Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Вибори ректора 2021

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Аспірантура та докторантура

Результати моніторингу якості освіти

Державні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Новини університету

Сьогодні, 11 січня, традиційно відзначається ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ «ДЯКУЮ!», що стало гарною нагодою сказати керівництвом колективу, один одному - це чарівне слово, подякувати за розуміння та терпіння, старанність у роботі та відданість рідному університету.

Ми проходимо складним шляхом реформування та модернізації, відчуваємо втому та перенапругу, інколи приймаємо непопулярні, болісні для кожного з нас рішення, але зберігаємо корпоративний дух і віру в майбутнє. Тому кожному, хто дотримується цих принципів, я щиро «ДЯКУЮ!»:

Адаменку І.Й., Андрущенко Л.Б., Андрущенку О.А., Аніщук А.М., Афоніній М.Г., Афоніній О.О., Ахтирському Ю.М., Бабаковій Н.С., Бабич Н.М., Бабичу А.І., Багмуту В.М., Багрєєвій А.А., Банзерук О. В., Барановій Н.М., Барановській О.В., Барановському М.О., Барановському Ф.В., Баришевській О.П., Бездуховій Ю.М., Бездухову О.А., Безкоровайній Г.О., Безпалій О.В., Безпрозванному С.В., Безручко Н.М., Беліловець В.М., Бердаку П.І., Бережняку В.Д., Білан І.В.,  Білій Н.Л., Білоусовій Н.В., Білоцерківській І.В., Благініній С.В., Блажко М.І., Бобрик Д.М., Бобро А.А., Бобро Л.В., Богуш Т.П., Богушу В.М., Бойко В.М., Бойко Л.Г., Бойко Л.М., Бойко Н.І., Бойко О.В., Бойко С.М., Бойку М.П., Бойку О.Д., Бондар Н.О., Бондаренко А.І., Бондаренку В.Г., Бондаренку Ю.І., Борис І.П., Борисенко В.А., Борисенко Т.Є.,  Борисюк В.В., Борисюк С.О., Боровику В.В., Борщ О.В., Бричкову С.В., Броварець Н.В., Бровко А.Г., Брюзгіній Г.Г., Бугаєць Н.О., Булигіній Г.Ф., Бурдастих М.В., Бутенко О.І., Бучину О.П., Ваврик Н.В., Вакуленко Г.М., Валуйській О.П., Ваніній І.Є., Весельський С.П., Вірі М.Б., Вобленко О.С., Вовку П.П., Володченко Ж.М., Володько С.В., Волоску О.М., Вороні В.А., Вороні І.М., Гавій В.М., Гайдук О.М., Галаті В.С., Геєць І.В., Гетьман Т.О., Гнидко Г.Я., Горлач Н.П., Горошку О.Л., Годині І.М., Головіній Н.О., Голощаповій В.Г., Гордієнко Т.В., Городецькій І.А., Городецькій М.О., Горянській А.М., Гриценку М.В., Гришку В.В., Гусейновій Л.В., Давиденко Т.В., Давиденку С.М., Давиденку Ю.М., Дацько Г.М., Дворник Н.С., Дворнику Ю.Ф., Демченко Н.М., Демченку А.М., Діденку В.Д., Дідик Л.В., Долматовій М.П., Донець Н.В., Донській А.П., Дорохіній Л.О., Дорохіну В.Г., Дорошевич Л.М., Дубровській Л.О., Дубровському В.Л., Дудці Р.А., Д’яковій О.Г., Ельбрехт О.М., Євченко Л.П.,, Євлах А.М., Жаркевич Н.М., Желібі О.В., Заболотньому Г.В., Загородній Т.П., Заплішному І.І., Захаренко О.М., Захаренку Л.М., Захлинюк М.С., Захлинюк Т.Д., Здоровець Т.Г., Зеленько К.М., Зеленьку А.С., Зеленяк Л.М., Зінченко Н.М., Зінченко Т.В., Зінченку С.В., Зоценко Г.М., Зоценко І.П., Іваницькій О.І., Іваницькому В.М., Івановій К.І., Івановій Л.Ф., Івановій М.Д., Іванову В.В., Іванюку С.О., Іващенку В.М., Ігнатенко Т.Г., Ісак Т.В., Йотці Я.М., Кавунник О.А., Казачкову І.В., Кайдаш А.М., Калюжній В.В., Калюжному М.П., Кантур Н.В., Капленко О.М., Карась М.Б., Кардаш Д.С., Карпенко К.Г., Карпенко Н.П., Карпяку О.М., Качаловій Т. В., Кедрову Б.Ю., Кедуну І.С., Київській Н.С.,  Кириленку С.О., Кириченку П.І., Киричок І.І., Киричок О.Я., Кирієнку М.М., Кирпичному А.В., Кільдіватовій О.Д., Клипі Н.І., Клононцовій Л.О., Клунко Р.Ю., Кнорозку Л.М., Коваленко Є.І., Коваленко О.Б., Коваленко С.О., Коваль О.В., Коваль Т.В., Коворотній О.В., Ковтун А.Ю., Ковтун Г.О., Ковтун Л.М., Кодак О.А., Койді М.Г., Козел К.С., Козирєвій Ю.В., Кожухівській Ю.І., Колесник І.В., Колеснику І.І., Колеснику О.І., Коломійченко М.М., Конівненко А.М., Кононець Л.П., Кононко О.Л., Конончук А.І., Корнєєвій Л.Л., Коробці В.І., Королю В.С., Короваю О.В., Корчагіній Г.С., Коршун В.М., Косяк  В.М., Костенко Л.В., Костенко О.О., Котусенко Л.Г., Кошовій І.В., Кошовому А.І., Кресан О.Д., Кривобоку О.П., Кривошей О.В., Крижалко І.М., Криловцю М.Г., Криломаці І.Т., Крупенко О.В., Кубраку С.М., Кузьменко І.М., Кузьменко Л.П., Кузьменко Ю.В., Кузьменку В.І., Кузьменку П.І., Кульбаці А.М., Куриленко О.В.

Курсону В.М., Куц Т.В., Кучменко Е.М., Кучменко О.Б.,Кушерець Т.В., Лаврінець Н.І., Лазаревій Л.М., Лапку Ф.С., Лапсі Л.І., Ларіній Т.В., Ларченко М.О., Лахно О.М., Лебедєвій А.М., Левченко І.О., Левченко О.О., Лепявку С.А., Лисенко А.В., Лисенку Г.М., Литвинець Т.В., Литовці Л.О., Литовченко Н.М., Литовченко Н.Ф., Литовченко А.О., Ліпінській Ю.М., Лісовець О.М., Лісовій Т.В., Лісовцю О.В., Лобань Л.О., Лободі М.Г., Луняку Є.М. , Лупинос Н.Г., Ляшенко Т.В., Максименко В.І., Максимець О.М., Максюті Г.І., Малько Н.М., Манжай В.І., Манойленко К.П., Мартиненку В.В., Марущенку В.Ф., Марченку М.Д., Маслову В.І., Матвієнко С.І., Мачужак Н.В., Машко Г.В., Медвідю Є.С., Мельничук Л.Ю., Мельничуку О.В., Мироненко Л.М., Михайленко К.В., Михайленку М.А., Михайловій О.І., Михальчук Н.І., Михеду П.В., Мицик Л.М., Міняйло Н.Г., Мірошник М.В., Міщенко О.С., Мовчан М.Г., Могильовій А.П., Мороз Н.Ф., Морозову О.С., Москаленку О.В., Москаленку О.Ю., Мостовенко П.Е., Мостовенко С.М., Моці О.П., Моціяці О.П., Моціяці П.П., Мурачовій А.М., Мурачову Д.І., Мухомодєєвій Н.В., Мхітарян Л.С., Небрату В.В., Нестеренко Т.В., Нещерет О.І., Никоненку О.П., Никоненку П.М., Ничик О.Ю., Ничику М.М., Нікитенко О.І., Ніколаєнко І.В., Новгородській А.В., Новгородському Р.Г., Овчар О.О., Оленченко С.О., Олуковатій С.А., Онищенко Н.П., Оніщенко С.С., Орленко Н.П., Орлюк І.М., Осіповій Г.С., Останіній Н.С., Остапенко Л.М., Остапчук В.В., Охріменко В.А., Павленку О.М. , Павловій О.С., Падун Н.О., Панченко К.Ф., Папучі М.В., Парубець  Г.С., Пархоменко Л.В., Пархоменку О.М., Пасік Н.М., Пасічник Л.Л., Пасічнику С.В., Перевідіній Л.В., Петренко О.В., Петренко Т.С., Петрик О.М., Петрику О.М., Петрюку С.Є., Печонкіну П.О., Пихтіній Н.П., Пісоцькій Л.М., Пісоцькому В.П., Пісоцькому О.П., Покрасьону І.М., Пономаренко О.В., Поповій С.С., Потебні Г.П., Пригоровській Л.В., Приплавко С.О., Приплавку В.О., Приплавку М.М., Приходько Н.О., Прошукало І.О., Прудьку В.О., Прядко Л.В., Пугач В.М., Раструбі Т.В., Ревенчук В.В., Резвін Ж.І., Резвіну О.І., Рибці Г.О., Ридзель Н.В., Риженку М.Г., Роган О.М., Роган Л.М., Роговцю М.М., Рожку В.І., Рожок Ю.І., Роліку А.В., Романенку О.І., Ростовській І.О., Ростовській Ю.О., Рубан Л.А., Руденко О.Г., Руденку М.П., Рябусі Л.М., Савищенку Г.П., Савченко Н.А., Савченко Н.І., Савченко С.О., Самойленко О.В., Самойленку Г.В., Сацюк К.В., Сацюку П.М., Сватенкову О.В., Свириденко Г.А., Свириденку С.В., Свистовичу С.М., Свіріній І.А., Сенченко Г.Г., Сидоренко В.О., Сипченку Ф.С., Сінєльніковій О.О., Сірик Н.А., Сіряковій Г.В., Січко О.В., Скалацькій Л.В., Скидану О.М., Скороход  В.І., Сливку В.П. , Сливці В.П., Смелянській В.В., Соловйовій Н.Г., Спіліоті О.В., Степанцю М.П., Степурі  О.В., Стоян Т.М., Стрільцю В.П., Стрільцю М.В., Струк В.В., Суховєєву В.В., Суярко Г.І., Тарасенко О.В., Татаріновій Н.І., Тезіковій С.В., Тимошенку О.А., Тимченко Т.М., Ткаченко Н.І., Толстому В.І., Трофімцову Г.О., Турчин Т.М., Турчину О.В., Удовиченко Н.К., Удовиченку А.П., Федорець А.Ф., Федченковій Ю.А., Фесюну О.В., Фетісову В.С., Філанчук-Факусі Н.М., Філоненко І.М., Філоненко О.С., Філоненку Ю.М., Халимон І.Й., Харевич Н.Ф., Харицькій Н.В., Хархун В.П., Харченку В.М., Хвостику В.О., Хлєбік С.Р., Хніпелю Ю.М., Хоменко А.Б. , Хоминець Т.І., Хроколовій Ю.І., Циганкову С.А., Чайці Р.В., Чепелі С.В., Черненко Т.В., Чернишовій Е.О., Черноштан А.Ф., Чмелик Л.А., Швидко О.В., Шевченко С.І., Шевченко С.П., Шевченку Т.Г., Шевчук М.О., Шешураку П.М., Шкурату В.О., Шмаровоз Т.І., Шовкун Т.М., Штанько М.О., Штику Ю.І., Шульгану М.М., Шумській Л.Ю., Шумському М.О., Щербініній О.М., Щітці С.М., Щотці О.П., Юцевичу К.В., Яблочнікову С.Л., Якименку В.І., Яковенко В.М., Якубіній Ю.В., Ярослав Л.О., Ященко Л.В., Страшко Є.М., Новгородській Ю.Г., Одноколовій А.М., Потапенку М.В.. Лейберову О.О.

З вдячністю та повагою,

                                                   ректор Олександр Самойленко

Прочитано 327 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative