ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського (архів)

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Про кафедру

Історія кафедри музичної педагогіки та хореографії бере свій початок з 1957 р., коли вона була у складі філологічного, а з 1964 року – музично-педагогічного факультету, згодом – факультету культури і мистецтв, ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського, а з 1 вересня 2022 року у складі факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв.

Її попередні назви – кафедра музики і співів; теорії, історії музики та гри на музичних інструментах, музичного виховання. З 2004 року – кафедра музичної педагогіки та хореографії.

Свого часу тут працювали такі відомі музиканти-педагоги, як доктор педагогічних наук, професор О. Я. Ростовський, який багато років очолював цю кафедру; народний артист України, академік, доктор мистецтвознавства, професор В. І. Рожок (завідувач кафедри з 2019–2021 рік), доктор мистецтвознавства, професор Ю. І. Чекан; фольклорист, етнограф, композитор, кандидат мистецтвознавства, професор В. В. Дубравін та старший викладач В. Г. Дубравіна; кандидат мистецтвознавства, доцент О. Е. Чекан; кандидат педагогічних наук, доцент В. М. Крицький та ін.

Сьогодні на кафедрі музичної педагогіки та хореографії працюють кандидати педагогічних наук, доценти О. В. Коваль, Ю. О. Ростовська, О. М. Пархоменко, О. В. Спіліоті, кандидат мистецтвознавства, доцент О. А. Кавунник, старший викладач Г. В. Сірякова, викладач В. І. Максименко, концертмейстери О. М. Волосок та І. Є. Ваніна.

В. о. завідувача кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Коваль.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 024 Хореографія та 025 Музичне мистецтво.

Гарант ОПП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Коваль.

Гарант ОПП 024 Хореографія першого (бакалаврського) рівня – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Пархоменко.

Гарант ОПП 024 Хореографія другого (магістерського) рівня – кандидат педагогічних наук, доцент Ю. О. Ростовська

Творча діяльність кафедри представлена композиторським доробком Олени Спіліоті – авторки симфонічної, камерної, вокально-хорової музики. Музичний стиль композиторки – звернення до української пісенності, поєднання романтичних інтонацій та гармоній з сучасними композиторськими техніками. Її твори поповнюють концертний та педагогічний репертуар, звучать на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. Олена Спіліоті співпрацює з Національним президентським оркестром України.

У 2007 р. кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри музичної педагогіки та хореографії Олександром Пархоменком було створено ансамбль народного танцю «Забава». Концепція колективу – популяризація української народно-сценічної хореографії, танцювального мистецтва народів світу від фольклорних витоків до сучасних інтерпретацій; творча самореалізація студентів; формування балетмейстерських умінь, сценічно-виконавської майстерності.

Сьогодні ансамбль «Забава» є лауреатом багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів. За досягнення в розвитку аматорського мистецтва, відродження і примноження надбань національної культури, художньої спадщини українського народу та високий рівень виконавської майстерності Президією Федерації професійних спілок України у 2017 році колективу було присвоєно почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України».

За ініціативи викладачів кафедри музичної педагогіки та хореографії у 2012 році було започатковано Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси». Його завданням є підвищення рівня хореографічної освіти та підтримка творчо обдарованої молоді.

Кафедра здійснює потужну наукову діяльність та є організатором щорічних конференцій, зокрема, вже стали традиційними Мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського, Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мистецька освіта очима молодого науковця», Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України у сучасних вимірах».

Сучасна місія кафедри – організація навчального процесу спрямованого на підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, які володіють глибокими професійними знаннями, необхідними компетентностями та гуманістичним світоглядом; розвиток сучасної мистецько-педагогічної науки у відповідності до теми кафедри «Мистецько-педагогічна та хореографічна освіта: історія, теорія, практика».

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative