Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Автореферати дисертацій

На базі Гоголезнавчого центру підготовлено й захищено ряд дисертаційних робіт:

 1. Остапенко Л. М. «Щоденник письменника» Ф. М. Достоєвського в його художньому світі: пошуки пророчого слова : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.02. Київ, 1999. 20 с.
 2. Чоботько О. В. Проблеми сприйняття В. В. Розановим особистості й творчості М. В. Гоголя : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.02. Дніпропетровськ, 2002. 21 с.
 3. Алексєєва О. П. Українська художня традиція у прозі М. А. Булгакова : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.05. Київ, 2003. 19 с.
 4. Михед П. В. Творчість Миколи Гоголя в контексті літературної культури бароко : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.02. Сімферополь, 2003. 48 с.
 5. Ісаєнко К. П. Микола Гоголь і Пантелеймон Куліш: проблема типології художньої свідомості : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.05. Київ, 2004. 21 с.
 6. Сквіра Н. М. Проблеми поетики другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.02. Дніпропетровськ, 2008. 19 с.
 7. Бараненкова Н. А. Форми і функції театральності в художній системі прози Миколи Гоголя (на матеріалі «Вечорів на хуторі біля Диканьки») : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02. Харків, 2010. 19 с.
 8. Якубіна Ю. В. Проблеми формування творчої особистості Миколи Гоголя і дискурс Гімназії вищих наук у його художній спадщині : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02. Дніпропетровськ, 2011. 20 с.
 9. Прохоренко Є. Є. Творчість Миколи Гоголя в українській літературно-критичній і художній свідомості 20‒30-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05. Дніпропетровськ, 2014. 20 с.
 10. Костенко О. О. Художньо-психологічні домінанти малої прози В. Винниченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2015. 20 с.
 11. Стребкова І. О. Проблеми порівняльного аналізу стилю Тодося Осьмачки і Миколи Гоголя: типологічний і індивідуальний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05. Київ, 2016. 20 c.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative