Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Посада: доцент кафедри дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2009).

Вчене звання: доцент  (2011)

Стаж роботи: більше 30 років.

E-mail:anishchuk1965@gmail.com

ORCID orcid.org/0000-0002-0292-689X

Академія Переглянути

Репозиторій Переглянути

Гарант підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта.

 

 ОСВІТА вища, науковий ступінь

БІОГРАФІЯ

Народилася у с. Пологи на Чернігівщині. У 1984 році закінчила Прилуцьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання»; у 1990 році ‑ Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. Гоголя за спеціальністю «Учитель української мови та літератури». У НДУ працює з 1991 р. У 2006 році закінчила цільову аспірантуру при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі» за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка ( м.Київ).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1984 році закінчила Прилуцьке педагогічне училище ім. І. Франка за спеціальністю „Дошкільне виховання”; З 1984 по 1985 р. працювала вихователем дитячого садка с. Піддубівка, Прилуцького району, Чернігівської обл. У 1985 році вступила до Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. Гоголя за спеціальністю ”Учитель української мови та літератури ” і з 1989 року працювала вчителем української мови та літератури в середній школі №10 м. Ніжина. З 1991 по 2003 рік працювала старшим лаборантом в Ніжинському державному педагогічному інституті імені М. Гоголя. У 2003 році вступила до цільової аспірантури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

З 2006 року працювала асистентом кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У 2006 році закінчила цільову аспірантуру при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі» за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка ( м. Київ).

З 2009 р. працювала  на посаді доцента кафедри дошкільної освіти і в цьому році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності дошкільна педагогіка. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної освіти.

Є співавтором державної програми розвитку дитини від народження до 6 років «Я у Світі» (2019 р.), колективних монографій, автором понад наукових праць, методичних посібників та рекомендацій.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Культура мовлення та виразне читання

Дошкільна лінгводидактика

Індивідуалізація освітнього процесу в ЗДО

Основи дефектології та логопедії

Інклюзивна освіта

Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти

Актуальні проблеми дошкільної та інклюзивної освіти

ОБОВ'ЯЗКИ

Гарант підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта, а з 2022 року гарант підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта.

 

ВІДЗНАКИ

Нагороджувалася:

 • За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджено Подякою МОН України ( Наказ №173-к від 22.04.2022 р.)
 • Почесною грамотою за сумлінне виконання своїх обов’язків, плідну науково-педагогічну діяльність ( 2022 НДУ ім. М.Гоголя).
 • Занесена на дошку пошани університету за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності ( 2020 р.)
 • Почесними грамотами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за плідну багаторічну науково‑педагогічну діяльність та вагомий внесок у планування та організацію навчального процесу і виховання фахівців (2017 р.);
 • Подяками за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді ( 2017 р. –галузева конкурсна комісія на базі Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка; 2018 ‑ галузева конкурсна комісія на базі Бердянського державного педагогічного університету).
 • Подяка Чернігівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, значний особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня знань – 2017 р.
 • Грамотами як науковий керівник студентів, що брали участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Дошкільна освіта» (2014 р. ‑ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016 р. ‑ Київський університет імені Бориса Грінченка );

ПРОФЕСІЙНИЙ І НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС

Наукові інтереси: мовленнєвий розвиток дошкільників (мовленнєве самовираження дошкільників, формування мовленнєвої особистості, мовленнєві особливості дітей різної статі); особистісний розвиток дошкільників, індивідуалізація освітнього процесу, професійна підготовка фахівців дошкільної освіти.

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЇ «Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі» за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка ( м.Київ).

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

За роки роботи в університеті видано більше 100 праць, з них державна програма, монографії, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (в т.ч., проіндексованих у Web of Science, Scopus), навчально-методичні посібники та ін.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Переглянути інформацію

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

Переглянути інформацію

 

НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Посібники

1. Аніщук А.М. Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти: навчальний посібник для магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 319 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2696

2. Аніщук А.М. «Методи, форми та засоби виховання культури самовираження дошкільників у комунікативній діяльності». Соціально‑моральне виховання дошкільника: дослідно‑технологічні аспекти: навч.-метод. Посібник для студентів пед спец. / укл. О.Л.Кононко, Н.П.Пихтіна, С.І Матвінко, А.М.Аніщук, Л.В.Бобро, О.В.Лісовець; за заг ред. О.Л.Кононко. Ніжин:НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 415 с. С.110‑184. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2709

 

Методичні рекомендації

 1. Програма державного екзамену: орієнтовні питання та практичні  завдання «Дошкільна педагогіка з методиками дошкільної освіти» (для денної  та заочної форми навчання)/ укл.: О.Л. Кононко, А.М. Аніщук, С.І. Матвієнко, Н.П. Пихтіна, О.П. Пісоцький, Л.М. Пісоцька, Т.А. Клюшнікова. . Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  45с.
 2. Програма педагогічної практики для магістрів спеціальності 01 «Дошкільна освіта» (денна  та заочна форми навчання) / А. Аніщук, Н. Пихтіна, Т. Клюшнікова.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 38с.
 3. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дошкільної педагогіки: для студентів педагогічних спеціальностей / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; за заг. ред. Н. П. Пихтіної ; укл. О. Л. Кононко та ін.. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  57 с. 

Робота зі студентами

За керівництвом Аніщук А.М. студенти неодноразово були учасниками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» і займали призові місця. (диплом IIIступеня, м.Бердянськ - Мойсєєнко Ю. В, II ступеня, м.Глухів – Бойко В.В.,

Мойсєєнко Ю. В.,магістрантка 5 курсу отримала дипломIII ступеня ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта», який відбувся19 – 21 квітня 2018 року на базі Бердянського державного педагогічного університету, вул. Горького, 19 ( корпус № 5), м. Бердянськ, Запорізька область.

Студентка 5 курсу Бойко Валентина Володимирівна посіла II місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта», який відбувся 23 лютого 2017 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів) і нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Кураторство

Є куратором академічної групи здобувачів освітнього рівня «бакалавр»  спеціальності 012 Дошкільна освіта 2020 року вступу (3 курс)

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 

Курси підвищення кваліфікації (за сертифікатами)

 

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) 31 серпня ‑07 вересня 2020 р. м. Люблін.– 45 год. Сертифікат ES №0912 /2020.
 2. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.), 15-16 жовтня 2020 року.‑ 8 год. (Сертифікат №НВШ01 від 17 жовтня 2020 року).
 3. .About the international skills development (the webinar). 31 August – 07 September, 2020. Lublin. Republic of Poland – 1,5 ECTS  ‑ 45 год. (ES №0912|2020 від 07.09.2020.
 4.  Курси підвищення кваліфікації «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» з 01 по 28 лютого 2021 року – 2 кредити ЄКТС – 60 год. ( Сертифікат № 003-пк від 09 березня 2021 року).
 5. 2. Всеукраїнський педагогічний марафон 15-16.12.21 р. «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти» - 10 год.( 0,3 кред.), (Сертифікат V1512211153382 ДО86).
 6. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти». м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, 6 год (0,2 кред.), (Сертифікат 11-12 червня 2021 р.).
 7.  Міжнародний круглий стіл  «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом»  16 лютого 2021 року. Київ-Ніжин-Харків-Хелм. – 6 год (0, 3 кредити ЄКТС.) ( Сертифікат СР 00163/21; 16 лютого 2021 р.
 8. Онлайн-конференція «Інклюзивне навчання – рівний доступ до якісної освіти», 27 січня 2022 р. – 10 год ( 0,3 кред.), (Сертифікат UW621565).
 9. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Використання  можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностейз використанням платформ Zoom  та Moodle» 16.05-23.05.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща) – 45 год. (1,5 кред.), ( Сертифікат ES №96127/2022)
 10. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Використання  можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностейз використанням платформ Zoom  та Moodle» 16.05-23.05.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща) – 45 год. (1,5 кред.), ( Сертифікат ES №96127/2022)
 11. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар)наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах європейського союзу та україні»19.09-26.09.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща) - 45 год. (1,5 кред.),(Сертифікат: ES№97470/2022).
 12. I Міжнародна науково-практична конференція. Хайфа. Ізраїль. 09-11 січня 2023 р. Виховання культури самовираження дошкільників у комунікативній діяльності  ( 12 год. 4 кредити ЄКТС)
 13. I International Scientific and Practical Conference «Modern methods for the development of science», (January 09 – 11, 2023). Haifa, Israel.
 14. Тренінг для розробників освітніх програм(сертифікований курс, затверджений Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, протокол № 5 від 30 листопада 2022) (01-15.02.2023 р.) 3 кредити ЄКТС ( 90  год).

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

У 2018 році вступила до Всеукраїнської Асоціації працівників дошкільної освіти. Обрана головою спілки ніжинського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative