Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

 

Прийом до аспірантури  на 2015-2016  навчальний рік на умовах оплати навчання

(вартість навчання : денна форма -9100 грн., заочна – 6300 грн.)

з відривом та без відриву від виробництва

за спеціальностями:

 

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

01.01.02 Диференціальні рівняння

07.00.01 Історія України

10.02.04 Германські мови

02.00.13 Нафтохімія та вуглехімія

10.02.01 Українська мова

10.01.01 Українська література

10.01.02 Російська література

26.00.01 Теорія та історія культури

11.00.02 Економічна та соціальна географія

01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків

23.00.02 Політичні інститути та процеси

13.00.02 Теорія та методика навчання (українська література)

19.00.01 Загальна психологія, історія психології

Вступники до аспірантури подають такі документи:

  • заява на ім’я ректора університету;

  • особова картка (форма П-2 ДС) з фотокарткою 4х6, завірена печаткою за місцем роботи або навчання;

  • копія диплома про вищу освіту з копією додатку до диплома;

  • список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з обраної ними наукової спеціальності обсягом до 30 друкованих сторінок;

  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

  • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-У;

  • ідентифікаційний номер;

  • заява про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Документи приймаються до 10 вересня 2015 року, вступні іспити – вересень-жовтень. Зарахування до аспірантури – з 01 листопада 2015 року. За довідками звертатись у відділ аспірантури та докторантури за адресою: 16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Крапив’янського, 2, новий корпус, кім. 216. Телефон: (04631) 7-19-56.Інформація розміщена на сайті університету: www.ndu.edu.ua

 

Прочитано 1953 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative