Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Спіліоті Олена Володимирівна

 

Посада:  доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук

Читає курс: теорія та історія музики; проблема сучасної музичної науки; керівництво кваліфікаційними роботами.

Електронна пошта: spilioti@i.ua

 

 

Народилася  2 травня 1976 році у місті Ніжині Чернігівської області.

Освіта. У 1995 році закінчила музичне училище ім. Гнесіних по класу фортепіано. У 2003 році закінчила РАМ ім. Гнесіних по спеціальності композиція (клас професора  Г.В. Чернова).

З 2007 по 2010 р. навчалася в аспірантурі  Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя під керівництвом  доктора педагогічних наук, професора О.Я. Ростовського.

У 2012 році захистила дисертацію на тему: «Формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Підвищення кваліфікації: 

 • Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя: проходження підвищення кваліфікації з 01 по 28 лютого 2021 р. – 60 год (2 кредити ЄКТС) за темою «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» (Сертифікат  про проходження онлайн стажування № 051-пк від 09 березня 2021 року).
 • Польща – Україна, Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (з 24 квітня  – 30 травня 2021 р.)
  – 180 год (6 кредитів ЄКТС) за темою: проєкт «Слобожанський народознавчий освітньо-культурний центр» (Сертифікат  про проходження онлайн стажування SZFL-000187 від 30 травня 2021 року).

 

Педагогічна діяльність. З 2006 року працює викладачем кафедри музичної педагогіки та хореографії  Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, з 2015 року на посаді доцента кафедри.

 

Творча діяльність О.В. Спіліоті є автором симфонічних, камерно-інструментальних, вокально-хорових творів.

У 2009 році опубліковано збірник авторських творів для фортепіано, у 2011 р.  –  фортепіанний  цикл «Музичні портрети»

Твори звучать на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

Спіліоті О.В. приймає активну участь у святкових заходах та концертах, співпрацює з Національним президентським оркестром України, з дитячим зразковим хором «Сяйво».

 

Творче надбання: дитячий мюзикл «Жаба Маша» http://chasopysnmau.com.ua/article/view/255436

http://chasopysnmau.com.ua/article/view/251827

http://chasopysnmau.com.ua/article/view/251821

сюїта для симфонічного оркестру «Заповітні сторінки Краю», концертино для віолончелі та оркестру, струнний квартет, три п'єси для скрипки та фортепіано, соната для саксофону та фортепіано, квінтет для дерев’яних  духових інструментів, п’єса для тріо бандуристів «Струмочки», рондо-варіації для флейти та фортепіано на тему української народної пісні «Була собі Маруся»; для фортепіано – варіації, прелюдії, сюїта, сонатина, фортепіанний  цикл «Музичні портрети», поліфонічний цикл «Інвенції», тощо; вокальні цикли на вірші О. Пушкіна та З. Гіппіус тощо; диптих для дитячого хору на слова Ліни Костенко «Бузиновий цар»; аранжування для хору та духового оркестру тощо https://www.youtube.com/channel/UCfwZoPrPL9BKIcQd_0QMXAA/videos

https://www.youtube.com/watch?v=gCoxYZEXefY

https://www.youtube.com/watch?v=J3RE17pyFBI

https://www.youtube.com/watch?v=6tSWRR_gRJ8

Має сім свідоцтв про реєстрацію авторських прав на музичні твори, від 04.02.2020 р. (№ 95778, № 95779, № 95780, № 95781, № 95782): збірник творів для фортепіано; цикл «Музичні портрети»; рондо-варіації на тему української народної пісні «Була собі Маруся»  для флейти та фортепіано; духовий квінтет; болеро (камерний твір); цикл інвенцій для фортепіано; тріо «Струмочки» (для ансамблю бандуристів).

https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN_Avt_Pravo_%E2%84%96%2057-2020.pdf

 

З 2010 – 2013 рік  Спіліоті О.В.  – член журі Міжнародного конкурсу молодих композиторів імені Л.М. Ревуцького (м. Чернігів), з 2013 року – Всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності (НДУ ім. М. Гоголя). У 2021 р. – Член журі Всеукраїнського музичного конкурсу імені Левка Ревуцького (номінація «Теорія музики, Сольфеджіо», м. Чернігів).

 

Коло наукових інтересів:  Мистецька освіта студентів вищих навчальних закладів: історія, теорія, методика. 

Член Національної всеукраїнської музичної спілки.

 

Публікації. Має 40 публікацій, з них 36 наукового та 4 – навчально-методичного характеру (нотне видання), зокрема:

 1. Спіліоті О.В. Теорія і методика формування музично-інтонаційного мислення: Навчально-методичний посібник –Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020.  199 с.
 2. Спіліоті О.В. Практичні завдання та вправи з теорії музики: методичні рекомендації – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 34 с.
 3. Спіліоті О.В. Накопичення досвіду, знань, музично-аналітичних умінь у процесі фахової підготовки студентів . Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. № 1.  С.128-133 http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1886/1/20.pdf
 4. Спіліоті О. В. До проблеми активізації музичного сприймання у процесі формування музично-інтонаційного мислення студентів / О. В.  Спіліоті // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 151. В 2-х томах. Том 2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред.  Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. – С. 228-231. https://visnyk.chnpu.edu.ua/visnik-N151-2/
 5. Спіліоті О. В. Критерії сформованості музично-інтонаційного мислення студентів/ О. В.  Спіліоті // Наукові записки. Серія: «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф.. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ імені  М. Гоголя, 2018. – Вип. 1. – С. 67-73. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/883/1/13.pdf
 6. Спіліоті О.В. Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення / О.В. Спіліоті  // Наукові записки. Серія: «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф.. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ імені  М. Гоголя, 2017. – №1. – С.65 – 69. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1092/1/14.pdf
 7. Спіліоті О. В. Сутність поняття «музично-інтонаційне мислення». Theory  and  practice  of  modern  science: collection of  scientific  papers «SCIENTIA»  with  roceedings  of  the I International   Scientific   and Theoretical Conference  (Vol. 2), April 23,  2021. Kraków,  Republic  of Poland: European Scientific Platform.  С 197-200.
 8. Спіліоті О. В. Музичне сприймання як складова механізму музично-інтонаційного мислення. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020.  Вип. 4 С. 67-73.
 9. Спіліоті О. В. Кочакова З. В. Педагогічні умови формування фізичних якостей школярів у процесі хореографічної діяльності. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021.  Вип. 5. С. 131-140.
 10. Спіліоті О.В. Характерні риси педагогічного портрету Р.М. Глієра  /О.В. Спіліоті  // Збірник наукових праць викладачів Ніж. держ. університету. – Ніжин, 2006. – С. 138 – 143.
 11. Спіліоті О.В. Дослідження музичної інтонації як фундаментального явища музичної культури / О.В. Спіліоті  // Проблеми мистецької освіти: Збірник наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. / Відп. ред. О.Я. Ростовський. – Вип. 2. – Ніжин: Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2008. – С. 170 – 175.
 12. Спіліоті О.В. До сутності поняття “музична інтонація” / О.В. Спіліоті  //Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За ред. проф.. Є.І. Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ імені  М. Гоголя, 2008. – № 4. – С. 74 – 77.
 13. Спіліоті О.В. Порівняльний аналіз музичних і мовних інтонацій у контексті фахової підготовки майбутніх учителів музики / О.В. Спіліоті  //Проблеми мистецької освіти: Збірник наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. / Відп. ред. О.Я. Ростовський. – Вип. 4. – Ніжин: Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2009. – С. 79 – 87.
 14. Спіліоті О.В. Розвиток музично-інтонаційного мислення як проблема музичної педагогіки / О.В. Спіліоті  // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів Третьої міжн. наук.-методичної конф. – К.: ДАККіМ, 2009. – С. 230 – 231.
 15. Спіліоті О.В. Музичне моделювання як метод розвитку інтонаційного мислення студентів інструментально-виконавських класів / О.В. Спіліоті  Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”. – Вип. 3. – //Кам’янець Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2009. – С. 503 – 506.
 16. Спіліоті О.В. Науково-методичні засади формування музично‑інтонаційного мислення / О.В. Спіліоті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Вип. 10 (15). – К. : НПУ, 2010. – С. 126 –129.
 17. Спіліоті О.В. Створення ситуацій активізації музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики / О.В. Спіліоті // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженко. Серія: Педагогічні науки, Вип. 17. – Глухів: ГДПУ, 2011.– С.109 – 113
 18. Спіліоті О.В. До проблеми розвитку музично-інтонаційного мислення майбутнього вчителя музики / О.В. Спіліоті  // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: збірник VI педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 328 – 330.
 19. Спіліоті О.В Метод системного накопичення індивідуального музично-інтонаційного фонду в процесі формування музичного мислення студентів /О.В. Спіліоті  // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів П’ятого міжн. наук.-методичної конф. – К.: ДАККіМ, 2011. – С. 118 – 119.
 20. Спіліоті О.В. Принципи формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: збірник VIІ педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – С. 252-254.
 21. Спіліоті О.В. Критерії сформованості музично-інтонаційного мислення  майбутніх учителів музики / О.В. Спіліоті  //Проблеми мистецької освіти: Збірник наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. / Відп. ред. О.Я. Ростовський. – Вип. 7. – Ніжин: Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2012. – С. 97 – 107.
 22. Спіліоті О.В. Етапи формування музично-інтонаційного мислення студентів/ О.В. Спіліоті  // Мистецькі діалоги: культура, освіта, виконавство., Збірник наук.-метод. статей викладачів. – Ніжин: Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2012. – С. 58 – 60.
 23. Спіліоті О. В. Проблема формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки: теоретико-експериментальне дослідження / О. В. Спіліоті. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 6. – С.61-69.
 24. Спіліоті О.В. Педагогічні умови формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики / О. В. Спіліоті // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 1. - С. 133-136.
 25. Спіліоті О.В. Критерії сформованості музично-інтонаційного мислення студентів / О.В.Спіліоті  // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб матеріалів Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті  проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.. І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8).– Чернівці: Зелена Буковина, 2014. – С.150-153.
 26. Спіліоті О.В. Накопичення музичного досвід, знань та музично-аналітичних умінь у процесі фахової підготовки / О.В. Спіліоті  // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції: «Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи» (Ніжин, 24-25 квітня 2015 р.) відп. ред. В. В. Ревеньчук. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2015. –  С.10-12.
 27. Спіліоті О. В. Проблема формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у теорії та методиці музичної освіти / О. В. Спіліоті. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - 2015. - № 1. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2015. –  С.65-70.
 28. Спіліоті О.В. Сутність і зміст експериментальної методики формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики. / О.В. Спіліоті  // Проблеми мистецької освіти: Збірник наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. / Відп. ред. О.Я. Ростовський. – Вип. 8. – Ніжин: Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2015. – С. 79-99.
 29. Спіліоті О.В. Діагностика стану сформованості музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики  / О.В. Спіліоті  // Проблеми мистецької освіти: Збірник наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. / Відп. ред. О.Я. Ростовський. – Вип. 9. – Ніжин: Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2015. – С. 77-87.
 30. Спіліоті О.В. до проблеми взаємовідношення мовної і музичної інтонації/ «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспект» / зб. матеріалів IІІ Всеукр.наук.-практ. конф. (21 берез. 2016 р.) / наук. Ред. Канд. Пед наук проф. А.М.Гордійчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. – 105-109.
 31. Спіліоті О.В. Проблема розвитку внутрішнього слуху в сучасній музичній педагогіці. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, Одеса, 6-7 жовтня, 2016 року., том 1. – Одеса: ПНПУ ім..К.Д. Ушинського, 2016. С. 158-161.
 32. Спіліоті О.В. Роль цілісного аналізу музичного твору у процесі формування музично-інтонаційного мислення. Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 13-15 травня 2016 р.) / відп. ред. В.В. Ревенчук. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2016. С. 9-11.
 33. Спіліоті О.В. Щодо розвитку творчих здібностей у процесі формування музично-інтонаційного мислення студентів / Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Дев’ятої  Міжнародної наук.-творчої конференції, м. Київ,21 квітня 2016р. / за заг. ред. К. І. Станіславська. – К.: НАККіМ, 2016. – С. 181-184.
 34. Спіліоті О. В. Методичні принципи розвитку творчих здібностей у процесі формування музично-інтонаційного мислення студентів / О. В.  Спіліоті // Теорія і методика мистецкої освіти: збірник науково-методичних статтей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – Вип. 1. – С. 156-162.
 35. Спіліоті О.В. Формування музично-аналітичних умінь майбутніх хореографів у процесі фахової підготовки / О. В.  Спіліоті //Хореографічні мистецьки, педагогічні та наукові школи України та світу: зб. Матеріалів всеукр. наук.-прак. нонф. [упор А.М. Підлипська, ред. Ю.В. Трач], м.Київ,21 квітня 2018 р. –Київ: КНУКіМ, 2018. С. – 205-211.
 36. Спіліоті О.В.  Творчі форми роботи на заняттях з теорії музики / О.В. Спіліоті // Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. – Вип.12 – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. – С. 79-89.

 

нотне видання

 1. Спіліоті О.В. Збірник творів для фортепіано / О.В. Спіліоті  //  – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 24 с. https://www.youtube.com/channel/UCfwZoPrPL9BKIcQd_0QMXAA/videos
 2. Спіліоті О.В. Музичні портрети: цикл фортепіанних творів /О.В. Спіліоті  //  – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 24 с.
 3. Спіліоті О.В. Котигорошко. Гуцулята  / О.В.Спіліоті  //  Музична школа: навчально-методичне видання. – К.: «Вікінг Спрінт» №7 (випуск 33)  2011 р. http://musics.net.ua/perelik-vypuskiv
 4. Спіліоті О.В. Ліричний етюд. Цикл «Музичні портрети / О.В. Спіліоті  //   Музична школа: навчально-методичне видання. – К.: «Вікінг Спрінт» №11 (випуск 37)  2011 р. http://musics.net.ua/perelik-vypuskiv

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative