Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Моціяка Петро Петрович

кандидат історичних наук, доцент

Науково-педагогічна діяльність

Заступник завідувача кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин доцент Моціяка Петро Петрович (1957 року народження) у 1982 році закінчив  Чернівецький державний університет і отримав вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію «Історик. Вчитель історії та суспільствознавства». Протягом 1982-1985 рр. працював вчителем історії та географії Дубинської восьмирічної школи Конотопського району Сумської області, а в 1985-1987 рр. – викладачем історії, географії та права в Ніжинському СПТУ-2.

З 1987 р. перейшов на роботу на кафедру історії КПРС і наукового комунізму в Ніжинському педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаду асистента кафедри. Протягом 1989-1992 р. перебував в аспірантурі в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, де в 1992 р. успішно захистив дисертацію на ступінь кандидата історичних наук  (спеціальність 07.00.01 – Історія суспільних рухів і політичних партій) на тему «Спільна боротьба радянських і чехословацьких учасників руху Опору в Чехословаччині (1943-1945 рр.)».

З 1992 р. до 1999 р. працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри історії історико-філологічного факультету Ніжинського вишу. Вчене звання доцента було присвоєно по кафедрі історії в 1998 р. Після утворення історико-правознавчого факультету протягом 1999-2004 рр. очолював кафедру всесвітньої історії. За весь періоду роботи викладав і викладає такі навчальні курси: «Нова історія країн Європи та Америки», «Нова історія країн Азії та Африки», «Шкільний курс історії та методика викладання історії», «Історична географія», «Історія середньовічного Сходу», декілька спецкурсів.

Доцент Моціяка П.П. є автором понад 100 наукових та навчально-методичних друкованих праць. Основний напрямок наукових досліджень: історія європейських країн періоду нового та новітнього часу,  краєзнавчі дослідження, методичні посібники.

Основні праці (з 2014 року):

1. Довідник зі всесвітньої історії для випускників історико – юридичного факультету: навчальний посібник /за заг. ред. В.М. Гладиліна.- вид. 4 –е виправл. та доповн. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 243 с. – 14. 18 др. а. ( у співавтор.).

2. Благодійна діяльність Інституту князя Безбородька в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) //Перша світова війна в долях народів Європи та світу. Збірник наукових статей. – Ніжин, 2014. – С.71-81.

3. Професор грецької філології Вітольд Клінґер (1875-1962 ) //Поляки в Ніжині: Історія. Культура. Освіта: Зб. ст. і матер. /Упорядн. Ф.Ф. Бєлінська. – Ніжин, 2014.- С. 31-38.

4. Шевченківський ювілей 1914 р. в Інституті князя Безбородька //Література і культура Полісся. Вип. 76. Серія «Історичні науки». - №2. – Ніжин, 2014. – С.345-352. – 0,4 др. а.    фахове видання

5. Історико-філологічне товариство в Інституті князя Безбородька в Ніжині (1894-1918 рр.)// Наш український дім. – 2015. - №1. – С.41-44.

6. Енергетичні сировинні ресурси як інструмент зовнішньополітичного впливу держав наприкінці ХХ- початку ХХІ ст. //Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття /Збірник наукових статей. – Ніжин, 2015.- С.48-53.  

7. Історія Середньовічного Сходу (за  вимогами кредитно-модульної системи). Програма навчального курсу. Плани семінарських занять. – Ніжин, 2015. – 28 с. – 1,62 др. арк.

8. Поляки в Ніжині:біографічний довідник.- Ніжин:Видавець ПП Лисенко М.М., 2015.- 12,09 др. а. (у співавторстві).

9. Благодійна діяльність Інституту князя Безбородька в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) //Література та культура Полісся. Вип. 81. Серія «Історичні науки». - №4. – Ніжин, 2016. – С.102-111. – 0,6 др. а.  фахове видання

10. Гонка озброєнь як один із факторів краху СРСР (70-80 рр. ХХ ст.) //Матеріали міжнародної наукової конференції «Крах Радянської імперії: анатомія катастрофи».  Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ – на початку ХХХІ ст., присвяченої 25-тій річниці розпаду СРСР. 21-22 квітня 2016 р., м. Ніжин. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С.39-46. - 0,4 др. а.

11. Томаш Масарик про особливості виникнення Чехословацької Республіки /Література і культура Полісся. Серія «Історія». – Вип. .- Ніжин:Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. ( у друці).  фахове видання

12. З історії славетного роду Каталеїв /Грецька громада Ніжина:історія та сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 360-тій річниці універсалу гетьмана Богдана Хмельницького, наданого ніжинським грекам, 330-тій річниці заснування Ніжинського грецького братства та 200-тій річниці відкриття Ніжинського грецького Олександрівського училища /упор. О.С. Морозов; відп. за вип. Л.О. Зайко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – С. 150-169. (Серія: «Греки в Ніжині»).

13. «Відьомські процеси» і протестантські конфесії Західної Європи XVI-XVIII ст. /Література і культура Полісся. Серія «Історія». – Вип.86 . – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017.  (у друці). фахове видання

14. Казанський період життя і творчості В.К. Піскорського (1906-1910) /Часопис історико-юридичного факультету: Збірник наукових праць. Випуск 8 /відп. ред. О.П. Кривобок.- Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. – С.47-56. – 0,6 др. а.

15. Створення Ніжинського  повітового благодійного комітету (серпень 1914 р.) // Література та культура Полісся. – Вип. 90. Серія «Історичні науки»: № 9. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С.47-60.- 0,8 др.а. фахове видання

16. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка і «українське питання» на ІІ сесії IV Державної Думи (лютий 1914 р.)// Література та культура Полісся. – Вип. 92. Серія «Історичні науки»: № 10. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С.334-349.- 0,9 др.а. фахове видання

17. «Маньчжурський інцидент» та початок агресії Японії проти Китаю (1931-1933 рр.)» .)// Література та культура Полісся. – Вип. 94. Серія «Історичні науки»: № 11. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. – С.101-111. 0,7 др.а. фахове видання

18. Корпус генерала П.Х. Вітгенштейна у битвах 1812 р. //Видатний ніжинець Петро Християнович Вітгенштейн (1769-1843): збірник статей. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. С.  98-114. 1,0 др.а.      

19. Генерал П.Х. Вітгенштейн у закордонному поході російської армії 1813-1814 рр. //Видатний ніжинець Петро Християнович Вітгенштейн (1769-1843): збірник статей. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. С. 114-138.1,3 др.а.

Доцент Моціяка П.П. здійснює наукову роботу зі студентами, зокрема керує написанням багатьох дипломних та магістерських робіт з всесвітньої історії, готує студентів до участі в наукових конференціях, керує проведенням педагогічних та стажувальних практик студентів бакалаврату та магістратури.

Брав активну участь в організації та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади в 2014 р., яка проходила на базі історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; був членом журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії в 2003 р., міських учнівських олімпіад з історії та конкурсів з історії в рамках учнівської Малої Академії Наук. Був  членом організаційного комітету багатьох наукових конференцій, які проходили в Ніжині.

За високі показники у виробничій діяльності, вагомий внесок у справу підготовки і виховання молодих фахівців, активну участь у громадському житті університету Моціяка П.П. неодноразово нагороджувався почесними грамотами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (наказ № 46-к від 04.03.2009 р.; наказ № 183-к від 24.09.2010 р.; наказ № 95-к від 11.05.2011 р; наказ № 43-к від 03.03.2015 р.; наказ № 159-к від 26.09.2016 р.), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України в 2004 р., грамотою та почесною відзнакою Чернігівської обласної ради в 2006 р., грамотою комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України в 2014 р., грамотою посольства Республіки Польща в Києві (2015 р.).  Нагороджений медаллю Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» в 2016 р.

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative