Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Пихтіна Ніна Порфиріївна

Посада: доцент кафедри дошкільної освіти, заступник завідувачки кафедри дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (1999)

Вчене звання: доцент (2002)

Стаж роботи: 35 років

E-mail:  npykhtina@ukr.net

Орсід  https://orcid.org/0000-0001-6684-436

Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=cGzhPEAAAAAJ

Репозиторій http://lib.ndu.edu.ua/dspace/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%9D.+%D0%9F.

ОСВІТА: вища, науковий ступінь

БІОГРАФІЯ. Народилася10 травня 1963 рокув селі Березівка, Устинівського району, Кіровоградської області.Закінчила з відзнакою Новобузьке педагогічне училище Миколаївської області за спеціальністю «Початкова освіта» (1982), Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія (шкільна)» і отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології» (1987).

У Ніжинському державному університеті працює з 1987 року. Захистила у 1999 р. кандидатську дисертацію (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ). У 2002 році отримала диплом доцента кафедри педагогічної майстерності.

2002 – 2003 рр. – заступник декана соціально-гуманітарного факультету.

З 2005 до 2013 року - завідувач новоствореної кафедри дошкільної освіти, з 2013 – дотепер - заступник завідувача кафедри.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: викладач фахових дисциплін професійної підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:

На бакалавраті: Методика використання ІКТ у роботі з дошкільниками, Основи педагогічної техніки, Педагогічна творчість, Основи наукових досліджень, Профілактика негативних проявів у поведінці дітей, Тренінг ефективного педагогічного спілкування.

В магістратурі: Методологія психолого-педагогічних досліджень, Комунікативно-професійна компетентність організатора дошкільної освіти.

ОБОВ'ЯЗКИ: Виконуюча обов’язки завідувача кафедри дошкільної освіти, відповідальна за організацію науково-дослідницької практики у магістрів, відповідальна за співпрацю кафедри з роботодавцями.

ВІДЗНАКИ

1. Учасниця Всеукраїнського видавничого проєкту «Науково-освітній потенціал України», 2011. Нагороджена дипломом;

2. Подяка МОН України (2016);

3. Грамота МОН України (2021);

4. Медаль Михайла Драгоманова;

5. Багаторазові нагороди представленням на дошці пошани університету (2007, 2009,  2011, 2014, 2017);

6. Численні грамоти і премії ректорату університету за сумлінну роботу (2002 – 2007, 2009 – 2014, 2017, 2018)

ПРОФЕСІЙНИЙ І НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС: Попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей. Формування науково-професійної компетентності фахівців дошкільної освіти засобами педагогічної техніки.

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЇ: «Формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя до профілактики адиктивної поведінки учнів».

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Має більше 200 наукових праць, серед них: навчальні та навчально-методичні посібники, тексти лекцій, методичні рекомендації, хрестоматії, посібники з Грифом МОН України За роки роботи у вузі опубліковано  більше 60 статей у фахових вітчизняних, зарубіжних та інших наукових виданнях, (в т.ч., проіндексованих у Web of Science, Scopus).

Працює над виконанням докторського дисертаційного дослідження на тему: «Педагогічні умови попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (Тема закоординована: )

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Переглянути інформацію

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

Переглянути інформацію

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Посібники

 1. Пихтіна Н.П. Теорія і методика ігрової діяльності дітей. Навчальний посібник / Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 237с.;
 2. Пихтіна Н.П. Тренінг комунікативної компетентності викладача: Навчальний посібник. Електронне видання. / Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 215с;
 3. Пихтіна Н.П. Педагогічна іміджологія: Навчальний посібник. Електронне видання. / Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. - 125с.;
 4. Пихтіна Н.П., Пісоцький О.П. Психологія дитяча / Навчальний посібник. Електронне видання. / Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. - 155с.
 5. Пихтіна Н.П. Основи наукових досліджень. Навчально-методичий посібник. - Ніжин: Вид-во НДУ. 2018 . – 368с.
 6. Пихтіна Н.П., Пихтін М.П., Федорченко Т.Є. Психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти профілактики девіантної поведінки дітей та молоді / За загальною редакцією В.М. Оржеховської (друге видання). - Київ, ТОВ "КНТ", 2018. – 376 с .
 7. Пихтіна Н.П. Теорія і методика ігрової діяльності дітей в опорних схемах. Навчальний посібник (електронне видання), автор: доц. Пихтіна Н.П. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 123 с.
 8. Пихтіна Н.П. Психологія дитяча в опорних схемах. Навчальний посібник (електронне видання), автор: доц. Пихтіна Н.П. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. -45с.
 9. Пихтіна Н.П., Кононко О.Л. Від недисциплінованості до дисциплінованості дошкільника: діагностика відхилення та оптимізація виховного процесу / Соціально-моральне виховання дошкільника: дослідно-технологічні аспекти. Колективний  навчально-методичний посібник (За загальною редакцією  Кононко О.Л.). Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2020. C. 311-372;http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2709/1/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2_c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
 10. Пихтіна Н.П. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / друге видання. Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2021.  – 342 с.
 11. Пихтіна Н.П. Комп’ютерні технології у роботі з дітьми: Навчальний посібник / друге видання, електронне. Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2021. 112 с..
 12. Пихтіна Н.П. Педагогічна творчість: Навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2021. 169 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Пихтіна Н.П. Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації до семінарських і лабораторних занять /Ніжин: Вид-во НДУ. 2018 . – 88с.
 2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дошкільної педагогіки. (За загальною редакцією Н.П.Пихтіної) / укл.:О.Л.Кононко, А.М.Аніщук, С.І.Матвієнко, О.П.Пісоцький, Л.М.Пісоцька, Т.А.Клюшнікова. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 57 с.;
 3. Програма державного екзамену: орієнтовні питання та практичні завдання. «Дошкільна педагогіка з методиками дошкільної освіти» (Для денної і заочної форм навчання) / укл.:О.Л.Кононко, А.М.Аніщук, С.І.Матвієнко, О.П.Пісоцький, Л.М.Пісоцька, Т.А.Клюшнікова. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 47 с.
 4. Пихтіна Н.П., Аніщук А.М., Клюшнікова Т.А. Програма педагогічної практики. Для магістрів спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 38 с.
 5. Пихтіна Н.П., Пісоцька Л.М., Матвієнко С.І. Педагогічна практика бакалаврів спеціальності  012 «Дошкільна освіта»: Навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2021 .

 

Робота зі студентами

За останні п'ять років під науковим керівництвом Пихтіної Н.П. захищено більше 20 дипломних та 30 кваліфікаційних (магістерських) досліджень. Керівник студентського науково-творчого гуртка з «Дошкільна освіта: актуальні проблеми, інноваційний пошук».

 

Професійний розвиток

-       Підвищення кваліфікації

 1. About the international skills development (the webinar). 31 August – 07 September, 2020. Lublin. Republic of Poland – 1,5 ECTS  ‑ 45 год. (ES 0912|2020 від 07.09.2020.
 2. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.), 15-16 жовтня 2020 року.‑ 8 год. (Сертифікат №НВШ01 від 17 жовтня 2020 року).
 3. Наукова міжнародна конференція «Modernschientifikidea, 2020», 7 – 8 жовтня, 2020. Білорусь (8 годин, Диплом № be 13 – 006 – st degree).
 4. Курси підвищення кваліфікації «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» з 01 по 28 лютого 2021 року – 2 кредити ЄКТС – 60 год. ( Сертифікат № 003-пк від 09 березня 2021 року).
 5. Участь в Міжнародній науково-практичній конференції. 11 International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (May 11-13, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. (0,8 кредитів, 24 години).
 6. Участь у МПК вебінарі для освітян на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ». 5 – 12 грудня 2022. Люблін, Польща. (1,5 кредита, 45 годин).
 7. Участь у 3-й Міжнародній науково-практичній конференції «Scienceandtechnolocy: problems, prospectsandinnovations». Осака, 14 – 16 грудня, 2022. Японія (0,8 кредитів, 24 години).

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

Членкиня ВГО "Асоціація працівників дошкільної освіти"

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative