ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського (архів)

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Кавунник Олена Анатоліївна

 

Посада:  доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії

Науковий ступінь:  кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Читає курс: теорія та історія музики; народна музична творчість; історія української музики; мистецько-педагогічні студії.

Електронна пошта: o.kavunnyk@gmail.com

 

Народилася 27 квітня 1960 році у смт. Красногвардійське райцентру АР Крим.

Освіта. У 1979 році закінчила теоретичний відділ Сумського музичного  училища.

З 1980 року по 1985 рік навчалася в Київській державній консерваторії імені П.І. Чайковського та отримала кваліфікацію музикознавець, викладач.

З 1996 по 1996 рік навчалася в аспірантурі на відділі музикознавства ІМФЕ НАН  ім. М.Т. Рильського України (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор М.П. Загайкевич).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 17.00.03. – музичне мистецтво, на тему: «Музичне середовище Ніжина в контексті національних культуротворчих процесів ХІХ – поч. ХХІ ст.» (Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. К., 2011. (http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2632?show=full

У 2015 році рішенням Атестаційної колегії  МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри музичної педагогіки та хореографії. 

Підвищення кваліфікації:

 • 10.12.2013 – 10.01.2014 кафедра музичної  естетики Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка;
 • 26. 11.2019-27.01.2020 – кафедра історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім.. Петра Чайковського 

Педагогічна діяльність. З 1985 року працює на факультеті культури і мистецтв. 

Творча діяльність Ініціатор й ведуча Вечорів пам’яті педагогів НДУ ім. Миколи Гоголя: А.П. Лащенка, М.Ф. Бровченко, В.В. Дубравіна, уродженця Ніжина, трубача Т.О. Докшицера. Брала участь у проведенні  грудневих вечорів пам’яті композитора М.Д. Леонтовича, фестивалю баянної музики «Сіверська весна».

Ведуча ювілейних концертів: «Ніжинського дуету баяністів» (1996 р.), вечора пам’яті А.П. Лащенка (2011 р.) у Малому залі НМАУ  ім. П.І. Чайковського, бенефісу з нагоди  80-річчя співачки М.Ф. Бровченко (1999 р.), 10-річчя хору «Світич» у Колонному залі ім. М. Лисенка Національної філармонії України (2004 р.), 15-річчя  колективу у БК Ніжина (2009 р.), міжнародного фестивалю  «Покровські калинові грона» Центру діаспори (2003-2004 рр.), 25-річчя зразкового хору «Сяйво»  дитячої музичної школи (2006 р.), Вечора пам’яті трубача В.М. Яблонського у Великому залі  НМАУ  ім. П.І. Чайковського ( 2009 р.), в рамках Всеукраїнського юніорського конкурсу концертів Народного хору ім. Г. Верьовки (2010 р.), хорової капели Думка (2011 р.); піаністки,  народної артистки України Л. Марцевич (2012 р.). 

Коло наукових інтересів:  Член Національної всеукраїнської музичної спілки, журналістка,  музично-громадський діяч. Історичне музикознавство, спеціалізація регіональна проблематика музичного краєзнавства. Бере активну учать у  міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Публікації. Має більше 100 публікацій. Автор монографій «Тимофій Докшицер – трубач-легенда», «Валерій Посвалюк: творчий портрет»,  «Музичне середовище Ніжина», довідника «Музиканти Ніжина», навчально-методичного посібника «Історія  української музики», численних публікацій у республіканській, обласній, міській періодиці. 

Монографії:

 1. Кавунник О. А. Світ підкоряється тому, хто має Батьківщину / О. А. Кавунник. –  Ніжин : Міланік, 2006, - 75 с.
 2. Кавунник О. А. Тимофій Докшицер – трубач-легенда / О. А. Кавунник. – Ніжин : Міланік, 2007. – 111 с. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/709/1/boyko.pdf
 3. Кавунник О. А. Музиканти Ніжина: музично-краєзнавчий довідник / О. А. Кавунник. – Ніжин : Міланік, 2008. – 188 с.
 4. Кавунник О. А. Валерій Посвалюк: творчий портрет. – Ніжин. – 2007 .
 5. Кавунник О. А. Музичне середовище Ніжина  / О. А. Кавунник. - Ніжин. – 2016 . –  318 с. http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2017/3/114.pdf
 6. Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини: міста, події, постаті. // колективна монографія. - Ред.-упоряд. Кузик В.В., Кавунник О.А. – Ніжин: видавець ПП Лисенко М. М., 2021, - 256 с., іл..
 7. Кавунник О. А. Творити прекрасне – місія Ведди Розен і Наталії Даньшиної //монографія, Ніжин: видавець ПП Лисенко, 2021 р., 104 с. іл.

 

Наукові публікації

 1. Кавунник О. А. Ніжин музичний (до проблеми музичного краєзнавства) /О. А. Кавунник // Література та культура Полісся. – 1996. – Вип. 8. – С.146–149. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/340/1/zmist_1-76.pdf
 2. Кавунник О. А. Аура  творення / О. А. Кавунник // Українська культура. – 1997. – № 6. – С. 22.
 3. Кавунник О. А. Викладання історії української музики у процесі професійної підготовки музиканта-педагога /О. А. Кавунник // Наук. записки. – Психолого-педагогічні науки. – Ч. 2. – НДУ. – Ніжин, 1999. ––  С. 73-77.
 4. Кавунник О. А. З історії культурно-мистецького життя міста Ніжина /О. А. Кавунник // Проблеми мистецтва, освіти і культури. Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу: зб. наук. праць. – Х., 2000. – С. 51–57.
 5. Кавунник О. А. З історії музичної освіти у Ніжинській вищій школі / О. А. Кавунник // Наук. записки НДУ. – Ніжин, 2000. –– Ч. 2 : Психолого-педагогічні науки. – С. 150 –154. https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/633
 6. Кавунник О. А. Формування духовної культури студентської молоді засобами української музики / О. А. Кавунник // Мова і культура. – К., 2002. – Вип. 4. – Т. 5. – Ч. 1. – С.88-91. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/767/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
 7. Кавунник О. А. Музичний світ М. Гоголя як джерело формування духовної культури студентської молоді / О. А. Кавунник // Наук. записки НДПУ. – Ніжин, 2003. http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
 8. Кавунник О. А. Музичний факультет Гоголівського університету (від витоків до сучасності) / О. А. Кавунник // Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. – 2004. – Ч. 2 : Психолого-пед. науки. – С. 191–194.
 9. Кавунник О. А. Музичний факультет Гоголівського університету (до питання розвитку музично-педагогічної освіти в Україні) / О.А. Кавунник // Мистецька освіта в контексті Європейської інтеграції : Теоретичні та методичні засади розвитку : тези міжнар. наук. конф. (30 червня – 2 липня). –  Суми, 2004.
 10. Кавунник О. А. З історії та сьогодення мистецького Ніжина / О. А. Кавунник // Зб. наук. праць НДІ Українознавства МОН України. – К., 2005. – Т. 6. – С.100-107.https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Zbirka-materialiv-konferentsiyi.pdf
 11. Кавунник О. А. Творчість Докшицера у контексті українського та світового музично-інформаційного простору. / О. Кавунник, Л. Кавунник // Український вимір Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей з України та діаспори. – Ніжин-Київ : НДУ ім. М. Гоголя. – 2006. – С.  97-99.
 12. Кавунник О. А. Музичний родовід Ніжина: риси мистецького життя етнічних меншин міста / О. А. Кавунник // Зб. наук. праць викладачів ун-ту. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – С.157–169.
 13. Кавунник О. А. Музичне краєзнавство як історико-культурологічна проблема / О. А. Кавунник // Проблеми мистецької освіти : зб. наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – Вип. 1. – С. 158-167.
 14. Кавунник О. А. Музично-педагогічні питання у науковій спадщині Т. О. Докшицера / О. А. Кавунник // Наук. вісник НМАУ ім. П. Чайковського. – К., 2008. – Вип. 70. – Кн. 1 : Проблеми методики та виконавства на духових інструментах. – С. 167–175.
 15. Кавунник О. А. Митці Ніжина першої третини ХХ ст. : М. К. Заньковецька і Ф. Д. Проценко / О. А. Кавунник // Проблеми мистецької освіти : зб. наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – Вип. 2. – С. 227–236.
 16. Кавунник О. А.Регіональна проблематика у контексті музичної україністики / О. А. Кавунник. // Проблеми мистецької освіти : зб. наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – Вип. 2. – С. 237-244. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/193/1/311_Problevi_mistechkoi_osviti.PDF#page=246
 17. Кавунник О. А. Музична регіоніка в контексті етнокультурології: до постановки проблеми / О. А. Кавунник / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: філософські науки. Кулішеві читання з філософії етнокультури  / за ред. В. А. Личковаха. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – Вип. 66. – С. 190-194.
 18. Кавунник О. А. Музичне середовище Ніжина ХХ – початку ХХІ століття / О. А. Кавунник // Культурно-мистецьке середовище : творчість та технології: Зб. матеріалів Третьої міжн. наук.-творчої конф. 11-12 листопада 2009 р. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С.  33-34.
 19. Кавунник О. А.Музиканти Ніжина про зустрічі з В. М. Яблонським // Вільгельм Мар’янович Яблонський( до 120-річчя від дня народження): монографія/ В.Т. Посвалюк.-К. :НМАУ ім.. П.І. Чайковського, 2009. –с.51-52.
 20. Кавунник О. А. Степан Спех: з думою про Україну / О.А. Кавунник // Український вимір: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: погляд із ХХІ століття». – Вип. – 3 (8). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. , 2010. – С. 135-138.
 21. Кавунник О. А. Микола Шумський – музикант, педагог, композитор / О. А. Кавунник О. А. Поляки Ніжина: Культура. Освіта. Наука. : Зб. ст. і матер. / Упорядн. Ф. Ф. Бєлінська. – Ніжин. – 2010. – С. 73-75.
 22. Кавунник О. А. Творчість композиторів Ніжина в контексті загальноукраїнських музично-освітніх традицій ХХ – початку ХХІ ст. / О. А. Кавунник // Проблеми мистецької освіти : зб. наук.-метод. статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – Вип. 6. – С. 211-220. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/194/1/300_Problemi_misteckoi_osviti_V_6.PDF#page=211
 23. Кавунник О. А.Музичне життя Ніжина в контексті національних процесів ХІХ століття // Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. – Вип.7 – Відп. Ред. О.Я.Ростовський. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, – 2012. – с. – 241-249. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/192/1/313_Problemi_misteckoi_osvity.PDF
 24. Кавунник О. А. Анатолій Авдієвський – епоха в українській музиці // Корнійчук В. П. Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки: художньо-документальна повість/ Володимир Корнійчук. – К.: Криниця, 2012. – 496 с. : іл., порт. ( Серія «Б-ка Шевченківського комітету»). – С. 168-172.
 25. Кавунник О. А. Втілення народного обряду в українській опері ХХ століття // Корнійчук В. П. Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки: художньо-документальна повість/ Володимир Корнійчук. – К.: Криниця, 2012. – 496 с. : іл., порт. ( Серія «Б-ка Шевченківського комітету»). – С. 173-175.
 26. Кавунник О. А. Музична Гоголіана // Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. – Вип. 8 – Відп. Ред. О.Я.Ростовський. Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2013.
 27. Кавунник О. А. Ніжинська вокальна школа: віхи розвитку, представники. // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин.: НДУ ім. М. Гоголя. – 2013. – № 1. – С. 240-245.
 28. Кавунник О. А. Етнорегіональні виміри сучасного українського музикознавства / О. А. Кавунник // Культура і сучасність : альманах. - К. : Міленіум, 2014. - № 1. - С. 115-120.
 29. Кавунник О. А. Видатні митці України – уродженці Ніжина» // Тези у зб. «Мистецькі діалоги: культура, освіта, виконавство», Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мистецькі діалоги: культура, освіта, виконавство» Ніжин. – 25-29 вересня – 2012.
 30. Кавунник О. А. Розвиток науки на факультеті культури і мистецтв НДУ ім. М. Гоголя. Всеукраїнський науково-практичний семінар //Тези «Мистецькі діалоги: культура, освіта, виконавство» – Ніжин – 2013.
 31. Кавунник О. А. Музична Гоголіана / О. А. Кавунник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. - К. : Міленіум, 2014. - № 2. - С.293-299. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/764/1/57769864.pdf
 32. Кавунник О. А. Ніжинська вокальна школа: віхи розвитку, представники / О. А. Кавунник // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. - К. : Міленіум, 2014. - Вип. ХХХІІ. - С. 184-190
 33. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdakkkm_2014_2_38 
 34. Кавунник О. А. Творчість хореографічних колективів Ніжина: представники, здобутки/Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти/ Текст/ : зб. Матеріалів ІІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. (21 берез. 2016 р.) наук. ред. канд. пед. наук проф. А. М. Гордійчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 144 с.Кавунник О. А. Джерела, форми націотворчості професора Володимира Рожка /Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції ( Ніжин, 13-15 травня 2016 р.) / відп. ред.. В. В. Ревенчук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 83 с.
 35. Кавунник О. А. Традиції мистецької освіти на факультеті культури і мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези ІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів – Одеса, 6-7 жовтня, 2016 року., Том 1. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – 220 с.56-59.
 36. Кавунник О. А. Музична творчість етнічних меншин Ніжина в історії та сучасності     Надруковано у виданні КАКККіМ, Київ. – 2016 р.
 37. Кавунник О. А. Мистецькі рефлексії культуротворення Марії Заньковецької / Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно. Чис. 2 (54) /(голов. ред. Г. Скрипник. НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 125 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf
 38. Кавунник О. А. Культуротворчість професора Володимира Рожка в контексті музичної регіоналістики. / Часопис НМАУ ім.. П. І. Чайковського.­ № 3 ( 32) , 2016. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/760
 39. Кавунник О. А. Історико-мистецький контекст творчості Ведди Розен // «Актуальні проблеми мистецької освіти». Ніжин: 2019.
 40. Кавунник О.А.  Мистецько-освітні традиції та інновації в навчальному процесі студентів-музикантів /Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за. ред. Ю.Ф. Дворника, О.В. Коваль. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. - С. 7-12.
 41. Кавунник О. А. Культуротворчість Наталії Даньшиної – педагога вокалістки Ніжинської вищої школи // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи гоголя ) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. № 1. С. 141-147. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1884
 42. Кавунник О. А. Академік Володимир Рожок в контексті музичної регіоніки Чернігово-Сіверщини. // колективна монографія «Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини Ред.-упоряд. Кузик В.В., Кавунник О.А. – Видавець ПП Лисенко М. М., 2021, - 256 с.
 43. Кавунник О. А. Ніжин музичний в історії та сучасності // Колективна монографія «Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини Ред.-упоряд. Кузик В.В., Кавунник О.А. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2021, -256 с.
 44. Кавунник О. А., Литвиненко О. В. Музичні імпрези Бахмача //колективна монографія // Колективна монографія «Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини: міста, події, постаті». Ред.- упоряд. Кузик В.В., Кавунник О.А. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2021, - 256 с.
 45. Кавунник О. А. Ретроспекція творчості Тимофія Докшицера й Валерія Посвалюка в контексті музикознавчої регіоніки. //Збірник наукових праць. Випуск 13 / упорядник С. Д. Цюлюпа. – Рівне : Волинські обереги, 2021. – с. 84-88./Збірник міжнародної науко-метричної бази Google Scholar, Academic Resource Index Pesearch Bib. https://muzunion.com/?p=942
 46. Кавунник О. А. Музична регіонологія України в історії та сучасності //Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» НМАУ ім.. П.І. Чайковського., Київ, 4-6 листопада, 2021 р., с. 100-107.
 47. Кавунник О. А. Мистецько-освітні традиції Ніжинської вищої школи: регіональний контекст //Мистецька освіта очима молодого науковця; матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ( Ніжин,19 листопада 2021 р.) / відп. ред. Ю. Ф. Дворник, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2021. С. 5-8. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2297/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%2021.12.pdf#page=5
 48. Кавунник О. А. Мистецький контент Ніжина в музичній регіонології України // Література та культура Полісся. Вип. 105. Серія «Історичні науки». № 15 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.119-126. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2420/1/12.pdf
 49. Кавунник О. А. Постать трубача Тимофія Докшицера в музичній культурі України (до 100-річчя пам’яті митця) // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя. Збірник наукових праць. Волинські обереги. Випуск 14 / Упорядник С. Д. Цюлюпа. - Рівне: 2022. С. 84-88. (Збірник міжнародної науко-метричної бази Google Scholar, Academic Resource Index Pesearch Bib). https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_2021_ist_stan_muz.pdf
 50. 50.  Кавунник О. А. Музична творчість етнічних меншин Ніжина в контексті полікультурного діалогу Україна-світ http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/765/1/57769851.pdf
 51. Кавунник О. А. КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ НІЖИНА: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ // «Молодий вчений» • № 2.2 (54.2) • лютий, 2018 р. (http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/758/1/57770221.pdf)
 52. Кавунник О. А. НІЖИНСЬКА ВИКОНАВСЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА: ВІХИ РОЗВИТКУ, ПРЕДСТАВНИКИ http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/766/1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%282%29.pdf
 53. Кавунник О. А. КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ МИТЦІВ НІЖИНА В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ // «Молодий вчений» • № 8.1 (48.1) • серпень, 2017 р. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/759/1/57770061.pdf
 54. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МУЗИКОЗНАВСТВА // Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів (Ніжин, 26-29 березня 2013 р.). – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013.С. 57-59. http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/183/1/mysteztvo_6_2013.pdf
 55. Кавунник О. А. МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОБ’ЄКТ МУЗИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА //  Українське музикознавство. 2018. Випуск 44. С.98-206. Київ - ISSN 0130-5298.

 

 Науково-популярні статті

«УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ГАЗЕТА»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026594328259

 1. Кавунник О. А. Секрет її молодості // Українська музична газета. –1997.­квіт.-черв.
 2. Кавунник О. А. Мистецький врожай ніжинців // Українська музична газета. – №1, 2003, с.4.
 3. Кавунник О. А. Музичні візерунки "Світича" // Українська музична газета. – №3, 2003, с.6.
 4. Кавунник О. А. Тут панує мистецька аура // Українська музична газета. №1. - 2004
 5. Кавунник О. А. У ритмах танцю і музики // Українська музична газета – №4. – 2004. – с.12.
 6. Кавунник О. А. У колі друзів, українців діаспори // Українська музична газета  №2, 2004. С. 9
 7. Б Кавунник О. А. ез труби я був німий //  Українська музична газета. – 2006.–№ 1. – с. 4.
 8. Кавунник О. А. Творча зустріч з композиторкою  Л.Дичко  // Українська музична газета", 2006.–– № 3, с.4.
 9. Кавунник О. А. Ніжинський юніорський: здобутки й перспективи… //Українська музична газета. – №2.–2006. - С. 5.
 10. Кавунник О. А. Музична традиція ніжинських студентів // Українська музична газета, К. - №  1(63) К. – 2007.– с.8.
 11. Кавунник О. А. Музичні імпрези Валерія Посвалюка //Українська музична газета. – №2. – К. 2007. – с. 1.
 12. Кавунник О. А. Закоханий в Україну // Українська музична газета. – №2. – 2009. – с. 9.
 13. Кавунник О. А. Примножимо студентську традицію // Українська музична газета. – №2. – 2009. – с. 1.
 14. Кавунник О. А. З іменем Марії Заньковецької // Українська музична газета –2009, № 3, с.8.
 15. Кавунник О. А. Я – оптиміст закоханий в життя. // Українська музична газета, 2009. – № 4. ‑ с.12.
 16. Кавунник О. А. Мистецтвом сповнене життя //Українська музична газета. – № 4. – 2009.с.8
 17. Кавунник О. А. Пам’яті славетного трубача України // Українська музична газета. ‑ №2, 2009
 18. Б Кавунник О. А. Благодійність – це потреба душі // Українська музична газета – 2010, № 4, с. 6-7.
 19. Кавунник О. А. Епістологія – це наука про листування //Українська музична газета. – №2.– 2010, с. 8.
 20. Кавунник О. А. З нагоди ювілею // Українська музична газета, 2011. –  № 4. ‑ с.12.
 21. Кавунник О. А. Присвята Миколі Лисенку // Українська музична газета. № 3.– 2012.– с.11.
 22. Кавунник О. А. Святкові окраси Ніжина // Українська музична газета. №2.– 2012.– с.8.
 23. Кавунник О. А. Хоровій капелі «Журавлик» - 30! // Українська музична газета. №2.– 2012.– с. 8-9.
 24. Кавунник О. А. На пошану Марії Загайкевич // Українська музична газета. №2 (76).– с.7.
 25. Кавунник О. А. Театральні розвідки ніжинського професора // Українська музична газета
 26. Кавунник О. А. Духовна музика звеличує // Українська музична газета – Київ, 2010 р. с. 6.

Журнал «МУЗИКА»

https://mus.art.co.ua/

 1. Кавунник О. А. Labore et zelo // Музика, № 3/гол. ред. В.Корнійчук). Київ. – 2016,  С. 32-33.
 2. Кавунник О. А. Покликання творити // Музика. 2017. С.35-37.
 3. Кавунник О. А. Пісня як джерело творчості // Музика № 1,  2019, - с.56-57.
 4. Кавунник О. А. Пісня - душа народу // Музика № 5,  2019, - с. 32-33.
 5. Кавунник О. А. Презентант високого освітнього іміджу // Музика № 5,  2019, С. 34-
 6. Кавунник О. А. У вінок пам’яті Марії Заньковецькій // Музика № 5. ‑ 2018, С. 39-40.
 7. Кавунник О. А. З когорти незабутніх: Іван Синиця // ж. Музика,– ТОВ « Видавничий дім «Українська культура», Київ, - №1-2, 2021, – С. 48-49.
 8. Кавунник О. А. У вінок пам’яті Г. Верьовки: до 125-річчя митця /ж. Музика, №3-4, Київ, 2022, с. 18-19. 

СТАТТІ у міській періодиці Ніжина

 1. Кавунник О. А. Як уникнути дефіциту культури // Під прапором Леніна, - 1985.-с. 3.
 2. Кавунник О. А. Її пісні лікують нас // Вісті. – 13 липня. – 2001. – с. 4.
 3. Кавунник О. А. Музичний марафон // Вісті. – 2001. – 1червня, с. 4.
 4. Кавунник О. А. Перемога ніжинського «Світича» у Німеччині // Вісті. – 27 липня. – 2001. – с. 5.
 5. Кавунник О. А. Валентину Дубравіну присвячується / О. А. Кавунник. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя. - Альма Матер – 2002. – Березень. – С. 3.
 6. Кавунник О. А. Творчість це здивування, яке ніколи не закінчується // Альма Матер. – 2006. – квітень. – с. 3.
 7. Кавунник О. А. Браво, «Дивертисмент», або з любов’ю до танцю // Вісті, червень 2006, с. 3.
 8. Кавунник О. А. В ім’я музики  // Альма Матер, травень, 2003.
 9. Кавунник О. А. У колі друзів // Вісті, 19 грудня, 2003.
 10. Кавунник О. А. До 200 - річчя заснування університету // Альма Матер, листопад, 2005.
 11. Кавунник О. А. З гордістю про видатного трубача світу // Українській дім. ‑  липень 2006.
 12. Кавунник О. А. Про Т. Докшицера і В.Коробку // Альма Матер, травень, 2006.
 13. Кавунник О. А. З гордістю про видатного трубача світу /"Тхія" – Ежемесячная газета Черниговской еврейской общины, 2006. – № 4 (101). – с.4.
 14. Кавунник О. А. До 75-ліття професора Валентина Дубравіна // Альма Матер. – НДУ ім. Гоголя. – травень. – 2008. – березень. – с. 4.
 15. Кавунник О. А. Краса натхнення // Вісті ‑ 13 лютого ‑ 2009 - с. 6.
 16. Кавунник О. А. Марії Бровченко присвячується // Альма Матер. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, – 2009. – квітень, с. 4.
 17. Кавунник О. А. У світлі духовного співу – вісті 2010, с. 8.
 18. Кавунник О. А. Браво, історико-юридичний! // Альма Матер, грудень. 2010, с. 3.
 19. Кавунник О. А. З Донецька до Ніжина на власний концерт. – Вісті 27 травня, 2011.с.4. 

Анотації до музичних збірок:

 1. Синиця І.І. Україно, тьохни солов’їно! Вокально-хорові твори для народного хору у супроводі баяну. – Ніжин, 2006.– С.3.
 2. Шумський М. Твори для фортепіано //Нотна збірка. Ніжин.- вид. НДУ ім.. Гоголя-20 с. 

Статті в Енциклопедіях

 1. Українська музична енциклопедія . //Імфе ім. Рильського НАНУ. ­К.- 2006, -  т.1 637 https://shron3.chtyvo.org.ua/Skrypnyk_Hanna/Ukrainska_muzychna_entsyklopediia_Tom_1.pdf .
 2. Українська музична енциклопедія . Імфе ім. Рильського НАНУ- т.5 с.386., 485. http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2018/ume5.pdf
 3. Українська музична енциклопедія . Імфе ім. Рильського НАНУ- т.4 с.275. https://shron3.chtyvo.org.ua/Skrypnyk_Hanna/Ukrainska_muzychna_entsyklopediia_Tom_4.pdf
 4. Кавунник О.А. Музичне краєзнавство // Сучасна Українська енциклопедія – Київ. ‑ 2019.
 5.  Кавунник О.А. - статті про Андрія Проценка, Федора Проценка // Українська музична енциклопедія. ‑ Київ. – 2018. Т.5,  с 484-485.

Організатор Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні виміри української регіоналістики», що проводиться відповідно графіку МОН України та наукового відділу НДУ ім.. Миколи Гоголя ( Ніжин, 2019-2021р.) http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-fakultetu-cultura/item/2275-suchasni-vymiry-ukrainskoi-rehionalistyky

Членкиня журі у секції «Мистецтвознавство. Народна творчість» Малої Академії наук  України - 2018, 2020 роки, Ніжин: Гімназія № 3.

Нагороди,  відзнаки:

 • Дипломи від Ніжинського міськвиконкому, Управління культури Ніжина 2018, 2019 рр..Почесні грамоти від Ректорату, Профспілки  НДУ ім.. Миколи Гоголя 2010, 2012. 2016, 2017 рр..
 • Почесна Грамота Вченої Ради Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського , Київ, 23.03. 2011 р.
 • Почесна Грамота й медаль Чернігівської обласної Ради, вересень 2020 р.
 • Грамота Національної Всеукраїнської музичної спілки , 27 березня, 2021 р.
 • Звання Лауреата й медаль Чернігівської обласної Премії імені Григорія Верьовки, 19 вересня, 2021 р.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative