ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Програма творчого конкурсу

Для вступників в галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво фаховим вступним випробуванням є комплексний іспит з музичних дисциплін, який має на меті різнобічне виявлення рівня музичної підготовки абітурієнта, зрілості його музичного мислення, рівня музичної обдарованості та розвитку музичних даних. Максимальна кількість балів за вказаний іспит – 200 балів (за шкалою від 100 до 200). 

Завданням даного іспиту є виявлення й оцінка рівня музичних здібностей та підготовки абітурієнта. 

Комплексний іспит з музичних дисциплін для абітурієнтів:

профілізації «Музично-інструментальне мистецтво»:

 • виконання інструментального твору крупної форми (при потребі з концертмейстером);
 • виконання інструментального твору довільної форми та жанру (при потребі – з концертмейстером);
 • теоретичний колоквіум. 

профілізації «Диригентсько-хорове мистецтво»:

 • виконання хорового твору з супроводом;
 • виконання хорового твору а сарреllа;виконання вокального твору з концертмейстером або а сарреllа;
 • теоретичний колоквіум. 

профілізації «Вокально-хорове мистецтво»:

 • виконання арії (арієтти) або класичного романсу з концертмейстером;
 • виконання обробки української народної пісні з концертмейстером;
 • теоретичний колоквіум.

Абітурієнт повинен знати основні теоретичні поняття з курсу «Теорія музики» для їх практичного застосування при сольфеджуванні й слуховому аналізі.

 

ДЕМОНСТРАЦІЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ З ФАХУ 

Абітурієнт профілізації «Музично-інструментальне мистецтво» повинен:

 • володіти достатнім рівнем художньо-технічного виконання музичних творів, сценічною культурою, артистичністю, емоційностю;
 • вміти розкрити художній образ у відповідності до жанрово-стильових особливостей;
 • мати розвинуті музичні здібності: слух, ритм, ладове відчуття.  

 

Абітурієнт профілізації «Диригентсько-хорове мистецтво» повинен:

 • володіти основами техніки хорового диригування, вокальною технікою, логікою хорового мислення, переконливістю мануальної художньої інтерпретації хорових творів;
 • мати розвинуті музичні здібності (слух, голос, інтонування, музична пам’ять, ритм, ладове відчуття);
 • демонструвати культуру сценічної поведінки, артистичний температмент, виразну дикцію та артикуляцію;
 • виявляти обізнаність у царині жанрово-стильової специфіки хорової музики та хорової органіки. 

 

Абітурієнт профілізації «Вокально-хорове мистецтво» повинен:

 • володіти достатнім рівнем вокальної культури;
 • демонструвати культуру сценічної поведінки, розвинений артистизм та міміку, виразну дикцію та артикуляцію;
 • орієнтуватись в жанрах вокальної музики: класичної, сучасної та народної;
 • мати розвинуті музичні здібності (співацький голос, вокальний слух, вокальне інтонування, почуття темпоритму, творче мислення).

 

ЕТАПИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Етапами вступного випробування є:

 • показ фахових знань та умінь;
 • теоретичний колоквіум. 

 

ЕТАП ПОКАЗУ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ 

Профілізація «Музично-інструментальне мистецтво» 

Орієнтовні твори крупної форми:

фортепіано:

 • В. А. Моцарт Сонати (за вибором);
 • Л. ван Бетховен Сонати (за вибором);
 • М. Клементі Сонати (за вибором) та ін.

  баян, акордеон:

 • В. Бонаков Сюїта;
 • Д. Скарлатгі Сонати №№ 14,15,28,29,45 (за вибором);
 • А. Холмінов Сюїта, ч.ч.2-3;
 • К. Мясков Концертна фантазія на теми українських народних пісень та ін.;

 скрипка, домра:

 • Й. С. Бах Концерт а-moll, І ч.;
 • А. Вівальді Концерти G-dur, g-moll, а-moll (за вибором);
 • Ф. Мендельсон Концерт е-тоll;
 • К. Сен-Санс Концерт №1,1 ч.;
 • Д. Кабалевський Концерт, І ч.;
 • В. Щуровський Варіації на тему української народної пісні (переклад В.Стеценка) та ін.;

бандура:

 • Д. Скарлатті Соната а-і;
 • К. Мясков Варіації на тему української народної пісні «Налетіли журавлі»;
 • К. Мясков Концертна п'єса для бандури та фортепіано;
 • М.Дремлюга Сюїти №№ 1, 2 (на вибір);
 • С. Баштан Варіації на тему української народної пісні «Йшли корови із діброви» та ін.

духові та ударні інструменти (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон; ксилофон)

 • твір крупної форми (I або II-III частини концерту, сонати, тощо);
 • дві різнохарактерні п’єси.
 • Твори малої форми - прелюдії, експромти, ноктюрни, мазурки, п'єси, етюди тощо - за вибором абітурієнта. 

 

Профілізація «Диригентсько-хорове мистецтво»  

Орієнтовний репертуар з хорового диригування:

Українські народні пісні в обробці М. Леонтовича:

 • «Щедрик»;
 • «Вишні-черешні розвиваються»;
 • «Ой, з-за гори кам’яної»;
 • «Зоре моя вечірняя»;
 • «Мала мати одну дочку»
 • «Зашуміла ліщинонька»;

Українська народна пісня в обробці С. Орфєєва «Ой у полі жито»;

 • А. Вівальді. «Gloria», №1;
 • Дж. Верді. «Хор солдат» з опери «Фауст»;
 • Б. Лятошинський. «По небу місяць проплива»;
 • Б. Вахнянин. «Садок вишневий коло хати»;
 • К. Данькевич. Хор з опери «Богдан Хмельницький» – «Чорний крук у полі кряче»;
 • М. Лисенко «Верховино, ти світку наш»;
 • К. М. Вебер. «Хор мисливців» з опери «Вільний стрілець».

Орієнтовні приклади вокальних творів:

 • укр. нар. пісня «Утоптала стежечку»;
 • укр. нар. пісня «Ой, піду я лугом»;
 • укр. нар. пісня «Ой заграйте музики»;
 • укр. нар. пісня «Чом, чом не прийшов»;
 • укр. нар. пісні «Казав мені батько», «Ой зійди, зійди, ясен місяцю»;
 • укр. нар. пісня «Їхав козак на війноньку».

 

Профілізація «Вокально-хорове мистецтво»  

Орієнтовні приклади вокальних творів:

Твори українських композиторів:

 • М. Лисенко «Ой одна я, одна», «Смутної провесни», «Милованка», «Не дивися на місяць весною»; «Коли настав чудовий май»;
 • Я Лопатинський «Як почуєш вночі», «Горить моє серце»;
 • О.Нижанківський «О, не забудь», «В гаю зеленім»;
 • Д.Січинський «Із сліз моїх», «Бабине літо»;
 • А.Кос-Анатольський «Ой коли б я сокіл», «Ой ти дівчино, з горіха зерня», «коли заснули сині гори»;
 • С. Гулак-Артемовський.  Пісня Карася, Каватина Султана, Арія Султана (з опери «Запорожець за Дунаєм»).

Твори зарубіжних композиторів:

 • Дж.Перголезі. «Если любишь»;
 • Ж. Бізе.   Хабанера (з опери «Кармен»).
 • Е. Гріг.  «Стара мати», «Дитяча пісня», «Захід сонця», «Лісова пісня».
 • Г. Доніцетті.  Романс Неморіно (з опери «Любовний напій»).
 • М.Глінка. «Гуде вітер вельми в полі», «К Молли», «Жаворонок»;
 • М.Римський-Корсаков. «Не ветер, вея c высоты», «Звонче жаворонка пенье», «О чем в тиши ночей», «Что в имени тебе моем»;
 • П.Чайковський. «Средь шумного бала», «Я тебе ничего не скажу».

Народні пісні (a capella):

 • Обр. О.Кауфмана «Коло гаю походжаю», «Болить моя голівонька»; «Ой, не світи, місяченьку», «Нащо мені чорні брови», «Ой, на гору козак воду носить»;
 • Обр. П.Бойченка «В кінці греблі шумлять верби»;
 • Обр. О.Сандлера «Чи я в лузі не калина була», «Ой джигуне, джигуне»;
 • Обр. Д Задора «Ой Іване, Іване», «Гаданочка»;
 • Обр. К.Стеценка «Ой чого ти дубе»;
 • Обр. В Косенка «Взяв би я бандуру».

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ СОЛЬФЕДЖУВАННЯ:

 • Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. –  М.: Музыка, 1984.
 • Ладухин Н. Сольфеджио. – М.: Музыка, 1989.
 • Рубец А. Одноголосное сольфеджио. –  М.: Музыка, 1981.

 

Критерії оцінювання рівня підготовки абітурієнтів
на вступному екзамені (творчому конкурсі) з музичного мистецтва

ПОКАЗ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (150 балів) – виконується підготовлена абітурієнтом музична програма (виконання оцінюється за трьома параметрами: рівень складності програми, рівень художньої досконалості, рівень технічної досконалості).

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (50 балів) –  перевірка знань з теорії музики (слуховий аналіз, побудова акордів та інтервалів, сольфеджування та співбесіда по програмі обраної спеціалізації, що виконується на вступному випробуванні.

Загальна оцінка складається  з суми балів (150 б. максимум за  показ фахових знань та умінь та 50 б. максимум за теоретичний колоквіум) всього 200 балів.

 

Критерії оцінювання вступного випробування для вступників першого (бакалаврського ) рівня спеціальності 025 Музичне мистецтво 

Профілізація «Музично-інструментальне мистецтво»  

150-130 балів – твори виконано на високому професійному рівні; розкрито жанрово-стильові ознаки музичних творів; відзначено досконале володіння технікою виконання та артистично-сценічну культуру.
129-100 бали – твори виконано на доброму професійному рівні; розкрито основні жанрово-стильові ознаки музичних творів; окремі технічні похибки під час виконання; належна артистично-сценічна культура.
99-60 бали – твори виконано на недостатньому професійному рівні; неповністю розкриті характерні жанрово-стильові ознаки музичних творів; значні технічні похибки під час виконання; частково притаманна артистично-сценічна культура.
59-1 балів – твори виконано на низькому професійному рівні; не розкрито характерні жанрово-стильові ознаки музичних творів; значна кількість технічних похибок під час виконання; відсутність артистично-сценічної культури. 

 

Профілізація «Диригентсько-хорове мистецтво»

150-130 балів – твори виконано на високому професійному рівні; розкрито жанрово-стильові ознаки хорових та вокальних творів; продемонстровано досконале володіння мануальною технікою (диригентський жест, показ вступу і зняття, зміна темпу, нюансування, динамічні відтінки тощо), естетичне вокальне інтонування та висока артистично-сценічну культура. 
129-100 балів – твори виконано на достатньому професійному рівні; розкрито основні жанрово-стильові ознаки хорових та вокальних творів; окремі технічні похибки у мануальній техніці (диригентський жест, показ вступу і зняття, зміна темпу, нюансування, динамічні відтінки тощо); присутня належна артистично-сценічна культура та якісне вокальне інтонування. 
99-60 балів – твори виконано на недостатньому професійному рівні; неповністю розкриті основні жанрово-стильові ознаки хорових та вокальних творів; значні технічні похибки у мануальній техніці (не переконливі прийоми диригентської техніки: показ вступу і зняття, зміна темпу, нюансування, динамічні відтінки тощо) та не достатньо стійке вокальне інтонування; частково притаманна артистично-сценічна культура. 
59-1 балів – твори виконано на низькому професійному рівні; не розкриті характерні жанрово-стильові ознаки хорових та вокальних творів; значна кількість технічних похибок у мануальній техніці (диригентський жест, показ вступу і зняття, зміна темпу, нюансування, динамічні відтінки),  при співі  виявлено помітне детонування.

 

Профілізація «Вокально-хорове мистецтво» 

150-130 балів – продемонстровано високий вокально-технічний рівень виконання музичних творів: розуміння жанрово-стильових ознак арії (арієтти), романсу або обробки української народної пісні, осмислений підхід до художньо-виконавської інтерпретації вокальних творів, виразна міміка, чітка дикція та артикуляція, досконала артистично-сценічна культура. 
129-100 бали – продемонстровано достатній вокально-технічний рівень виконання музичних творів: розуміння жанрово-стильових ознак арії (арієтти), романсу або обробки української народної пісні, достатньо осмислений підхід до художньо-виконавської інтерпретації вокальних творів,  міміка чітка дикція та артикуляція, належна артистично-сценічна культура, присутні рідки випадки не стійкого інтонуванні при співі. 
99-60 бали – продемонстровано посередній вокально-технічний рівень виконання вокальних творів; не переконливо проявляються характерні жанрово-стильові ознаки творів сольної програми; значні технічні та інтонаційні похибки під час виконання; частково притаманна артистично-сценічна культура. 
59-1 балів – низький вокально-технічний рівень виконання вокальних творів; не розкриті характерні жанрово-стильові ознаки творів сольної програми; значна кількість технічних та інтонаційних похибок під час виконання; відсутність артистично-сценічної культури.

 

Критерії оцінювання знань з теоретичного колоквіуму  

Бали

Музичні вміння та навички

 

40-50

 

володіють повними глибокими знаннями матеріалу,

демонструють розвинуте аналітично-узагальнене мислення щодо принципів, методів та прийомів музично-виконавської діяльності, значний інтерес до музичного мистецтва та музичного виконавства

 

30-39

знають теоретичний матеріал в об’ємі програми предметів,

достатньо володіють знаннями щодо принципів, методів та прийомів музично-виконавської діяльності, спостерігається нестабільний інтерес до музичного мистецтва та музичного виконавства

 

20-29

 посередньо володіють музично-теоретичними знаннями,

немає повного аналізу запропонованого питання, спостерігається фрагментарний інтерес до музичного мистецтва та музичного виконавства

 

1-19

 музично-теоретичні знання знаходяться на початковому рівні,

абітурієнти не орієнтуються в темах запропонованих запитань

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative