ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського (архів)

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Максименко Віра Іванівна

 

Посада: викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії.

Читає курси: теорія і практика хореографічного виконавства та методика викладання танцю (народно-сценічний танець, історико-побутовий танець); народний костюм; методика викладання віртуозних рухів; підготовка концертних номерів; хореографічні студії

Електронна поштаvera.maksimenko75@gmail.com

Народилася  12 грудня 1975 року в м. Сновськ Чернігівської області.

Освіта. 

 • У 1995 році закінчила Ніжинське училище культури та мистецтв імені Марії Заньковецької за  спеціальністю «Народна художня творчість», та здобула кваліфікацію: керівник танцювального колективу, організатор культурно - дозвіллєвої діяльності.
 • У 2001 році – Київський національний університет культури і мистецтв, за спеціальністю «Хореографія» та отримала кваліфікацію: балетмейстер народної хореографії, викладач фахових дисциплін, артист.
 • З 2014 по 2020 рік  навчалася у педагогічній  аспірантурі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя за спеціальністю 13.00.04 (Теорія і методика професійної освіти, наукові керівники – доктор педагогічних наук, професор О.Я. Ростовський; доктор педагогічних наук, професор О.П. Щолокова).

 

Педагогічна діяльність спрямована на розвиток і збагачення національної культури, художньо-творче та естетичне виховання як підростаючого покоління так і майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки. До науково-педагогічного доробку належать навчальні посібники «Теорія та методика викладання історико-побутового танцю» (Ніжин 2015) та «Народний костюм» (Ніжин 2020).

 • З 2004 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:
 • З 2004 року по 2014 рік - викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії.
 • З 2014 року по 2020 рік  - викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії за сумісництвом (навчання в аспірантурі).
 • З січня 2021 року -  викладач кафедри  музичної педагогіки та хореографії.
 •  По сумісництву викладач Ніжинської хореографічної школи – початковий курс «Історія хореографічного мистецтва».

 

Творча діяльність. Приймає учать в організації та підготовці Міжнародного фестивалю-конкурсу  дитячого та молодіжного  хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (НДУ імені Миколи Гоголя).

 

Публікації. Має  понад 20 наукових публікацій: 

 1. Максименко В.І. Кім Василенко – хореограф, науковець, практик / В.І. Максименко // Мистецька освіта України у сучасних вимірах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції /  за. ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  С. 134-138.  http://lib.ndu.edu.ua
 2. Максименко В.І. До сутності поняття творчість: філософський аспект/ В.І. Максименко // Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: матеріали і тези ІV Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 12–13 жовтня 2018 р.). Т2. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С.84-86.
 3. Максименко В.І. Історико-побутовий танець як предмет педагогічних досліджень / В.І. Максименко // Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за. ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 1. С. 248-255.  http://lib.ndu.edu.ua
 4. Максименко В.І. Складові професійної компетентності педагога-хореографа / В.І. Максименко // Сучасний освітньо-інформаційний простір для формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  Ніжинської гімназії №3  / за ред. Булавенко С. Д.  – м. Ніжин: 2018.  С. 190-194.
 5. Максименко В.І. Творчі тенденції розвитку масових соціальних танців на протязі XX століття / В.І. Максименко // Сучасний освітньо-інформаційний простір для формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості: виклики, досягнення, перспективи розвитку в умовах Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  Ніжинської гімназії №3  / за ред. Булавенко С. Д.  – м. Ніжин: 2019.  С. 107-110.
 6. Максименко В.І.  До сутності поняття художньо-творчий досвід                  В.І. Максименко // Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за. ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. Вип. 2, С. 31-37.  http://lib.ndu.edu.ua
 7. Максименко В.І. Щодо питання феномену творчості особистості хореографа у синергетичних вимірах / В.І. Максименко // С.19-25. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 12.
 8. Максименко В.І. Ретроспективний аналіз поняття «художньо-творчий досвід хореографа» у психолого-педагогічній літературі / В.І. Максименко //  стор. 55-60,  УДК  378.016-051:793.3 у  «Науковий часопис»  НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. «Теорія і методика мистецької освіти».  Вип. 26 : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – Київ: Видавництво НПУ імені Драгоманова, 2019. – 196 с. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26543
 9. Максименко В.І. «Зміст поняття «художньо-творчий досвід» педагога-хореографа в контексті інтеграції мистецтва» / В.І. Максименко // стор. 19-26, УДК  378.016-051:793.3 у «Наукові записки» ». Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя,  2019. № 4. 150 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1672/1/4.pdf
 10. Максименко В. І.  «Хореографія як засіб художньо-творчого виховання у процесі фахової підготовки» / Максименко В. І. // стор. 150-152, «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VIIІ: діалог у розвитку науки та освіти» / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Посвіт, 2020. 394 с. (30 квітня 2020 р.)
 11. Максименко В. І.  «Самостійна робота  студентів-хореографів в умовах дистанційного навчання» / Максименко В. І. // стор. 104-109, «Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних» статей / за. ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. – Вип. 4. 294 с.  http://lib.ndu.edu.ua
 12. Максименко В.І Творча самореалізація студентів-хореографів у процесі фахової підготовки / В.І. Максименко // стор. 99-108, УДК  378.016-051:793.3 у «Наукові записки». Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. № 1. https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/627
 13. Максименко В.І Естетико-педагогічна позиція щодо визначення сутності поняття «художній досвід» / В.І. Максименко // стор. 148-151, (Вип. 64), УДК  378.016-051:793.3, Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. 
 14. Максименко В.І Психологічний аспект поняття «досвід» / В.І. Максименко // стор. 653-655, УДК 378.4(477.52-21) ГНПУ (082) : [1+3+5+7/9] (082), Збірник матеріалів Х міжнародної науково практичної інтернет-конференції / За заг. ред. О.І. Луценко. – Глухів, 2020. – 676 с.
 15. Максименко В. І.  Компонентно-структурний аналіз феномену «формування художньо-творчого досвіду майбутніх викладачів хореографічного мистецтва. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / за ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 2.   С. 89-96. http://lib.ndu.edu.ua
 16. Максименко В. І. Вплив хореографічного мистецтва на художньо-творчу діяльність у ЗВО». Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи Т. Х. Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані / ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2021. С. 147–150.
 17. Максименко В. І. Особливості формування художньо-творчого досвіду в системі фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. 2020. № 6–7 (185–186), листопад-грудень. С. 167–173.
 18. Максименко В. І. Роль художньої творчості у професійній діяльності майбутніх викладачів хореографії. Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи: збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених / ред. О. І. Шрамко. Кривий Ріг, 2021. 234 с. С. 180–184.
 19. Максименко В. І., Щолокова О. П. Методика формування художньо-творчого досвіду майбутнього вчителя хореографії у процесі фахового навчання. Intellectual Archive. Vol. 10, № 1 (January–March). Toronto,  2021. р. 102–115. http://www.intellectualarchive.com/Journal_Files/IAJ_2021_01.pdf
 20. Максименко В.І. Розвиток та значення художньої творчості у мистецькій   діяльності хореографів під час навчання у ВНЗ: проблеми сьогодення. Збірник VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі», Київ: НАККіМ, 3 червня 2022 р. 154 с.  С.137-140.

Нагороди

 • Грамота Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя /м. Ніжин, 2012 р./.
 • Грамота Управління культури і туризму Ніжинської міської ради /м. Ніжин, 2015р./.
 • Диплом Національного університету імені Т. Г. Шевченко Обласного фестивалю – конкурсу «Танцювальна олімпіада 2018 та вагомий внесок в розвиток хореографії» /м. Чернігів, 2018 р./.
 • Диплом ІII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» «За підготовку молодих балетмейстерів» /м. Ніжин, 2014р./.
 • Диплом Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості формування соціально-активної та професійно зорієнтованої особистості в закладах освіти» /м. Ніжин, 2018 р./.
 • Подяка Національного університету імені Т. Г. Шевченко за вагомий внесок в розвиток хореографії /м. Чернігів, 2018 р./.
 • Подяка ІI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» /м. Ніжин, 2013р./.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative