ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського (архів)

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Пархоменко Олександр Миколайович

 

Посада:  доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії.

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук.

Читає курс: 

теорія і практика хореографічного виконавства та методика викладання танцю (український народний танець); хореографічний ансамбль; режисерський аналіз хореографічного твору; сценічно-виконавська майстерність хореографа (класичний танець); мистецтво балетмейстера; керівництво практичною підготовкою студентів та кваліфікаційними роботами.

Гарант освітньої програми 024 Хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої 

Електронна пошта:  o.parkhomenko1971@gmail.com

Народився 22 вересня 1971 році у місті Ніжині Чернігівської області.

Освіта:

 • У 1989 році закінчив Ніжинське культурно-освітнє училище за спеціальністю «Культурно-освітня робота» та здобув кваліфікацію клубного працівника, керівника самодіяльного хореографічного колективу.
 • У 2006 році закінчив з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Хореографія» та здобув кваліфікацію вчителя хореографії та художньої культури.
 • У 2007 році закінчив з  відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Хореографія» та здобув кваліфікацію балетмейстера-викладача народно-сценічного танцю.
 • З 2010 по 2013 рік навчався у педагогічній аспірантурі Ніжинського державного  університету імені Миколи  Гоголя (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. Я. Ростовський).
 • У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки» зі спеціальності  – 13.00.04. –  теорія  і методика професійної освіти) м. Київ, Д.26.053.01 у Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова).
 • У 2020 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво), спеціалізація середня освіта (Англійська мова і література) та здобув кваліфікацію магістра середньої освіти (музичне мистецтво), учителя музичного мистецтва, учителя англійської мови і літератури, організатора освіти, викладача мистецьких дисциплін закладу вищої освіти. 

 

Підвищення кваліфікації: 

 • З 01 червня 2020 по 31 серпня 2020 пройшов науково-педагогічне стажування в Академії управління та адміністрування у м. Ополе (Польща) на тему: «Модернізація хореографічної освіти: законодавчий аспект» в обсязі 6 кредитів (180 годин), (сертифікат №140 від 01.09.2020 р.).
 • У 2022 році рішенням Атестаційної колегії  МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри музичної педагогіки та хореографії.

Педагогічна діяльність спрямована на художньо-естетичне виховання студентів, розв’язання педагогічних завдань засобами хореографічного мистецтва. Розвиток творчої індивідуальності в майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки.

 • З 2006 року по теперішній час працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах:
 • З 2006 року по 2007 рік – викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії за сумісництвом.
 • З 2007 року по 2016 рік – викладач кафедри музичної педагогіки та хореографії.
 • З жовтня 2016 року – доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії.
 • Керівник творчо-експериментальної лабораторії хореографічного мистецтва навчально-наукового інституту мистецтв імені Олександра Ростовського (наказ № 143-к від 30.09.2019 р.).

 

Творча діяльність:

Організатор, художній керівник та балетмейстер-постановник «Народного аматорського колективу профспілок України» студентського ансамблю народного танцю «Забава» (2007р.). У 2017 році, Президією Федерації професійних спілок України присвоєне почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України»  (Наказ № П–7–26 від 16.03.2017 року, м. Київ).

Співорганізатор та координатор Всеукраїнського (з 2012 р.), а з 2016 року Міжнародного дитячого та молодіжного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси».

Головний балетмейстер традиційного Покровського ярмарку (2016–2020 рр.), урочистої церемонії відкриття свята до Дня Міста (2019, 2020 рр.), магічного  перфомансу  «Ніжин о’ Жив» (2019, 2020, 2021рр.), до 30-ї річниці Незалежності України (серпень 2021 р.).

Член журі фестивалів-конкурсів хореографічного мистецтва – «Надія 2017» серед солістів, дуетів та хореографічних колективів малих форм початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Чернігівської області (20 березня 2017 р. м. Чернігів, (голова журі)); І обласного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» (13 травня 2017 р. м. Чернігів); «Надія 2018» серед початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Чернігівської області (24 березня 2018 р. м. Ніжин); Всеукраїнського хореографічного фестивалю «Свято танцю» (28 квітня 2018 р. м. Прилуки, (голова журі)); ІІ обласного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» (13–14 травня 2018 р. м. Чернігів); ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу народного танцю «Козацькому роду нема переводу» (12–15 жовтня 2018 р. м. Хмельницький); ХVІІІ Міжнародного молодіжного фестивалю-конкурсу «Мистецькі барви» (03 лютого 2019 р., м. Прилуки); І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Nizhyn Dance Fest» (м. Ніжин, 30 листопада 2019 р.); студентського конкурсу «Кращий за професією» серед випускних курсів на виявлення їхньої професійної майстерності, КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької (м. Ніжин, 10 грудня 2019 року, (голова журі)); ХХ Міжнародного молодіжного фестивалю-конкурсу «Мистецькі барви» (03 лютого 2021 р., м. Прилуки); V дистанційного Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин, 24 квітня 2021 року); ХХІ Міжнародного молодіжного фестивалю-конкурсу «Мистецькі барви» (05 лютого 2022 р., м. Прилуки).

 

Коло наукових інтересів. Мистецька педагогіка. Формування у студентів балетмейстерських та концертно-виконавських умінь. Член Національної всеукраїнської хореографічної спілки України.

 

Має понад 82 публікації, із них 40 наукових, у тому числі 12 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 6 публікацій навчально-методичногохарактеру. Публікація в науковому періодичному виданні, уключеному до наукометричної бази Web of Science,

Основні наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації: 

 1. Пархоменко О. М. До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. №3. С. 59–63 .
 2. Пархоменко О. М. Хореографічний ансамбль як засіб формування балетмейстерських умінь майбутніх педагогів-хореографів у процесі фахової підготовки. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 червня 2016 р.) / ред. кол. : Л. М. Андрощук) (гол.ред), Л. П. Ятло, С. В. Куценко. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 76–81.
 3. Пархоменко О. М. Патріотичне виховання студентів засобами українського хореографічного мистецтва. «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства»: матеріали і тези ІІ Між-народної конференції молодих учених та студентів, Одеса 6–7 жовтня 2016 року., Том 1. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016.  С. 138–142.
 4. Пархоменко О. М. Сутність методики формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки. Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин 13–15 травня 2016 р.) відп. ред. В. В. Ревенчук. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. С. 7–9.
 5. Пархоменко О. М. Методичне забезпечення балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг.ред.проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 1. С. 111–115 .
 6. Пархоменко О. М. До проблеми організації творчого процесу створення танцювальних композицій. Освітньо-мистецькі горизонти України: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції )Ніжин, 19–20 жовтня 2016 р.) / відп. ред. В. В. Ревенчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 32–34.
 7. Пархоменко О. М. Регіональні особливості хороводів Чернігівського Полісся у контексті українського хореографічного мистецтва. «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.  Херсон, 2017. С. 108–115.
 8. Пархоменко О. М. Методи формування балетмейстерських умінь майбутніх учителі хореографії на репродуктивно-творчому етапі фахової підготовки. Українське суспільство: основні виміри: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). К.: НАКККіМ, 2017. С. 39–42.
 9. Пархоменко О. М. Психолого-педагогічні засади діяльності хореографічних колективів мистецьких факультетів. Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу : зб. матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач]. Київ : КНУКіМ, 2018. С. 177 –181.
 10. Пархоменко О.  М. Методологічні засади формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» 26–27 квітня 2017 р. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017. С. 52–55.
 11. Пархоменко О.  М. Особливості формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії на репродуктивно-творчому етапі фахової підготовки. Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій: збірник матеріалів Всеукр.наук.-практ.конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 21–22 квітня 2017 р. Київ : КНУКіМ, 2017. С. 190–195.
 12. Пархоменко О.  М. Збереження хореографічного мистецтва Чернігівського Полісся у процесі вивчення українського народно-сценічного танцю. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Вип. 11. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017.  С. 54–58.
 13. Пархоменко О.  М. Регіональні особливості хороводів Чернігівського Полісся у контексті українського хореографічного мистецтва. «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.  Херсон, 2017. С. 108–115.
 14. Пархоменко О. М. До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії у системі вищої мистецької освіти. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» )Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. № 1. С. 33–38. https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/141
 15. Пархоменко О.  М. Специфіка роботи балетмейстера-педагога з хореографічним колективом. Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / за. заг. ред. Булавенко С. Д. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. С. 238–242.
 16. Пархоменко О.  М. Критерії діагностики сформованості балетмейстерських умінь  майбутніх учителів  хореографії. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук.-метод. статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 2. С. 96–104.
 17. Пархоменко О.  М. Модель формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 1.  С. 122–127.
 18. Пархоменко О.  М. Психолого-педагогічні засади діяльності хореографічних колективів мистецьких факультетів.Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Ткач], м. Київ, 21 квітня 2018р. Київ : КНУКіМ, 2018. С. 177–181.
 19. Пархоменко О.  М. Музика як складова танцювальної композиції у балетмейстерській діяльності майбутнього вчителя хореографії. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: матеріали і тези ІV Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 12–13 жовтня 2018 р.). Т.1. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С. 97–99.
 20. Пархоменко О.  М. Основні блоки балетмейстерських умінь  у діяльності майбутнього вчителя хореографії. Мистецько-освітній простір України: історія та сучасність: матеріали VI Все-української науково-практичної конференції (Ніжин, 19–21 квітня 2018 р.) / відп. ред. В. В. Ревенчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 7–9.
 21. Пархоменко О.  М. До сутності пластичної системи Еміля Жак-Далькроза. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції )м. Переяслав-Хмельницький, 14–15 березня 2019 року) / за заг. ред. Т. В. Мартинюк, Н. В. Ігнатенко. Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс», 2019.  С. 103–105.
 22. Пархоменко О.  М. До проблеми балетмейстерської діяльності майбутнього вчителя хореографії в мистецько-освітньому просторі України. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 12. С. 65–70.
 23. Пархоменко О.  М. До сутності поняття «Балетмейстерські вміння». Взаємодія аматорського та професійного хореографічного мистецтва: зб. мате-ріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Упоряд. А. М. Підлипська, ред.. К. А. Спрогіс, м. Київ, 13 квітня 2019 р. Київ : КНУКіМ, 2019. С. 120–123.
 24. Пархоменко О.  М. До проблеми формування основних блоків балетмейстерських умінь майбутнього вчителя хореографії. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: матеріали і тези V міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса, 17–18 жовтня 2019 р.). Т.1. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. С. 82–85.
 25. Пархоменко О.  М. Основні аспекти моделювання хореографічного твору в процесі балетмейстерської діяльності майбутнього вчителя хореографії. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей /  за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль.. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 3.  С. 118–124.
 26. Пархоменко О.  М. Форми організації балетмейстерської підготовки в контексті професійної освіти студентів-хореографів. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 13. С. 38–43.
 27. Пархоменко О.  М. До проблеми балетмейстерської діяльності майбутнього вчителя хореографії в мистецько-освітньому просторі України. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 12. С. 65–70.
 28. Пархоменко О. М. Формування художньо-образного сприймання хореографічної композиції у процесі балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин, 2020.  С. 115–121 https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/629
 29. Пархоменко О.  М. Підготовка майбутнього вчителя хореографії до організації концертно-сценічної діяльності. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 120–125.
 30. Пархоменко О.  М. До проблеми створення хореографічного проєкту в процесі балетмейстерської діяльності студентів-магістрів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової, Ніжин: НДУ ім.М. Гоголя, 2021. №2. С. 97–102 http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2157/1/15.pdf
 31. Khomenko, L., Rastruba, T., Parkhomenko, O., Shumska, L., Kostenko, L., & Pavlenko, O. (2021). Peculiarities of Forming Students’ Motivation to Music-Teaching Activity in Higher Education Institutions (HEI). BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (3), 319–342. https:))doi.org (10.18662)brain)12.3(234 наукова публікація в періодичному виданні, уключеному до наукометричної бази Web of Science).

                  

Основні навчально-методичні праці:

 1. Пархоменко О. М., Ростовська Ю. О., Сірякова Г. В.  Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії та методики хореографічної освіти. Методичні рекомендації. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 30 с.
 2. Пархоменко О. М. Методика викладання народно-сценічного танцю у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах культури і мистецтв (вправи біля станка). Навчально-методичні рекомендації. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 178 с. http://lib.ndu.edu.ua
 3. Народні витоки та регіональні особливості хороводів: хрестоматія з дисципліни «Теорія та методика українського народного танцю» Ч.1. / уклад. О. М. Пархоменко. Ч.1: Теоретичний розгляд. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 101 с.
 4. Пархоменко О. М. Теорія і практика українського народного танцю. Навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 264 с.

Нагороди

 • ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «ТАЛАНТ РОКУ» загальноміського конкурсу професійної майстерності «ЛЮДИНА РОКУ-2015» (м. Ніжин, 2015 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (м. Чернігів, 2015 р.).
 • ГРАМОТА Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2010, 2014, 2015, 2016 рр.).
 • ДИПЛОМ ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин, 2014 р.).
 • ГРАМОТА виконавчого комітету Ніжинської міської ради  (25 квітня 2015 р.).
 • ГРАМОТА Управління культури і туризму Ніжинської міської ради   (2015р.).
 • ДИПЛОМОМ Ніжинської міської ради (2015 р.).
 • ДИПЛОМ ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин, 2015 р.).
 • ПОДЯКА ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Перлини мистецтва» (м. Львів, 2015 р.).
 • ПОДЯКА Громадської організації «Ніжинська спілка ветеранів АТО» (м. Ніжин, 2015р.).
 • ПОДЯКА Міжнародного фестивалю творчих досягнень «Золотий апельсин» (м. Одеса, 2016 р.).
 • ПОДЯКА міжнародного хореографічного конкурсу «Твій Олімп» (м. Київ, 2016 р.).
 • ГРАМОТА Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (м. Чернігів, 2016 р.).
 • ГРАМОТА ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» факультет музичної та хореографічної освіти за підготовку лауреата Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (м. Одеса, квітень 2017 р.).
 • ГРАМОТА ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» за роботу з підготовки Лауреата фестивалю-конкурсу (м. Ніжин, квітнень 2017 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА Чернігівської обласної ради за багаторічну сумнівну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (Чернігів, листопад 2017 р.).
 • ПОДЯКА Чернігівського обласного осередку Національної хореографічної спілки України за професійну роботу та активну участь у ІІ регіональному турі V Всеукраїнського фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського (м. Чернігів, грудень 2017 р.).
 • ГРАМОТА департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації за професійну роботу та активну участь у ІІ регіональному турі V Всеукраїнського фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського (Чернігів, грудень 2017 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, великий особистий внесок у справу естетичного виховання дітей та з нагоди 10-річного ювілею колективу народного танцю «Забава» (м. Чернігів, березень 2018 р.).
 • ПОДЯКА міського голови (Лінник А.В.) за багаторічну сумлінну працю, збереження і популяризацію національних традицій, розвиток і збереження національної хореографічної культури та з нагоди 10-річчя з часу заснування молодіжного ансамблю народного танцю «Забава» (м. Ніжин, березень 2018 р.).
 • ДИПЛОМ за активну участь в обласному фестивалі-конкурсі «Танцювальна олімпіада 2018», успішне фізичне й естетичного виховання молоді та вагомий внесок в розвиток хореографії (м. Чернігів, березень 201 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА Чернігівського обласного осередку національної хореографічної спілки України за професіоналізм в царині хореографічного мистецтва, високу педагогічну майстерність, інноваційний підхід, багаторічну плідну працю та з нагоди 10-річчя створення колективу (м. Чернігів, березень 2018 р.).
 • ГРАМОТА ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» за роботу з підготовки Лауреата фестивалю-конкурсу (м. Ніжин, квітнень 2018 р.).
 • ГРАМОТА ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» факультет музичної та хореографічної освіти за підготовку лауреата Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (м. Одеса, квітень 2018 р.).
 • ГРАМОТА ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» за роботу з підготовки Лауреата фестивалю-конкурсу (м. Ніжин, квітнень 2018 р.).
 • ПОДЯКА  від організаторів Міжнародного вокально-хореографічного конкурсу «DANS, LOVE, SING, LAFE» (Затока, червень 2018 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації за національно-патріотичне виховання дітей та молоді, популяризацію української народної хореографії, сприяння розвитку дитячої та юнацької хореографічної творчості у Міжнародному фестивалі-конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» (м. Хмельницький, липень 2018р.).
 • ПОДЯКА  від організаторів Міжнародного вокально-хореографічного конкурсу «Planet stars!» (Київ, жовтень 2018р.).
 • ГРАМОТА Національної хореографічної спілки України за вагомий внесок у вихованні підростаючого покоління, цілеспрямованого направлення його стежками мистецтва, запалюючи вогник творчості та віру в себе (м. Чернігів, жовтень 2018 р.).
 • ДИПЛОМ за професійну роботу в складі журі XVIII Міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви» (м. Прилуки, лютий 2019 р.).
 • ГРАМОТА ІV Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» за роботу з підготовки Лауреата фестивалю-конкурсу (м. Ніжин, квітнень 201 9 р.).
 • ГРАМОТА Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за високопрофесійне проведення Майстер-клас на тему:  «Концертно-сценічна діяльність як засіб формування виконавської майстерності студентів-хореографів», що проводився в рамках ІV  міжнародного дитячого та молодіжного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин, квітнень 2019 р.).
 • ПОДЯКА за підготовку лауреата VI Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» за високопрофесійну роботу в журі (м. Переяслав-Хмельницький, квітень 201 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА за високопрофесійну роботу в журі VI Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м. Переяслав-Хмельницький, квітень 2019 р.).
 • ГРАМОТА ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» факультет музичної та хореографічної освіти за підготовку лауреата Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (м. Одеса, квітень 2019 р.).
 • ПОДЯКА Комунального вищого навчального закладу «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради за розвиток творчих талантів студентської молоді та високопрофесійну роботу в журі одинадцятого конкурсу професійної майстерності «Кращий за професією» (м. Ніжин, грудень 2019 р.).
 • ГРАМОТА XІХ Міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви» за високий професіоналізм у підготовці учасників фестивалю та розвиток творчих здібностей молоді (м. Прилуки, лютий 2020 р.).
 • ПОДЯКА управління культури і туризму Ніжинської міської ради за високий професіоналізм та особистий внесок у підготовку хореографічного дійства «Ти у мене єдина», присвяченого 30-річчю незалежності України (м. Ніжин, серпень 2021 р.).
 • ГРАМОТА комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України з нагоди Дня працівників освіти (м. Чернігів, жовтень 2021 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за багаторічну плідну педагогічну та мистецьку діяльність, формування позитивного іміджу університету та популяризацію хореографічного мистецтва України (м. Ніжин, жовтень 2021 р.).
 • ПОДЯКА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (м. Київ, жовтень 2021 р.).
 • ПОЧЕСНА ГРАМОТА Виконавчого комітету Ніжинської міської ради за вагомий внесок у розвиток культурно-мистецького простору міста, популяризацію культурного іміджу Ніжина та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (м. Ніжин, листопад 2021 р.).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative