Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

 

Реєстраційний номер:     145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR

Назва:    Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС 

Тривалість:   15/01/2009 - 14/01/2012 (завершений)

Бюджет: 700000 євро (в т.ч. НДУ – 116565 євро)

Координатор: Дмитро Сільвестров (Малардаленський університет, Вестерос, Швеція)  

Консорціум виконавців:

Від України:

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

Міністерство освіти і науки;

Від країн Європейського Союзу:

Mälardalen University (Швеція),

Helsinki University of Technology (Фінляндія),

University of Roma “La Sapienza" (Італія)

The University of Cologne (ФРН).

Мета

Проект покликаний здійснити внесок в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, необхідних для загальноосвітньої та вищої шкіл, закладів управління освітою та урядових структур, та післядипломних освітніх програм, спрямованих на встановлення тісних зв'язків між університетами та місцевим освітнім середовищем, сприяння підвищенню рівня викладання та моніторингу якості освітніх програм у загальноосвітній та вищій школі. Також метою цього проекту є широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві.

Проект відповідає національним пріоритетам України в галузі освіти.

Основні завдання проекту

Створення та вдосконалення сучасних навчальних програм зі спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Математика», «Фізика» та «Інформатика», а також магістерських програм з освітніх вимірювань, заснованих на використанні сучасних методів, інструментів, теорій та систем опису, інтерпретації та розуміння знань, навичок і ставлення окремих осіб і груп.

Передбачалося, що нові навчальні програми і курси, розроблені в рамках Проекту, будуть використовуватися не тільки в університетах - прямих учасниках Проекту, а й широким загалом українських педагогічних та класичних університетів.

Нові навчальні програми були розроблені у відповідності з основними напрямками Болонського процесу (два рівні підготовки - бакалавра та магістра, взаємне визнання дипломів і ECTS), і для цього широко використовувався досвід партнерів з ЄС та налагодження тісних контактів з освітнім середовищем.

Проект передбачав наступні результати:

   1. Запровадження спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Фізика», «Математика» та «Інформатика» ОКР бакалавр. Запровадження підготовки магістрів з освітніх вимірювань.

   2. Розробка нових та оновлення дотичних курсів з освітніх вимірювань для підготовки бакалаврів та магістрів.

   3. Підготовка викладачів до викладання нових курсів у галузі освітніх вимірювань.

   4. Створення веб-сайту «Освітні вимірювання» на платформі системи управління навчанням, з усіма необхідними навчально-методичними матеріалами в електронній формі.

   5. Поширення результатів Проекту серед широкого освітнього загалу.

Програма з популяризації результатів діяльності також передбачала проведення щомісячних  методологічних семінарів, підготовку, адаптацію, переклад (при необхідності), і друк звітів, методичних матеріалів, методичних рекомендацій та доправлення їх через особисті контакти, консультації, лекції до інших навчальних закладів України; презентації, виставки та публікації в засобах масової інформації.

Передбачалося проведення трьох Міжнародних літніх шкіл та  Міжнародної конференції з освітніх вимірювань. Програма цих заходів була орієнтована на викладачів, дослідників, магістрантів та аспірантів українських університетів та інших вищих навчальних закладів, а також представників  закладів управління освітою.

Основні результати представлені на сайті проекту. З 2012 року в НДУ успішно реалізується освітньо-професійна магістерська програма «Освітні вимірювання» (висновки останньої акредитаційної експертизи, опис програми для вступників). У рамках проекту видані книги та посібники, шість з яких за авторством або співавторством викладачів НДУ, проведено ряд міжнародних конференцій та літніх шкіл:

Відео звіту про підсумки проекту, виконаного під час виїзного моніторингу Національного Темпус-офісу, в тому числі про придбане обладнання для НДУ імені Миколи Гоголя.

Презентація підсумків проекту.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative