Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

На базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з 12 по 16 лютого 2024 року були організовані курси підвищення кваліфікації для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання) за спеціальністю 073 Менеджмент. Курси проводилися відповідно до програми «Шляхи втілення автономії у закладах освіти», якою було охоплено наступні теми: «Алгоритм створення фінансової автономії закладу освіти», «Розробка та реалізація освітньої програми в ЗЗСО» та «Оптимізація системи управління документообігу освітнього закладу». Над розробкою та реалізацією програми курсів працювали доценти кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Новгородська Ю.Г., Самойленко О.В. та головний бухгалтер НДУ імені Миколи Гоголя Бережняк В.В..

Під час проходження курсів слухачі опанували теоретичними знаннями щодо визначення академічної та фінансової автономії закладів освіти; розширили розуміння щодо забезпечення права закладів загальної середньої освіти на академічну автономію відповідно до чинного законодавства України; ознайомилися щодо різниці нормативно-правової бази з реалізації автономії закладів освіти в України з країнами ЄС;  оволоділи уміннями щодо розв’язання проблемних питань в реалізації академічної, організаційної та фінансової політики закладу освіти.

Заняття проходили дистанційно з використанням платформи Zoom шляхом організації різних форм роботи: лекція-візуалізація, проектування, моделювання. Після підсумкового тестування слухачі отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації обсягом 30 акад. год.

Переглянути фото

 

 

З 15 по 19 січня 2024 року у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя проходили курси підвищення кваліфікації для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання) за спеціальністю 073 Менеджмент. Відповідно до програми курсів «Шляхи втілення автономії у закладах освіти» слухачі ознайомилися з такими темами, як: «Алгоритм створення фінансової автономії закладу освіти», «Розробка та реалізація освітньої програми в ЗЗСО» та «Оптимізація системи управління документообігу освітнього закладу». Над розробкою та реалізацією програми курсів працювали доценти кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Новгородська Ю.Г., Самойленко О.В. та головний бухгалтер НДУ імені Миколи Гоголя Бережняк В.В.

Програмою курсів передбачено оволодіння слухачами компетентностями інтегрувати знання академічної та організаційної політики в цілісну стратегію управління закладом освіти на засадах людиноцентризму; здійснювати аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти, освітнього менеджменту, визначати проблемні питання в реалізації академічної та організаційної політики закладу освіти, знаходити шляхи їх ефективного розв’язання; генерувати нові ідеї та ініціативи й втілювати їх в академічній та організаційній політиці закладу освіти; використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності закладів освіти.

Заняття проходили дистанційно з використанням платформи Zoom шляхом організації різних форм роботи: лекція-візуалізація, проектування, моделювання. Після підсумкового тестування слухачі отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації обсягом 30 акад. год.

Переглянути фото

 

 

ЛІЦЕНЗОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання)

за спеціальністю 073 Менеджмент 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України, 

Наказ МОН №992-л від 26.11.2019.

За бажанням слухачі можуть опанувати 30-годинну програму та отримати сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка.

Графік курсів на 2023 р.

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту протокол №1 від 04 серпня 2022 року

 

Термін навчання

Кінцева дата реєстрації

Назва програми

Форма навчання / заняття

Обсяг програми

Документ

20.02 -24.02.2023

17.02.2023

Автономія закладу освіти - від задуму до успішного втілення

Тема 1.

Оптимізація системи управління документообігу освітнього закладу

Тема 2.

Академічна автономія як траєкторія розвитку закладів освіти

Тема 3.

Організаційна автономія школи: законодавчо-правова база, складники та передумови

Очно-дистанційна / інтерактивні лекції, презентації, проєктування

1 кредит ЄКТС

30 годин

Сертифікат про підвищення кваліфікації

09.10 -13.10.2023

06.10.2023

Автономія закладів освіти та її вплив на якість управління

Тема 1.

Фінансова автономія як шлях до ефективного менеджменту закладів освіти

Тема 2.

Механізми забезпечення академічної автономії закладів освіти

Тема 3.

Автономізація організаційної діяльності ЗЗСО як шлях підвищення ефективності освітніх послуг

Очна або дистанційна / інтерактивні лекції та тренінгові заняття

1 кредит ЄКТС

30 годин

Сертифікат про підвищення кваліфікації

 

МОДЕРАТОР КУРСІВ: НОВГОРОДСЬКА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА 097-800-76-10

 

 

 

***

ЛІЦЕНЗОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання)

за спеціальністю 073 Менеджмент 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України, 

Наказ МОН №992-л від 26.11.2019.

 

За бажанням слухачі можуть опанувати 30-годинну програму та отримати сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Графік курсів на 2022 р.

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту протокол № 7 від  15 грудня 2021 року

 

Термін навчання

Кінцева дата реєстрації

Назва програми

Форма навчання / заняття

Обсяг програми

Документ

21.02.2022-25.02.2022

18.02.2022

Управління діяльністю закладів освіти в контексті ринкових відносин

Тема 1. Особливості сучасного управління персоналом

Тема 2. Маркетингова діяльність сучасних закладів освіти

Тема 3.

Проєктний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком освітньої організації

Очно-дистанційна / інтерактивні лекції, презентації, проєктування

1 кредит ЄКТС

30 годин

Сертифікат про підвищення кваліфікації

17.10.2022-21.10.2022

14.10.2022

 

Виклики та завдання для сучасного менеджера

Тема 1.

Пасивний ризик-менеджмент, як сучасний підхід в управлінні персоналом

Тема 2.

Готовність керівника закладу освіти до маркетингу освітніх послуг

Тема 3.

Управління якістю та ризиками проєкту

Очна або дистанційна / інтерактивні лекції та тренінгові заняття

1 кредит ЄКТС

30 годин

Сертифікат про підвищення кваліфікації

 

МОДЕРАТОР КУРСІВ: НОВГОРОДСЬКА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА 097-800-76-10

 

 

 

***

ЛІЦЕНЗОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання)

за спеціальністю 073 Менеджмент 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України, 

Наказ МОН №992-л від 26.11.2019.

 

За бажанням слухачі можуть опанувати 30-годинну програму та отримати сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка. 

Графік курсів на 2020-2021 рр.

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту протокол № 2 від  28 жовтня 2020 року

 

Термін навчання

Кінцева дата реєстрації

Назва програми

Форма навчання / заняття

Обсяг програми

Документ

01.03.2021-05.03.2021

25.02.2021

Інновації в освітньому менеджменті

Тема 1. Застосування контрактної форми трудового договору для педагогічних працівників та керівників установ

Тема 2. Інноваційні технології управління закладом освіти

Тема 3. Проектний менеджмент в освіті

Очно-дистанційна / інтерактивні лекції, презентації, проєктування

1 кредит ЄКТС

30 годин

Сертифікат про підвищення кваліфікації

25.10.2021-29.10.2021

20.10.2021

 Управління освітньою організацією в контексті євроінтеграційних змін

Тема 1.Формування регуляторних документів в сучасних умовах

Тема 2. Імідж освітньої організації як фактор його конкурентоспроможності

Тема 3.Стратегічне управління освітньою організацією в умовах модернізації освіти

Очна або дистанційна / інтерактивні лекції та тренінгові заняття

1 кредит ЄКТС

30 годин

Сертифікат про підвищення кваліфікації

 

З 01 по 05 березня 2021 р. були організовані курси підвищення кваліфікації за спеціальністю 073 Менеджмент за програмою «Інновації в освітньому менеджменті»

З 01 по 05 березня 2021 р. у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя були організовані курси підвищення кваліфікації для керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання) за спеціальністю 073 Менеджмент за програмою «Інновації в освітньому менеджменті». Над розробкою та реалізацією програми курсів працювала група викладачів кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту: Новгородська Ю.Г., Самойленко О.В. та Шевчук М.О.. Заняття проходили дистанційно з використанням платформи Zoom шляхом організації різних форм роботи: лекція-візуалізація, проектування, моделювання.

Слухачі, які отримали сертифікати про закінчення курсів, задоволені рівнем та організацією навчання, висловлюють подяку кваліфікованим викладачам кафедри педагогіки, початкової совіти та освітнього менеджменту, які значно розширили їх обізнаність в сфері інноваційної управлінської діяльності та переконані, що набуті теоретичні та практичні навички допоможуть їм  у професійній діяльності.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative