Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Посада:  завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (2008),

кандидат фізико-математичних наук (1989).

Вчене звання: професор

ПОСИЛАННЯ У БАЗАХ ДАНИХ:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205712571

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=mJMALUcAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Nataliya-Losyeva

ORCID ID            0000-0002-2194-134X

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.Основи математики з методикою навчання математичної освітньої галузі в початковій школі

2.Розвиток наукової галузі педагогічних досліджень

3.Науково-дослідна інфраструктура галузі педагогічних досліджень

 

ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Лосєва Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор. Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук отримала у 1989 р., науковий ступінь доктора педагогічних наук у 2008 році. Наталія Миколаївна має декілька державних нагород: почесне звання Відмінника освіти України, іменний годинник від Верховної Ради України та почесну медаль «Василь Сухомлинський».

1980 р. закінчила математичний факультет Донецького державного (нині національного) університету, де працювала  на математичному факультеті, пройшовши шлях від асистента до професора кафедри вищої математики та методики викладання математики.

Наталія Лосєва є автором більше ніж 200 загальновідомих наукових публікацій (й у міжнародних журналах) та 55 навчально-методичних посібників для студентів і школярів, 4 яких з грифом МОН України (Аналітична геометрія в інтерактивній формі: практичний курси (Київ, Вид-во «Кафедра», 2014), Вектори в елементарній математиці (Київ, Вид-во «Освіта України», 2009), Інтерактивні технології навчання математики (Київ, Вид-во «Кафедра», 2012), Геометричні тіла (Донецьк: ДонНУ, 2006)).

Лосєва Н.М. є автором декількох монографій (Самореалізація викладача (Донецьк: ДонНУ, 2004), Наукові засади методичного забезпечення кредитно-модульної системи навчання у вищій школі (Донецьк: ДонНУ, 2009)) і посібників Саморозвиток викладача вищої школи (Донецьк: ДонНУ, 2003), Самовдосконалення викладача (Донецьк: ДонНУ, 2004), Самореалізація викладача-куратора (Донецьк: ДонНУ, 2004), Розробка і використання дистанційних курсів у навчальному процесі,  (Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016) та ін., які використовуються у начальному процесі,  у тому числі і для підвищенні кваліфікації викладачів.

З 2001р. по 2005 р. Лосєва Н.М. працювала у команді фахівців, що починали впроваджувати ЗНО в Україні, була організатором пілотних тестувань ЗНО з математики у Донецькій області. Окрім викладання в університеті, працювала почасово вчителем математики у «хімічному» класі в ліцеї при ДонНУ і разом з викладачем хімії Соколець І.Б. займалася додатковою підготовкою учнів до участі у міжнародних олімпіадах. Багато часу приділяла і роботі з вчителями математики міста та області, викладаючи їм у Донецькому інституті післядипломної освіти. Багато цікавих і корисних заходів організувала як засновник і керівник Консорціуму «Університет – школа». Також керувала секцією «Математичне моделювання» Малої академії наук Донецької області.

Наталія Миколаївна неодноразово була у складі експертних комісій МОН України з проведення ліцензійної експертизи підготовки громадян України до вступу у ВНЗ, у тому числі у 2014р. в якості Голови експертної комісії (Київ, Суми).

У Донецькому національному університеті вона також керувала аспірантами за спеціальностями 13.00.02 «Теорія і методика навчання (математики)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.09 «Теорія навчання», під її керівництвом аспіранти успішно захистили свої дисертації та здобули наукові ступені кандидатів наук. Сьогодні Н.М. Лосєва у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя також керує роботою аспірантки (спеціальність 011, Освітні , педагогічні науки).

Наталія Миколаївна багато разів була офіційним опонентом наукових дисертацій з педагогічних досліджень. Вона є членом редакторської колегії чотирьох наукових журналів, у тому числі двох закордонних журналів «Zeszyty naukowe szkoly wyzszej w Warszawe», м. Варшава, Польща Професор Лосєва Н.М. членом співтовариства Філософії освіти ім. Броніслава Тренковського, Польща (Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej).

Наталія Миколаївна завжди активно займалася методичною роботою: протягом 2001-2014 рр. – працювала головою методичної ради факультету математики та інформаційних технологій, з 2012 року по 2019 рік була заступником голови науково-методичної ради Донецького національного університету імені Василя Стуса. Протягом багатьох років вона була організатором Міжнародних, Всеукраїнських і Регіональних науково-методичних конференцій («Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» (2014), «Сучасні стратегії та технології підготовки фахівців у вищій школі» (2012), «Якісна освіта ХХІ століття» (2009), «Евристичне навчання математики» (2009), «Сучасні проблеми якості освіти» (2008), «Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології» (Вінниця, 2020) та ін.

Наталія Миколаївна також організовувала міжнародну співпрацю з деякими університетами Польщі та реалізовувала мобільність студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса, під її керівництвом шість студентів університету брали участь у програмі Direct Mobility

Лосєва Наталія Миколаївна є активним учасником Міжнародних проектів за кордоном: конференцій та наукових публікацій, зокрема у Іспанії (FAMA – Family Math for Adult Learners, Barcelona, виступ “Helping child to learn mathematics”), США (Journal of Research in Innovative Teaching. Publication of National University, La Jolla, USA, стаття “Game Frame of Reference as a of Preconditions for Students and Teachers Self-Realization”), Польщі (“Сooperation with the University of Lodz as a key condition for the development of Donetsk National University in the European educational space”), Австрії (“Blended learning in action: up-to-date teaching mathematics”) тощо.

У лютому-травні 2016 р. Наталія Миколаївна проводила серію лекцій для польських студентів у Поморській академії, м. Слупськ, Польща (Pomeranian University in Słupsk) у якості Запрошеного професора (Visiting Professor). Творчо організовані семінари викликали жвавий інтерес у студентів, були високо оцінені студентами та адміністрацією, що засвідчує подяка Лосєвій Н.М. від Поморської академії м.Слупськ.

У грудні 2017- січні 2018рр. та у 2019 р. Лосєва Н.М. проходила наукове стажування на кафедрі біомеханіки Політехнічного університету міста Лодзь, Польща. У квітні 2018 року та у грудні 2019 р. за персональним запрошенням була на стажуванні у Барселонському політехнічному університеті. За результатами стажувань опубліковано статті (у співавторстві) у наукових журналах (Scopus) з високим імпакт-фактором.

Сьогодні Лосєва Н.М. активно працює як професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: читає лекції, публікує наукові статті, керує аспіранткою. Вона є учасником різних професійних об’єднань, й у тому числі міжнародних: TERA – Teaching and Education Research Association; ASA – Academic Cooperation Association; EPALE – електронне навчання в Європі. У 2021 році вона була запрошена у якості експерта Всесвітнього університетського рейтингу QS та отримала пропозицію приєднатися до наукових досліджень кафедри автоматизації, біомеханіки та мехатроніки технологічного університету м. Лодзь (Польща)  у межах міжнародного проекту.

  

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

1)математичне моделювання і дослідження стійкості руху динамічних систем;

2) навчання протягом життя, застосування інтерактивних технологій в освіті, дистанційна освіта, загальні проблеми викладання у ЗВО та викладання математики, змішане навчання (blended learning) математики, підготовка абітурієнтів до вступу в університет, самореалізація викладачів і студентів вищих навчальних закладів у навчально-виховному процесі, особистісно-орієнтований підхід в освіті, гуманізація освіти.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Статті у міжнародних виданнях:

 1. Losyewa N. Distance technologies in action: E-learning in exile (the experience of Donetsk National University, Ukraine) / Nataliya Losyeva, Daria Termenzhy. Educación y Sociedad en Red. Los desafíos de la era digital. USAL, Buenos Aires, 2016.  URL: https://p3.usal.edu.ar/index.php/supsignosead/issue/view/280
 2. Лосєва Н. Online освіта як сучасна форма безперервної освіти (Edukacja online jako nowoczesna forma kształcenia) / Н. Лосєва, Д. Терменжи. Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna, Numer serii 8. Warszawa, 2016. – P.153-173.
 3. Jan Awrejcewicz, Nataliya Losyeva, Volodymyr Puzyrov. Gyroscopic forces and asymptotic stability for mechanical systems with partial energy dissipation. Dynamical Systems - Theory and Applications 2017. Lodz, Poland.
 4.  Losyeva N. The Problem of Social Adaptation of Students with Disabilities (On the Example of Mathematical Disciplines Teaching in Vasyl Stus Donetsk National University). Problemy y perspektywy mlodziezy we wspolczesnej Europie. Monograhie. Warszawa-Slupsk-Bydgoszcz.  2018. P.73-84.
 5.  Medvedieva S. Methods of Teaching Englich to Future Mathematicians in Ukraine: The Authors’ Experience / S. Madvedeva, N.Losyeva. «Social Studies: Theory and Practice» Vol.4, No 1/2018. Slupsk: Academia Pomorska w Slupsku. 2018. P.121-132.  
 6.  Losyeva N. Introduction of information communication technologies for the development of creative thinking in future educators in Ukraine /N.Losyeva, N.Kyrylenko, V.Kyrylenko.  Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna. Zeszyt 16-17, Numer serii 9-10. Warszawa, 2018. P.121-140. URL: http://www.swpr.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP-nr-9-10-2018_DRUK.pdf
 7.  Jan Awrejcewicz , Nataliya Losyeva, Volodymyr Puzyrov, Gyroscopic forces and asymptotic stability for mechanical systems with partial energy dissipation. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik. 2019. Vol. 99, No.4 https://doi.org/10.1002/zamm.201800119   SCOPUS)
 8.  Akram Khalil Cheib. Dynamics of a system of coupled nonlinear oscillators with partial energy dissipation / Akram Khalil Cheib, Nataliya Losyeva, Volodymyr Puzyrov, Nina Savchenko. Coupled Problems in Science and Engineering 2019, Spain. P.654-661. https://congress.cimne.com/coupled2019/frontal/doc/EbookCoupled2019.pdf    SCOPUS
 9.  Awrejcewicz Jan, Cheaib Akram, Losyeva Nataliya, Puzyrov Volodymyr. Responses of a two degrees-of-freedom system with uncertain parametrs in the vicinity of resonance 1:1. Nonlinear Dynamics. 2020 doi.org/10.1007/s11071-020-05710-7   (SCOPUS)
 10.  Leo Acho Zuppa, Jan Awrejcewicz, N.Losyeva, V.Puzyrov, N.Savchenko Energy Harvesting for System of Coupled Oscillators under External Excitation in the Vicinity of Resonance 1:1. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics CND-2020- 1092    https://doi.org/10.1115/1.4047555   (SCOPUS)
 11. J. Awrejcewicz, N. Losyeva, V. Puzyrov, Stability and Boundedness of the Solutions of Multi-Parameter Dynamical Systems with Circulatory Forces // Symmetry, 12(8), 1210;  2020, doi.org/10.3390/sym12081210 (SCOPUS)
 12.   Losyeva N.  Zasady opracowania podstawowego modelu dyscypliny naukowej w systemie dydaktycznym szkolnictwa wyższego na Ukrainie // Losyeva Nataliya, Viktor Strelnikov. Paideia: Collegium Verum,Warszawa. № 2-2020. P. 211-231.
 13.   Jan Awrejcewicz, Dmytro Bilichenko, Akram Khalil Cheib, Nataliya Losyeva, Volodymyr Puzyrov  Estimation of the Region of Attraction Based on Polynomial Lyapunov Function. Applied Mathematical Modellingvolume. 90 February 2021, Pages 1143-1152. (SCOPUS)https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.10.010
 14.  Losyeva N. Information competence as a basis for students’ self-realization: practical experience / N.M.Losyeva, N.M.Kyrylenko, V.V.Kyrylenko, A.I.Kryzhanovskyi. Information Technologies and Learning Tools. 2021. № 4(84). P.65-79.   Web of Science 
 15. Volodymyr Puzyrov, Nataliya Losyeva2, Nina Savchenko ON MITIGATION OF OSCILLATIONS OF A MECHANICAL SYSTEM WITH TWO DEGREES OF FREEDOM IN THE VICINITY OF EXTERNAL RESONANCES VIBSYS Poznan 2022
 16. Puzyrov, V., Losyeva, N., Savchenko, N., Nikolaieva, O., Chashechnikova, O. (2023). Lyapunov Function-Based Approach to Estimate Attractors for a Dynamical System with the Polynomial Right Side. Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering.   https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_46 (SCOPUS)
 17. Volodymyr Puzyrov; Nataliya Losyeva; Nina Savchenko; Oksana Nikolaieva; Olga Chashechnikova. On the stability of the equilibrium of the double pendulum with follower force: Some new results Journal of Sound and Vibration 2022-04 | Journal article DOI: 10.1016/j.jsv.2021.116699 (SCOPUS)

Статті у фахових виданнях

 1. Лосєва Н., Копитко О. Різні аспекти використання інтерактивної дошки на уроках математики у загальноосвітній школі. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Вип. 1 (9). Суми, 2017. С.160-166.
 2. Лосєва Н.М., А.Р.Борздих.  Інформаційно-комунікаційні технології і самореалізація студента у процесі навчання, Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету.  Серія: Педагогіка. Мелітополь, 2018. С. 190-194. 
 3. Лосєва Наталія, Стрельніков Віктор. Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі короткотермінових курсів-тренінгів.  Імідж сучасного педагога. 2020. № 1 (190). C. 49–53. 
 4. Лосєва Н.М., Кириленко Н.М., Кириленко В.В., Крижановський А.І. Формування інформаційної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця, 2020.
 5. Лосєва Н.М., Дубровський В.Л. Застосування інтерактивних технологій навчання на уроці математики у початковій школі. Наукові записки: Серія Психолого-педагогічні науки. 2021. № 1. С.59-67.
 6. Лосєва Н.М., Кодіна П.Р. Рекреаційна математика у підготовці вчителя початкової школи: досвід факультету освіти університету Барселони. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 3. С. 93-100.

 

Участь у конференціях:

 1. Лосєва Н.М. Організація змішаного навчання математичних дисциплін за допомогою інтерактивних технологій: досвід переміщеного ВНЗ / Н.М. Лосєва, Д.Є. Терменжи: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики до 70 річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова», 11-13 травня 2017 р., Київ, Україна). К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017.  С. 111-112.
 2. Лі Е.Р. Особливості створення відеоуроків з математики для учнів 6 класу загальноосвітньої школи / Е.Р. Лі, Н.М. Лосєва. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017»: матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції (березень  2017  р., м.  Суми): У 2-х частинах. Ч. 1  / упорядник Чашечникова О.С. Суми : ФОП «Цьома», 2017. С. 35-37.
 3. Лосєва Н.М., Терменжи Д.Є., Баришок М.В. Ігровий компонент відеоуроку як спосіб підвищення пізнавального інтересу учнів. Всеукраїнська конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах». Частина друга. Дніпро. 2017. С.233-234.
 4. Лосєва Н.М. Мультимедійна підтримка уроку з математики: особливості розробки / Н.М.Лосєва, Д.Є.Терменжи, М.В. Бапишок. Міжнародна наково-методична конференція «Сучасна освіта та інтеграційні процеси». Краматорск, 2017. 2017. С.8-9.  
 5. Лосєва Н.М. Інформаційно-комунікаційна компетентність сучасного фахівця: компоненти, критерії та вимірники / Н.М.Лосєва, Терменжи Д.Є. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018р. Київ: НАУ, 2018.  C.90-92.
 6. Termenzhy D. Prospect of implementing a blended learning of mathematics in higher education: a case study of Vasyl Stus Donetsk National University / Daria Termenzhy, Nataliya Losyeva. International Conference on mathematics, informatics and information technologies (MITI-2018) April 19-21, 2018. Balti, Moldova. P.215-217.
 7. Losyeva N. On the Stability of Three-Degrees-Of-Freedom Non-Conservative Dynamical System in special case / N.Losyeva, H.Kurbet, V.Puzyrov. International conference on mathematics, informatics and information technologies (MITI-2018) April 19-21, 2018. Balti, Moldova. P.53-54.
 8. Лосєва Н.М. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації безперервної освіти / Н.М.Лосєва, Д.Є.Терменжи, А.Р.Борздих. Інформаційнітехнологіївосвітітанауці: Збірникнауковихпраць. Випуск 10. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. С.157-162.
 9. Лосєва Н.М.  Застосування сучасних освітніх технологій: практичний досвід / Н.М.Лосєва, В.Є.Пузирьов, М.В.Баришок. Міжнароднанауково-практичнаконференція «Проблемиоптимальногофункціонуванняособистостіусучаснихумовах». Харків, 2018. С.101-102.
 10. Лосєва Н.М. Застосування сучасних інноваційних технологій навчання як чинник розвитку професійної компетентності / Н.М.Лосєва, М.В.Баришок. МатеріалиІІІМіжнародноїнауково-методичноїконференції «Розвитокінтелектуальнихуміньітворчихздібностейучнівтастудентівупроцесінавчаннядисциплінприродничо-математичногоциклу – ІТМ*плюс2018, 8-9 листопада 2018р. У 2-х томах, том 1. Суми. 2018. С.198-200.
 11. Лосєва Н.М. Інноваційні технології голосової підготовки студентів у освітньому середовищі ЗВО: матеріалиІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Голос представників голосомовних професій:актуальні проблеми, досвід та інновації». Харків, 2019. https://www.science-community.org/uk/node/200623
 12. Лосєва Н.М. Структура й організація системи освіти Іспанії. Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця. 2020, С.54-57.
 13. Кравчук О.С., Лосєва Н.М., Пузирьов В.Є. Використання медіаресурсів у навчальному процесі. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті. Матеріали науково-методичної Інтернет-конференції, Харків. 2020, С. 149-155.
 14. Лосєва Н.М. Інклюзивна освіта – необхідна освітня новація. Проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті концепції «освіта впродовж життя». Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Краматорськ, грудень 2020.
 15. Лосєва Н. М., Пузирьов В. Є. Досвід застосування ігрових технологій при вивченні математичних дисциплін. Тенденції забезпечення якості освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021р). Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 87 – 88.
 16. Терменжи Д., Лосєва Н., Пузирьов В. Самостійна робота студента в синхронному та асинхронному режимах: особливості організації. Scientific Collection «InterConf», (45): with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (March 16-18, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. Р. 135-141.
 17. Лосєва Н., Пузирьов В., Терменжи Д. Питання проектування системи підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року / редкол. О.С. Волошкіна та ін.  К.: ІТТА, 2021. С. 335-337.
 18. Лосєва Н.М., Терменжи Д.Є Розробка сучасного дистанційного курсу з математики: Матеріали конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2017) «Проблеми математичної освіти» Міжнародна науково-методична конференція, Черкаси, 26–28 жовтня 2017 р. С.223-225.
 19. Білан І.В., Лосєва Н.М. Естетичний контекст екологічних задач у математиці. П’ята міжнародна конференція молодих учених: Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків): збірник тез. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. С. 202-204.
 20. Лосєва Н.М., Пузирьов В.Є. Освітній простір Іспанії: погляд зсередини // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м.Черкаси, Україна, Міжнародний центр наукових досліджень: Європейська наукова платформа, 2022. С 235-237.

 

CERTIFICATE

Polytechnic University of Catalonia (Barcelona, Spain): Group on Control, Dynamics and Applications (CODAlab), participated in scientific project of Group on Control, Dynamics and Applications (CODAlab) and conducted the research of application the Lyapunov’s direct method for stabilization problem of various mechanical systems, from December 19 of 2018 till April 12 of 2019,  Barcelona, Spain.

Lodz University of Technology, OPUS 14 research grant “Modelling and nonlinear dynamics of magneto-electro-mechanical systems” from 11/05/2019 till 28/06/2019.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative