Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА

МИХЕДА Павла Володимировича

(2019‒2021) 

Видавнича діяльність: 

 1. Гоголезнавчі студії : Вип. VIIІ (25) / відп. ред. П. В. Ми­хед. ‒ Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2019. ‒ 458 с.
 2. Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне :[збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Ми­хед. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2019. – 550 с.
 3. Гоголезнавчі студії : Вип. IX (26) / відп. ред. П. В. Ми­хед. ‒ Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2020. ‒ 360 с.
 4. Затиркевич І., Затиркевич Д. Твори / упоряд. і комент.: Михед П.В., Стре­б­кова І.О., автор і упорядник проєкту Іван Забіяка. ‒ Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2020. ‒ 116 с.

 

Наукові статті

 1. Бібліографія України про життя і творчість Миколи Гоголя (2017) / підгот.: П. В. Михед, О. О. Костенко // Гоголезнавчі студії: Вип. VIІI (25) / відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2019. – С. 424–435.
 2. Михед П. В. Дмитро Сергійович Наливайко, вчений і педагог // Слово і час. ‒ 2019. ‒ № 11. ‒ С. 19–21.
 3. Михед П. В. Про долю автографа вірша Т. Шевченка «Якось-то йдучи уночі…» // Слово і час. ‒ 2019. ‒ № 10. ‒ С. 68–72.
 4. Михед П. В. Куліш про український профіль Мико­ли Гоголя (від індивідуального до універ­сального) // Слов’янські літератури у світовому куль­тур­ному контексті: універсальне та індивідуальне : [збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2019. –  С. 312–339.
 5. Бібліографія України про життя і творчість Миколи Гоголя (2018) / підгот.: П. В. Михед, О. О. Ко­с­тенко // Гоголезнавчі студії : Вип. IX (26) /  відп. ред. П. В. Михед. ‒ Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2020. ‒ С. 345‒357.
 6. Михед П. Куліш про український профіль Миколи Гоголя (від індивідуального до універ­саль­ного) // Гоголезнавчі студії : Вип. IX (26) / відп. ред. П. В. Михед. ‒Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2020. ‒ С. 107–138.
 7. Михед П. Дискуссии о языке на русской и украинской сцене начала ХIХ века (казус Шаховского) // Во власти культуры и текста : сборник научных трудов к юбилею доктора филологических наук, профессора Галины Петровны Козубовской / под науч. ред. Е. Ю. Сафроновой. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – С. 115‒130.
 8. Михед П. Проблеми вивчення ніжинського літературного і наукового осередку: від Миколи Гоголя до Анни Малігон // Література і культура Полісся. ‒ Вип. 102 : Філологічні науки, №17. ‒ С. 73‒80.
 9. Михед П. Україномовний лист Миколи Гоголя і навколо нього (про декілька епізодів українсько-польського культурного діалогу) // Поляки в Ніжині: Історія. Культура. Освіта : зб. статей і матеріалів. ‒ Вип. 9. ‒ Ніжин, 2021. ‒ С. 161‒171.
 10. 10.  Михед П. Кому взагалі потрібна українська література? («Якби не Гоголь...»). Інтерв’ю Олександра Михеда з батьком-літературо­знав­цем (26 травня 2021) // Подкаст The Village Україна «Стан­ція 451». URL: https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/knowledge-interview/311857-interv-yu-z-batkom-miheda-pro-ukrayinsku-literaturu
 11. 11.  Михед П. З пам’яті про усміхнену Наталію Ростиславівну // «Живо­твор­не світло слова» : збірник наукових студій пам’яті докторки філологічних наук, професорки Наталії Ростиславівни Мазепи / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. ‒ С. 48‒51.

 

Участь у конференціях

 1. ХІV Міжнародна Гоголівська конференція «Микола Гоголь і сучасний художній контекст (до 210-ліття від дня народження письменника)» (Ніжин, 16–18 квітня 2019 р.).
 2. Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша: «Пантелеймон Куліш у культурному та інтелек­ту­альному просторі України (Київ – Ніжин, 2–5 жовтня 2019 року).
 3. Шевченківський семінар (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вересень 2019 р.)
 4. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистець­кому вимірі (1820–2020)» (м. Ніжин 15–16 жовтня 2020 р.)
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Літературна творчість представників Ніжинської вищої школи: гуманітарний дискурс» (м. Ніжин, 29 січня 2021 р.).
 6. Міжнародна наукова конференція «Микола Гоголь і Греція» (до 200-ліття Грецької революції) (м. Ніжин, 20‒21 вересня 2021 р.).

 

Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ:

 1. Михед П. В. Про невідомі факти з життя М. Гоголя: [інтерв’ю] / Павло Михед // UA: Чернігів: [сайт]. Ранок. [телепередача від 01.04.19]. URL: https://www.youtube.com/-watch?v=N0aue11fU88 (дата звернення: 30.05.2019).
 2. Михед П. В. Гоголь зруйнував Російську імперію ‒ Павло Михед ‒ Martyn Yakub Sho° [інтерв’ю з П. В. Михедом в інтелектуально-розважальному вечірньому шоу Martyn Yakub Sho°] (7 вересня 2021 р.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=yooTdTXqiM4&ab_channel=MartynYakub
 3. Михед О. П., Михед П. В. #1 Григір Тютюнник. У пошуках втраченого батька (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (03 червня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/1-григір-тютюнник-у-пошуках-втраченого-батька/id1536807251?i=1000524053380
 4. Михед О. П., Михед П. В. #2 Валер’ян Підмогильний. Між голодом і Декартом (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (17 червня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/ua/podcast/2- валерян-підмогильний-між-голодом-і-декартом/id 1536807251?i=1000525834885&l=uk 
 5. Михед О. П., Михед П. В. #3 Ольга Кобилянська. Між імперіями і стилями (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (15 липня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/ua/podcast/3-ольга-кобилянська-між-імперіями-і-стилями/ id1536807251?i=1000528960361 
 6. Михед О. П., Михед П. В. #4 Олена Теліга. Крізь вогонь межі (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (29 липня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/au/podcast/4- олена-теліга-крізь-вогонь-межі/ id1536807251?i=1000530384183 
 7. Михед О. П., Михед П. В. #5 Михайло Коцюбинський. Між любов’ю і Вірою (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (12 серпня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/ca/podcast/5-михайло-коцюбинський-між-любовю-і-вірою/ id1536807251?i=1000531796288 
 8. Михед О. П., Михед П. В. #6 Тарас Прохасько. Життя і сніг (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (26 серпня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/ua/podcast/станція-451/ id1536807251?l=uk&i=1000533176573
 9. Михед О. П., Михед П. В. #7 Микола Хвильовий. Я ‒ вірю! (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (09 вересня 2021 р.). URL: https://podcaster.in.ua/7-mykola-khvylovyj-ya-virju/ 
 10. Михед О. П., Михед П. В. #8 Іван Багряний. Чумацький шлях (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (23 вересня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/au/podcast/8- іван-багряний-чумацький-шлях/id1536807251?i=1000536363572 
 11. Михед О. П., Михед П. В. #9 Василь Стефаник. Ади, пекло (Великі історії української літератури) : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (21 жовтня 2021 р.). URL: https://podcasts.apple.com/us/podcast/9-василь-стефаник-ади-пекло/id1536807251?i=1000539261453 
 12. Михед О. П., Михед П. В. #10 Микола Гоголь. Між багряним і рудим : подкаст  / автор і ведучий: Олександр Михед ; співведучий: Павло Михед ; продюсер і композитор: Тарас Галаневич ; редактор: Марк Лівін. Подкаст The Village Україна «Станція 451» (04 листопада 2021 р.). URL: https://podcasts.-apple.com/ua/podcast/10-микола-гоголь-між-багряним-і-рудим/id1536807251?i=1000540725336

 

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво: 

Онлайн-лекція для студентів і викладачів Індіанського університету (США) «Христианский код писательской судьбы Николая Гоголя / Christian Code of Gogol’s Creative Destiny» (від 12.11.2020).URL:https://youtu.be/vH-ScKVwBHU

 

Співпраця з підрозділами НДУ та вітчизняними інституціями: 

–      Головний редактор щорічника «Гоголезнавчі студії». Видання Ніжинського державного універси­тету імені Миколи  Гоголя та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ;

–      Член редакційної колегії наукового видання «Література і культура Полісся», Ніжинський державний університет імені Миколи  Гоголя (фахове видання ДАК України).

–      Член вченої ради Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ;

–      Член Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д 26.178.01 «Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ»;

–      Член координаційної ради Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ;

–      Член редакційної колегії наукового часопису «Слово і час» Інституту літератури ім. Т. Г. Шев­ченка НАНУ (фахове видання ДАК України);

–      Член редакційної колегії часопису «Український дім: освітньо-пізнавальний часопис про Україну та українців діаспори» (Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя, Центр гуманіст. співпраці з укр. діаспорою; 2011–2019;

–      Член експертної ради Держкомтелерадіо з пи­тань аналізу та оцінки видавничої продукції.

 

Переглянути повний список праць за попередні роки (Google Scholar)

 

НАУКОВА РОБОТА

КОСТЕНКО Олени Олександрівни

(2019‒2021)

 

Наукові статті: 

 1. Бібліографія України про життя і творчість Миколи Гоголя (2017) / підгот.: П. В. Михед, О. О. Кос­тенко // Гоголезнавчі студії: Вип. VIІI (25). – Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2019. – С. 424–435.
 2.  Бібліографія праць ніжинських гоголезнавців (1852–2018) / вступ. ст. П. В. Михед ; уклад.: О. О. Костенко, Н. В. Кузьменко, П. В. Михед. – Ніжин, 2019. – 86 с.
 3.  Костенко Е. А. «Грузинский период» в жизни Леси Украинки (Тбилиси, Телави, Кутаиси, Хони, Батуми) // Материалы X Международной науч. конф. «Батуми – прошлое и настоящее» (Батуми, 30 апреля – 1 мая 2019).
 4.  Костенко О. О. Психологічний пейзаж у малій прозі В. Винниченка // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку сучасної філології» (м. Запоріжжя, 6–7 листопада 2020 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2020. — С. 10–14.
 5.  Бібліографія України про життя і творчість Миколи Гоголя (2018) / підгот.: П. В. Михед, О. О. Ко­с­тенко // Гоголезнавчі студії: Вип. IX (26). ‒ Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхі­дея», 2020. ‒ С. 236–249.
 6.  Костенко О. О. Механізми пам’яті та категорія часу в координатах суб’єктивності (художньо-психологічний аспект оповідання «Купля» В. Винниченка) // Теоретичні та практичні дослідження в галузі філології та мовознавства. Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 17‒18 вересня 2021 р.). ‒ Херсон : «Молодий вчений», 2021. ‒ С. 10‒14.
 7.  Казьмирчук Г., Костенко О., Казьмирчук М. «Этот день мы приближали, как могли…» : [рецензія]. Етнічна історія народів Європи. ‒ 2021. ‒ Вип 65. С. 140–143. ‒ Рец. на книгу «Жаркевич М. Ф. Я вернусь к тебе, любимая… (Письма с фронта. 1942‒1945 гг. Из личного архива семьи Жаркевичей) / вступ. статья, комментарии, составитель Н. М. Жаркевич. ‒ Нежин: Издатель ЧП Лысенко Н. М., 2021. ‒ 228 с.». Index Copernicus, категорія Б.
 8.  Костенко О. О. «Внутрішнє тіло» й «експресивний простір» у контексті художньо-психологічного оприявлення (на матеріалі малої прози В. Винни-ченка) // Концептуальні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект. Матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 05‒06 листо-пада 2021). ‒ Херсон : видавництво «Молодий вчений», 2021. ‒ С. 29‒33.

 

Рецензії: 

 1. Рецензія на Бібліографічний покажчик наукових праць відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України (2018–2020 рр.) : довідник / за ред. Жука Ю. О.; [упоряд. : Науменко С. О.]. Київ : Педагогічна думка, 2021. 94 с.
 2. Казьмирчук Г., Костенко О., Казьмирчук М. «Этот день мы приближали, как могли…» : [рецензія]. Етнічна історія народів Європи. ‒ 2021. ‒ Вип. 65. ‒ С. 140–143. ‒ Рец. на книгу «Жаркевич М. Ф. Я вернусь к тебе, любимая… (Письма с фронта. 1942‒1945 гг. Из личного архива семьи Жаркевичей) / вступ. статья, комментарии, составитель Н. М. Жаркевич. ‒ Нежин : Издатель ЧП Лысенко Н. М., 2021. ‒ 228 с.».

 

Редакторська робота:

Йогансон К. Світ Гоголя : роман / К’єль Йогансон ; пер. з нім. А. Ролік ; літ. ред. О. Костенко. — Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2019. — 430 с.

 

Інтерв’ю:

«Які унікальні експонати є у ніжинському Музеї Миколи Гоголя та чим займаються фахівці всеукраїнського Гоголезнавчого центру» // UA: Чернігів: [сайт]. Ранок. [телепередача від 01.04.19] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2102995393154466&id=100003320779409

 

Наукові конференції:

 1. ХІV Міжнародна Гоголівська конференція «Микола Гоголь і сучасний художній контекст (до 210-ліття від дня народження письменника)» (Ніжин, 16–18 квітня 2019).
 2. X Іnternational Scientific Conference «Batumi – past and present» (Batumi, April 30 – May 1, 2019) / X Міжнародна наукова конференція «Батумі – минуле й сьогодення» (Батумі (Грузія), 30 квітня – 1 травня 2019 р.).
 3. ІІ науково-практична конференція «Пріоритети розвитку сучасної філології» (м. Запоріжжя, 06–07 листопада 2020 р.).
 4. Міжнародна наукова конференція «Мова, культура та переклад у ХХ–ХХІ ст. (до 130‑річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)» (Київ, 26–27 листопада 2020 р.).
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Літературна творчість представників Ніжинської вищої школи: гуманітарний дискурс» (Ніжин, 29 січня 2021 р.).
 6. Науково-практична конференція «Теоретичні та практичні дослідження в галузі філології та мовознавства» (Київ, 17‒18 вересня 2021 р.).
 7. Науково-практична конференція «Концептуальні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект» (Дніпро, 05‒06 листопада 2021 р.).

 

Переглянути повний список праць за попередні роки (Google Scholar)

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative