Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

МАГІСТРАТУРА

На кафедрі політології, права та філософії з 2016 року діє магістерська програма «Політологія. Гендерні студії» за спеціальністю 052 «Політологія». Спеціалізація магістерської програми на гендерних студіях започаткована в рамках грантового міжнародного проекту № 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP-GeSt «Гендерні студії: крок до демократії і миру у сусідніх з Європою країнах з різними традиціями» за програмою ЄС Еразмус+, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. У 2018 році програма «Політологія. Гендерні студії» успішно акредитована за другим (магістерським) рівнем.

Програма надає студентам можливість навчатися за модернізованою програмою європейського взірця з використанням найсучаснішої комп’ютерної техніки; брати участь у заходах, що проводяться за участю європейських партнерів; проводити спільні гендерні дослідження з науковцями країн-учасників та партнерів грантового проекту; публікувати наукові статті у співавторстві з науковими керівниками у міжнародних журналах країн-учасників (Угорщини, Литви, Греції); мати перспективи навчальної (академічної) мобільності з університетами країн-членів програми Еразмус+.

Випускникам програми присвоюється кваліфікація «Магістр політології» (другий рівень вищої освіти).

Спеціальних вимог до зарахування немає. Діють загальні вимоги для ВНЗ «Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя». Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань за наявності освітнього ступеня «бакалавр», що підтверджено документом державного зразка, який виданий вищим навчальним закладом.

Плановані компетенції випускника:

- фундаментальні та спеціальні знання інноваційного характеру в галузі політичних наук;  знання концепцій, теорій і проблем політології та політичних явищ; знання з методології наукового політологічного дослідження; знання ресурсів, доступних для проведення політологічного дослідження; знання з фундаментальних природничих та математичних наук, інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для засвоєння теоретичних та прикладних політичних дисциплін та їх методів в обраній професії;

- знання методології та методик ґендерного аналізу правових та політичних відносин; знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів до аналізу ґендера.

- здатність поєднувати фундаментальну теоретичну та практичну підготовку для виконання задач професійної діяльності; володіння сучасними методами і технологіями політологічного дослідження; володіння сучасними інформаційними технологіями; володіння навичками планування та організації фахової діяльності; здатність оцінювати інтерпретації політичних питань і подій;

- застосування знань ґендерних характеристик особистості і груп; врахування ґендерних особливостей при вирішенні практичних задач; використання наукових знань для аналізу, осмислення і вирішення соціально-політичних проблем насильства та дискримінації; вміння застосовувати статистичні методи опрацювання результатів ґендерних досліджень.

- здатність усвідомлювати, що особистість є найбільшою цінністю лише в умовах демократії; визнання ідеалом правової держави та верховенства права; дотримання цінностей європейської цивілізації; переконання, що демократія є засобом реалізації прав і забезпечення свобод людини; здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі політології і ґендеру для аналізу суспільно-політичних явищ і процесів; здатність здійснювати дослідження в галузі політичних наук; здатність реалізувати прикладний характер політичних знань у суспільстві;

- толерантне сприйняття ґендерних відмінностей; критична оцінка політичних інститутів та політичних процесів з точки зору ґендерного підходу; застосування принципів ґендерної чутливості у особистому житті та фаховій діяльності.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative