Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Науковий ступінь. Доктор філософії (PhD) (2021)

Посада.  Доцент кафедри дошкільної освіти(2021)

Стаж роботи.   8 років

E-mail:  ksuvik2@gmail.com

Google Scholar

Орсід 0000-0003-4685-3589

Репозиторій НДУ Посилання


ОСВІТА. Вища, науковий ступінь

БІОГРАФІЯ

Народилась 15 лютого 1983 року в с. Гайворон на Чернігівщині

У 2005 році закінчила Ніжинський державний університет імені М. Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Практична психологія». Та здобула кваліфікацію «Учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Практичний психолог в закладах освіти».

Протягом 2016-2020 років навчалася в аспірантурі при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

У 2022 році закінчила магістратуру та здобула ступінь «магістра» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта та отримала кваліфікацію «Вихователь закладу дошкільної освіти»

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У НДУ працює з 2005 р. З 2005 по 2010 рік працювала на посаді диспетчера факультету психології та соціальної роботи та асистентом кафедри загальної та практичної психології (за сумісництвом). На кафедрі дошкільної освіти працює з 2014 року на посаді асистента, з 2021 – на посаді доцента.

У 2021 році захистила дисертацію з теми: «Організаційно-педагогічні умови виховання самостійності у дітей різної статі віком5-7 років» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та здобула ступінь доктора філософії в галузі освіта/педагогіка (PhD).

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Національно-патріотичне виховання з основами народознавства

Дитяча література

ОБОВ'ЯЗКИ

Відповідальна по кафедрі за оновлення інформаційного простору кафедри дошкільної освіти на сайті університету та в соціальних мережах.

ПРОФЕСІЙНИЙ І НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС

Виховання самостійності дітей дошкільного віку; роль сім’ї у вихованні самостійності дітей дошкільного віку; взаємодія ЗДО та сім’ї у вихованні самостійності дітей старшого дошкільного віку особистісний розвиток дошкільників; національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку.

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЇ

«Організаційно-педагогічні умови виховання самостійності у дітей різної статі віком5-7 років» 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

За роки роботи в університетівидано більше 50 наукових праць, серед яких – монографії, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (в т.ч., проіндексованих у Web of Science, Scopus), навчально-методичні посібники та ін.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Переглянути інформацію

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

Переглянути інформацію

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Посібники

 1. Лісовець О.В. Національно-патріотичне виховання з основами народознавства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальність 012 Дошкільна освіта. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 111 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2781
 2. Лісовець О.В. Взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї у вихованні самостійності дітей старшого дошкільного віку: навчально-методичний посібник /укл.: О. В. Лісовець. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 99 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2712
 3. Лісовець О.В.Становлення та виховання у дошкільників самостійності як провідної риси особистості. Соціально-моральне виховання дошкільника: навч.-метод. посіб. для студ. пед. спец. / Укл.: О. Л. Кононко, Н. П. Пихтіна, С. І. Матвієнко, А. М. Аніщук, Л. В. Бобро, О. В. Лісовець; за заг. ред. О. Л. Кононко. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 415 с.
 4. Лісовець О.В. Методичні матеріали до лабораторного практикуму навчальної дисципліни "Художня праця та основи дизайну" / уклад. С. І. Матвієнко, Т. Г. Коломоєць, О. В. Лісовець. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 119 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/69
 5. Лісовець О.В., Матвієнко С.І. Художня праця та основи дизайну. Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 73 с. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPkcKc34H9AhUpmYsKHWoNDIQQFnoECBQQAQ&url=http%3A%2F%2Flib.ndu.edu.ua%2Fdspace%2Fbitstream%2F123456789%2F66%2F1%2F%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC.doc&usg=AOvVaw2V0p6vJhXOQDuAOU6y-TfO
 6. Кричковська Т.Д., Лісовець О.В. Вікова та педагогічна психологія. Лабораторний практикум. Навч.- метод.пос. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2010. 90 с. http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=15980916303848516&Image_file_name=90_Vikova_ta_pedagogichna_psichologiya.pdf&mfn=127&FT_REQUEST=&CODE=90&PAGE=1

  

Кураторство

Є куратором академічної групи здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта 2022 року вступу (1 курс)

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 1. 21 lutego – 30 wrzesnia 2022 Państwowa Akademia Nauk Stosovanych w Chełmie (Державна академія прикладних наук у м. Хелм). Закордонне стажування. (сертифікат 180 годин)
 2. 16-23 травня 2022 рокуМіжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів«Використання можливостей хмарних сервісів в онланй навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ zoom та moodle»(сертифікат Es № 96245/2022 – 1,5 кред, 45 год)
 3. 30 травня 2022 року Науково-практичного онлайн-семінару «Обдарованість: методи діагностики та специфіка моніторингу», м. Київ (сертифікат – 0,5 кред., 15 год)
 4. 23-24 червня 2022 року XІV Науково-практична онлайн-конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану». (сертифікат 21 год, 0,7 кредитів ЄКТС)
 5. 03-25 – серпня 2022 р. Тижневик вебінарів до Дня Незалежності України «Психологічна підтримка дітей в умовах воєнних дій». Вебінар для керівників та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти. «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях». Презентація програми. «Моя країна – Україна». Презентація нової парціальної програми національно-патріотичного виховання. «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку. Презентація програми «Зерно любові», м. Київ.(сертифікати 18 год)

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

З 2018 р. членкиня ВГО "Асоціація працівників дошкільної освіти"

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative