Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Посада: доцент кафедри дошкільної освіти.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2010)

Вчене звання: доцент  (2012)

Стаж роботи: 39 років

E-mail:masvet9@gmail.com

ORCID http://orcid.org/0000-0001-7591-1683

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk

Інституційний репозиторій НДУ імені Миколи Гоголя  Переглянути

 

ОСВІТА. Вища, науковий ступінь

БІОГРАФІЯ

Народилася у м. Красноармійськ (нині – м. Покровськ) Донецької обл. Закінчила Артемівське (нині – Бахмутське) педагогічне училище за спеціальністю «Музичне виховання» (з відзнакою), Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя за спеціальністю «Музика» (з відзнакою).

У Ніжинському державному університеті працює з 1984 року. Захистила у 2010 р. кандидатську дисертацію (Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Харків). У 2012 році отримала диплом доцента кафедри дошкільної освіти.

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 1984 р. працювала на музично-педагогічному факультеті НДУ на посадах акомпаніатора (1984-1995 рр.), концертмейстера (1995-2002 рр.), викладача класу постановки голосу (2002-2005 рр.).

З 2008 р. почала працювати викладачем кафедри дошкільної освіти. У2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (ХVIII – ХIХ ст.)» (м. Харків) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидата педагогічних наук – 2011 р.).

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

«Методика музичного виховання та музично-театралізованої діяльності», «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», «Художня праця та основи дизайну», «Методика формування у дошкільників соціальної компетентності», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Теорія та практика передшкільної освіти», «Актуальні проблеми розвитку дитини раннього віку».

 

ОБОВ’ЯЗКИ

Профорг факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв НДУ ім. Миколи Гоголя.Профорг кафедри.

Відповідальна по кафедрі за наукову роботу, у тому числі – студентську наукову роботу; відповідальна за проведення студентських науково-практичних Всеукраїнської та вузівської конференцій; Керує курсами підвищення кваліфікації музичних керівників закладів дошкільної освіти; бере участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти.

 

ВІДЗНАКИ

 1. Була народжена відзнакою Дошки Пошани НДУ ім. М. Гоголя (2017, 2022 р.).
 2. Нагороджувалася Почесною грамотою до Дня працівників освіти обласного та міського рівнів.
 3. Нагороджувалася Почесними грамотами НДУ ім. М. Гоголя до святкових дат.
 4. Нагороджувалася Почесною грамотою президії обласної профспілки (2018 р.) за роботу у профкомі університету.

 

НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС

Творчий розвиток особистості, сучасне музичне виховання дошкільників, художнє краєзнавство, передшкільна підготовка дітей.

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЇ

«Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (ХVIII – ХIХ ст.)»

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковий керівник кандидатського дослідження з теми: «Патріотичне виховання дітей 6-7 років засобами художнього краєзнавства у закладах дошкільної освіти» (аспірантка Охріменко Н.П.).

Має понад 150 публікацій, з них монографії, колективні монографії, статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS, статті у фахових та зарубіжних виданнях, навчально-методичні посібники, у тому числі – посібники з грифом МОН України

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Переглянути інформацію

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

Переглянути інформацію

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, посібники, методичні рекомендації:

 1. Актуальні проблеми передшкільної освіти : навч.-метод. комплекс / уклад. : С. І. Матвієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 54 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/74
 2. Методичні матеріали до лабораторного практикуму навчальної дисципліни «Художня праця та основи дизайну» / уклад. : С. І. Матвієнко, Т.Г.Коломоєць,  О. В. Лісовець. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 119 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/69
 3. Матвієнко С.І., Заплішний І.І. Українські народні рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі Ніжин: навч.-метод. посібн. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 3-тє вид. 178 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/73
 4. Матвієнко С. І. Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 298 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/75
 5. Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини раннього віку : навч.-метод. комплекс / уклад. : О. Л. Кононко, С. І. Матвієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 58 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/70
 6. Теорія i методика музичного виховання: навч.-метод. комплекс / уклад. С. І. Матвієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 58 с.http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/63
 7. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Теорія і методика музичного виховання» : навч.-метод. посіб. / уклад. С. І. Матвієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 53 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1831
 8. Програма державного екзамену: орієнтовні питання та практичні  завдання «Дошкільна педагогіка з методиками дошкільної освіти» (для денної  та заочної форми навчання)/ укл.: О.Л. Кононко, А.М. Аніщук, С.І. Матвієнко, Н.П. Пихтіна, О.П. Пісоцький, Л.М. Пісоцька, Т.А. Клюшнікова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 48 с. http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=18903671139648912&Image_file_name=48_Doshk_pedahohika_z_metodykamy_doshk_osvity.pdf&mfn=4436&FT_REQUEST=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83:%20%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%C2%AB%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%C2%BB&CODE=48&PAGE=1
 9. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дошкільної педагогіки для студентів педагогічних спеціальностей / за заг. ред. Н.П. Пихтіної. Укл.: О.Л.Кононко, Пихтіна Н.П., Аніщук А.М., Матвієнко С.І. та ін. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 57 с.http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=15903471139638013&Image_file_name=60_Metod_rek_do_napysannya_ta_zakhystu_kursovoyi_roboty.pdf&mfn=4437&FT_REQUEST=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%20%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8&CODE=60&PAGE=1
 10. Методичні рекомендації  до семінарських занять з курсу  «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти» здобувачам освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / уклад. С. І. Матвієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 44  с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2131
 11. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого бакалаврського рівня (денна форма навчання) з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти» спеціальність 012 «Дошкільна освіта». / уклад. С. І. Матвієнко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 90 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2130
 12. «Практикум та методичні рекомендації до курсу «Художня праця та основи дизайну». Навчально-методичний посібник: »/ уклад. С. І. Матвієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 98 с.

 

Робота зі студентами

За наукового керівництва Матвієнко С.І. захищено 38 кваліфікаційних магістерських робіт, десятки дипломних і курсовихробіт.

За наукового керівництва Матвієнко С.І. студенти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» НДУ ім. М.Гоголя виборювали призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

 1. Диплом III ступеня Сорокоум Галини Василівни у «Всеукраїнському творчому конкурсі для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація». м. Глухів, ГНПУ, 2020. за наукову роботу«Особливостіформування інтересу у старших дошкільників до занять фізичною культурою засобами ігор-естафет».
 2. Диплом III ступеня Суховієнко Вікторії Володимирівни у конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2020/2021 н.р. зі спеціальності «Дошкільна освіта», Бердянський державний педагогічний університет за наукову роботу«Особливості формування основ здорового способу життя  у старших дошкільників засобами ігрової діяльності у ЗДО».
 3. Диплом ΙΙ ступеня Гришко Ярослави Вікторівни у ІІІ Всеукраїнському творчому конкурсі для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» (м. Глухів, ГНПУ імені О.Довженка) за наукову роботу «Особливості формування свідомого ставлення дітей 6-7 років до оздоровлення».

Керівник студентського науково-творчого гуртка з художнього конструювання «Creative». Куратор студентської академічної групи.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

-         Підвищення кваліфікації

Стажування (з кредитами)

 1. ІПП при МОН України. «Організація навчального процесу. Новий освітній простір». Тема курсів «Анкетування, тести та квести за допомогою Googlформ. 21-22 серпня 2020 року. Сертифікат №7990199136. 15 годин;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції» 10–11 вересня 2020 р., м. Тернопіль. 12 годин. Сертифікат б/н.;
 3. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», 16 – 17 квітня 2020 року. м. Кам’янець-Подільський, КПНУ імені Івана Огієнка. 6 годин. Сертифікат б/н.;
 4. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», 15 березня 2019 року. Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка. 6 годин;
 5. Тренінг «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle». НДУ ім. М. Гоголя, з 01 по 28 лютого 2021 р. 60 годин;
 6. Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом» 16 лютого 2021 року. м. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя. Сертифікат № СЗ00190/21 від 16 лютого 2021 р, 3 години;
 7. ΙΙΙ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні виміри української регіоналістики» 7 квітня 2021 року. м. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя. 8 годин;
 8. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ ZOOM ТА MOODLE». Сертифікат ES №8011/2021 від 4.10.2021). 45 годин;
 9. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», м. Ніжин, НДУ ім. М.Гоголя 21 жовтня 2021 р. 10 годин;
 10. XІ Міжнародна науково-практична конференціяї «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Ґенеза та цінність досліджень у сфері суспільних відносин». Херсон, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ. 12 листопада 2021. 16 годин;
 11. ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку світової та української культури : сучасні акценти та перспективи». м. Рівне. Рівненський державний гуманітарний університет, 18–19 листопада 2021 р. 12 годин;
 12. XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти та педагогіки» на базі наукової платформи Open Science Laboratory. Україна, Київ, 27 травня 2022 року. 3 години.
 13. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Using opportunities of cloud services in online training with using Zoom and Moodle platform». м. Люблин. Сертифікат ES№96008/2022. 23.05. 45 годин;
 14. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Чернівецького медичного фахового коледжу «Безпечне освітнє середовище як основа створення ефективної системи безперервної освіти». 12.05. 2022. 6 годин;
 15. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Academic integrity in the training for bachelors’ in the countries of the European Union and Ukraine» м. Люблин. Сертифікат ES№ 962972022/. 26/06/2022. 45 год.
 16. Вебінар "Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в країнах європейського союзу та України. м. Люблин. Сертифікат ES № 97476/2022/. 26/09/2022/ 1,5 кредити EСTS, 45 год.
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Science and technology: problems, prospects and innovations». 18.-20. 01. 2023. Осака, Японія. 24 години;
 18. 5th International scientific and practical conference “Prospects of modern science and education” (February 07 – 10, 2023) Stockholm, Sweden. International Science Group. 2023. 24 години.

 

Вебінари

 1. Вебінар для науковців, спільно із МОН України, "Цифрові інструменти Google для науковців" 19.11.2020.
 2. Вебінар «5 кроків ефективного дистанційного навчання», 27.11.2020.
 3. Вебінар «Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи». МЦФЕР-Україна, 10.03.2021 р.
 4. Всеукраїнський онлайн марафон «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах» (сертифікат без годин);
 5. Всеукраїнський вебінар «Будемо вправними вихователями або дієві інструменти та методики для ефективної та легкої роботи працівника дошкілля».
 6. Інтерактивна школа творчого вчителя. Вид-во МЦФЕР. Київ.14-15 12.2021 р.Сертифікат Y152211153944D2B8. 0,3 кредити, 10 годин.
 7. Всеукраїнський вебінар «Будемо вправними вихователями або дієві інструменти та методики для ефективної та легкої роботи працівника дошкілля», м. Київ, 01.06. 2022. Сертифікат № qen-406147. 0,1 кредити, 3 години.
 8. Зустріч на тему: Презентація парціальної програми «Дитяча хореографія» Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років. Вид-во «Ранок». Сертифікат Y 230622117558412749 від 23.06.2022. 1 год.
 9. Зустріч на тему: Презентація трьох програм з фізичного розвитку дітей Вид-во «Ранок». Сертифікат Y 160622117349011F12 від 16.06.2022. 1 год.

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

Членкиня спілки ніжинського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Членкиня Громадського об’єднання «ОрфШульверк Асоціація України».

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative