічні ситуації: сутність та приклади вирішення: Навчальний посібник /Падун Н.О., Самойленко О.В. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 243 с.
 4. Програма до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії і практики навчання і виховання (педагогічний блок) / [Коваленко Є.І., Падун Н.О., Самойленко О.В та ін.]; за заг. ред. Є.І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 23 с.
 5. Методичні рекомендації з організації практики для студентів 4 курсу / авт.-розроб.: Є.І. Коваленко, Л.О. Дубровська, Н.О. Падун, О.В. Самойленко, О.С. Філоненко. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 75 с.
 6. «Навчальна програма для магістрантів I року навчання з курсу «Теорія та технологія вивчення у ВНЗ курсу «Здоров’язберігаючі технології»» / Електронний ресурс. Ніжин, 2018.
 7. «Теорія та технологія вивчення у ВНЗ курсу «Здоров’язберігаючі технології» навчально-методичний посібник для магістрантів I року навчання – Ніжин, 2018. (Електронний ресурс).
 8. Методичні рекомендації для комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності «Філологія» Електронний ресурс. Ніжин, 2019.
 9. Методичні рекомендації для комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності «Філологія» Електронний ресурс. Ніжин, 2021.
 10. Самойленко О.В. Історія педагогіки – Навч.-мет. посібник для вивчення курсу «Історія педагогіки», для студентів 1 бакалаврського рівня, денної та заочно-дистанційної форм навчання Ніжин, 2021. 280 с.
 11. Самойленко О.В. Теорія та технології вивчення у ЗВО курсу «Соціальна та здоров’язбережувальна галузь» / Навч.-мет. посібник для магістрів 2 року навчання, спеціальності «Початкова освіта», денної та заочно-дистанційної форм навчання, Ніжин, 2021. 250 с.
 12. Самойленко О.В. Методика навчання Соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі» / Навч.-мет. посібник для студентів 1 бакалаврського рівня, спеціальності 013 «Початкова освіта», денної та заочно-дистанційної форм навчання, Ніжин, 2021. 220 с.
 13. Самойленко О.В. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Основи медичних знань та охорони здоров’я учнів молодшого шкільного віку» для студентів 1 бакалаврського рівня, спеціальності 013 «Початкова освіта», Ніжин, 2022. 32 с.

 

НАУКОВІ СТАТТІ:

 1. Samoilenko O.V., Filonenko O.S. Аnalysis of modern scientific approaches to the problem of preparation of future elementary school teachers for application of information and communication technologies of studying / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba December № 10, 2016. р.122- 126. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor(USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 2. Самойленко О.В. Визначення поняття «здорового способу життя» та його формування / Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль: СPM «ASF», 2017. 271 с. С. 61–64. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 3. Самойленко О.В., Дубровська Л.О. Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя молодших школярів / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. October 17, 2017. 274 p. С. 105–109. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 4. Olena Samoilenko German universities in the system of educating professors for 19th century Ukrainian higher schools / Deutsch-Ukraische Beziehungen: Vergangenheit, Gegenwart und die perspektiven der gegenseitigen Beziehungen / Alexander and Olena Samoilenko // Munhen-Nizhyn, 2017. p. 175–192.
 5. Самойленко О.В. Дубровська Л.О. Виховання відповідальності у дітей початкової школи як педагогічна проблема / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba № 20, January, 2018. с. 115–119. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 6. Самойленко О.В. Дубровська Л.О. Дубровський В.Л. Готовність учителя початкових класів до упровадження інтерактивних технологій навчання / Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba № 24, May, 2018. с. 69–72. ISSN 2410-4388 Збірник внесено до Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 7. Самойленко О.В. Особливості організації навчального процесу в Ніжинський класичній чоловічий гімназії при ліцеї князя Безбородька в ХІХ – поч. ХХ ст. / О.В. Самойленко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. В. Гоголя, 2018. № 2.
 8. Самойленко О.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л. Теоретичне обґрунтування використання сучасних форм роботи з батьками учнів молодшої школи / Матеріали XLIX Міжнародної наукової конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» : Журнал. Переяслів-Хмельницький, Випуск 5 (49), частина 4, травень, 2019, С. 79–87. Збірник внесено до наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки.
 9. Самойленко О.В. Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки» / О.В. Самойленко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. В. Гоголя, 2019. № 3.
 10. Самойленко О.В. Випускники вчені-емігранти / О.В. Самойленко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. В. Гоголя, 2019. – № 2.
 11. Падун Н.О., Самойленко O.B., Падун A.O. Інтегроване навчання як один із шляхів удосконалення освітнього процесу / SCIENTIA № 13 Chełm 2019, с. 73-84.
 12. Самойленко Олена, Самойленко Олександр (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) Науково-педагогічна та адміністративно-організаційна діяльність братів М.О. та П.О. Лавровських в Україні та Польщі в другій половині ХІХ ст. / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Польсько-українська культурна спадщина на Слобожанщині» (7-8 листопада 2019 р.).
 13. Педагогічні особливості використання нетрадиційних уроків у початковій школі / Дубровська Л.О., Самойленко О.В., Дубровський В.Л. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2019. № 4.
 14. Самойленко О.В. Феномен поняття «здоровий спосіб життя» як педагогічна проблема /Самойленко О.В.// Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2020. № 5.
 15. Самойленко О.В. Спогади В. В. Данилова як педагогічне джерело /Самойленко О.В.// Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2021. № 2.
 16. Filonenko Olena, Samoilenko Olena, Demchenko Nataliia. Monitoring of problems of organization and conduct of pedagogical practice of university students // Людинознавчі студії: Серія «Педагогіка» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі педагогічних наук (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки») відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). Збірник відображено у таких науко-метричних базах даних та каталогах: Index Copernicus International, Google Scholar, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, Crossref / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 12 (44). 220 c. DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.12/44. с. 207–214.
 17. Самойленко О.В. Феномен поняття «здоровий спосіб життя» як педагогічна проблема/Самойленко О.В.// Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2020. № 5.
 18. Білоусова Н.В., Самойленко О.В. Формування здорового способу життя учнів початкових класів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи /Самойленко О.В.// Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин, 2021. № 3.
 19. Samoilenko O., Bilousova N., Yarosh O. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи при вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ» Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»; (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, с. 62-70.
 20. Самойленко О.В., Білоусова Н.В. Сформованість ставлення молодших школярів до здорового способу життя як елементу фізичного виховання. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б») Випуск № 42 том 1, 2021 р. с. 242-247.
 21. Філоненко О.С., Самойленко О.В., Демченко Н.М. Модернізація практичної підготовки як невід’ємного складника системи підготовки майбутнього педагога. Наукові записки: Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 1. С.111-115. (Категорія «Б»)
 22. Філоненко О. С., Самойленко О. В., Демченко Н. М. Історико-педагогічний аналіз діяльності кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у підготовці майбутніх учителів до виховної практики в дитячих оздоровчих таборах. Наукові записки: Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022.
 23. Olena Samoilenko, Oleksandr Samoilenko The role of ethnic Poles in the educational and cultural life of the Northern Left Bank of Ukraine in the 19th - the first quarter of the 20th centuries // Textus et Studia, nr4 (32)2022.

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ, ДИСКУСІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ З НАУКОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ)

 1. Самойленко О.В. Трудова діяльність як засіб формування працелюбства молодшого школяра / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», 19–20 жовтня 2017 р., Ніжин с. 189–192.
 2. Самойленко О.В. Визначення «здорового способу життя» та його формування / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності», 30–31 жовтня 2017 року, Канада – Сербія – Азербайджан – Польща Україна, 2017 с. 61–64.
 3. Самойленко О.В. Окремі аспекти організації навчального процесу в Ніжинський класичній гімназії при ліцеї князя Безбородька в другій половині ХІХ ст. // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 17 жовтня 2019 року.
 4. Самойленко Олена, Самойленко Олександр Науково-педагогічна та адміністративно-організаційна діяльність братів М.О. та П.О. Лавровських в Україні та Польщі в другій половині ХІХ ст. / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Польсько-українська культурна спадщина на Слобожанщині» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди (7-8 листопада 2019 р.) / Харк. нац. ун-т ім. Г. Сковороди Х.: Видавець О.А. Мірошніченко, 2019. 160 с.
 5. Самойленко О.В. Теоретичне обґрунтування використання сучасних форм роботи з батьками учнів молодшої школи // Матеріали XLIX Міжнародної наукової конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», 26-27 травня 2019 р.
 6. Самойленко О.В. Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування культури ділового спілкування // «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» № 71 (2020).
 7. Самойленко О.В. Педагогічна система підготовки фахівців – майбутніх менеджерів до здійснення професійної діяльності / Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів», 21 жовтня 2020 р. Ніжин, с. 89-91.
 8. Самойленко О.В. Михайло Тулов – педагог-теоретик і практик / До 200-ліття НВШ «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)» / Міжнародна науково-практична конференція, Ніжин, 22-24 вересня 2020 року.
 9. Самойленко О.В. Використання засобів фізкультурно-оздоровчої роботи – запорука ефективного навчання в початковій школі / Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т. М. Турчин, упоряд. Т.В. Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 188 с., С. 136-139.
 10. Самойленко Олена. Шляхи розв’язання проблем здоров’язбереження в організації роботи ГПД. / «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с. С. 78-81.
 11. Самойленко О.В. Створення здоров’язбережувального середовища початкової школи – як педагогічно організована система умов / ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» 11–14 травня 2021 року, м. Київ+24 год підвищення кваліфікації.
 12. Самойленко О. В. Педагогічні умови формування навичок здорового способу життя під час вивчення циклу «Я досліджую світ». Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи / VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 29 квітня 2021 р., Умань 2021.
 13. Самойленко О.В. Біоритмологічні принципи раціональної організації освітньої діяльності в початковій школі / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», Хмельницький 15 квітня 2021 р.
 14. Самойленко О.В. Педагогічний вплив дитячої субкультури на соціалізацію молодшого школяра / Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 2022 р., с. 95-97.
 15. Самойленко О. В. Структура ключових компетентностей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ У ВИМІРІ НОВИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ, 29 вересня 2022 року с. 64-68.

 

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ

Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами. Тематика магістерських робіт відображає актуальні проблеми сучасної науки зі спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 073 «Менеджмент»: «Формування здорового способу життя учнів початкових класів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи», «Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального освітнього середовища початкової школи», «Управління розвитком кадрового потенціалу організації», «Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності в групі продовженого дня», «Система мотивації персоналу організації та шляхи її удосконалення», «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній простір початкової школи» і т. п.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

МІЖНАРОДНІ:

 1. Міжнародна наукова конференція «Грецька громада Ніжина: історія та сучасність». Ніжин, 27-28 квітня 2017 р.
 2. Міжнародна наукова конференція «Німецько-українські зв’язки: минуле, сучасне та перспективи взаємовідносин». Мюнхен – Переяслав-Хмельницький, 22-23 травня 2017 р.
 3. Міжнародний дослідницький семінар «Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.», Харків, ХНПУ ім. Григорія Сковороди, 28-29 вересня 2017 р.
 4. Міжнародний дослідницький семінар «Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.», Харків, ХНПУ ім. Григорія Сковороди, 26–27 вересня 2017 р.
 5. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: Революційні процеси 1917–1921 рр. в країнах Центральної і Східної Європи», Ніжин, 28–29 вересня 2017 р.
 6. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю кафедри педагогіки «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє», м. Ніжин, 19–20 жовтня, 2017 р.
 7. ІV Міжнародна науково-практичної конференція «Лабіринти реальності», Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Україна, 30–31 жовтня 2017 р.
 8. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: Чернігово-Сіверщина в геополітичних конфліктах і трансформаціях», Ніжин, 1 листопада 2018 р.
 9. XLIX Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» 26-27 мая 2019 г.
 10. Міжнародна наукова конференція «Польсько-українська культурна спадщина на Слобожанщині», м. Харків, 7-8 листопада 2019 р.
 11. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», м. Чернігів 22-23 квітня 2021 р.
 12. ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» 11–14 травня 2021 р., м. Київ+24 год підвищення кваліфікації.
 13. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)», м. Ніжин (22-24 вересня 2020 року).
 14. Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття. Міжнародний круглий стіл 26 травня 2022 року Івано-Франківськ – Кам'янець-Подільський – Кросно – Луцьк – Мукачево – Ніжин – Рівне – Ужгород – Хелм – Херсон 2022.
 15. III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 27 жовтня 2022 р.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ :

 1. Третя краєзнавча конференція «Ніжинці відомі й невідомі: особистісний фактор у регіональній історії», м. Ніжин, 25 жовтня 2017 р.
 2. Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Філаретівські читання», м. Ніжин, 2 листопада 2017 р.
 3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», Ніжин, 15 лютого 2018 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвяченої Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя, 19 жовтня 2018 р.
 5. II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», Ніжин, 17 жовтня 2019 р.
 6. III-ї Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя (23 жовтня 2020 р.).
 7.  II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», Ніжин, 21 жовтня 2020 р.
 8. Онлайн-зустріч-всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка учителя початкових класів: реалії та перспективи», Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 13 квітня 2021 р.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», Хмельницький, 15 квітня 2021 р.
 10. Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, м. Умань 29 квітня 2021 р.
 11. Онлайн конференція «Рік дистанційної освіти. Виклики для вчителів. Підсумки та перспективи», освітня онлайн платформа «Prosvita», 18 травня 2021 р.
 12. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації в початковій освіті проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення», м. Полтава, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 9-10 червня 2022 р.
 13. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій», м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 29 вересня 2022 р.

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ВЕБІНАРАХ, ФОРУМАХ

 1. Тренінг «Навчання через гру», 17.02.20, м. Ніжин від The Lego Foundation.
 2. Методичний семінар «Навчання через гру», 20.02.20, м. Ніжин від The Lego Foundation.
 3. Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом». (в рамках спільної взаємодії між кафедрами педагогіки, початкової освіти, освітнього менеджменту та соціальної педагогіки і соціальної роботи) 16 лютого 2021 року.
 4. Вебінар «Упровадження стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта у практичну діяльність ЗВО України», 20 квітня 2021 року.
 5. Міжрегіональний онлайн-форум стейкхолдерів "Проєктування освітніх програм підготовки майбутніх учителів початкових класів". 26 квітня 2021 року
 6. Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (у рамках співпраці з ЗЗСО м. Ніжина) 31.05.21 року на базі кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Стажування з теми: «Особливості розвитку соціальної та здоров’язбережувальної галузі в контексті реформування початкової освіти» (Національний університет «Чернігівській колегіум», м. Чернігів) з 01 квітня 2021 року по 31 травня 2021 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Досягнуті результати. Удосконалено та набуто нові компетентності, досвід виконання завдань та обов’язків у межах професійної діяльності. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників № СС 02125674/0017-21 від 22 червня 2021 р.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative