Осінь 2016 року для кафедри методики викладання української мови і літератури стала особливою. 29 вересня в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «П’яті Бугайківські читання».

 

Черговий раз ми вшановуємо пам’ять Т.Ф.Бугайко – видатного методиста України, випускниці Ніжинського державного університету. Тому виникла думка щодо проведення наукового зібрання – Бугайківських читань, присвячених актуальним питанням викладання мови і літератури в школі та виші. Ця ідея належить доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри методики викладання української мови і літератури Ю.І.Бондаренку.

Понад 115 науковців стали учасниками конференції. Серед них доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської і зарубіжної літератури та історії культури Г.В.Самойленко; доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури О.Г.Ковальчук; представники Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського доценти О.А.Гальонка, Т.П.Матюшкіна; викладачі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка; професорсько-викладацький склад Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; учителі Ніжинського обласного педагогічного ліцею; магістранти та студенти випускних курсів вищих навчальних закладів України.

Конференція була проведена за напрямами:

  1. Науковий внесок Тетяни та Федора Бугайків у розвиток методичної галузі.
  2. Художня література в освітньому просторі.
  3. Українська мова як наукова й навчальна дисципліна.

З вітальним словом до присутніх звернувся ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин О.Г.Самойленко. Він підкреслив актуальність наукових досліджень, визначив коло дискусійних питань, указав на роль кафедри в розвитку традицій Ніжинської вищої школи.

Основна увага учасників конференції була зосереджена на важливих проблемах викладання літератури та мови; на внеску Тетяни та Федора Бугайків у становлення української школи тощо.

Інтерес слухачів викликали доповіді професорів Ю.І.Бондаренка, Г.В.Самойленка, О.Г.Ковальчука, які торкалися таких проблем: видології уроків літератури на основі шляхів опрацювання текстуального матеріалу (художнього, документально-біографічного, історико-літературного), структурно-стильового аналізу творчості Миколи Хвильового у зв’язках із кубізмом, особливостей вивчення роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» у ВНЗ тощо.

Досвідом реалізації методичних ідей Тетяни й Федора Бугайків у процесі вивчення української мови та літератури поділилися такі науковці: О.В.Забарний, Н.М.Голуб, О.А.Гальонка та ін.

Проблеми літературної освіти порушувалися у виступах В.Й.Гриневича (м.Глухів), О.О.Лілік, Т.П.Матюшкіної (м. Чернігів) та ін.

У роботі секції «Українська мова як наукова й навчальна дисципліна» брали участь науковці Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя В.Г.Кучерявець, Л.І.Проценко та ін. Піднімалися важливі питання гуманізації освіти в умовах сучасного навчання в школі та ВНЗ.

Долучилися до виступів й інші підрозділи університету, зокрема кафедра дошкільної освіти, яку цікавлять проблеми мовленнєвого розвитку дітей. Так, на увагу заслуговують виступи Н.П.Пихтіної, А.М.Аніщук, С.І.Матвієнко, у яких з’ясовувалися особливості попередження негативної поведінки, порушувалися проблеми формування соціального досвіду дошкільників засобами усної народної творчості.

Відзначаємо активну участь аспірантів, магістрантів і студентів, які приєдналися до нашого зібрання. Жваве обговорення викликали виступи аспірантів О.В.Міщенко (м.Чернігів), А.С.Іващенко, Ю.О.Сидоренко (м.Ніжин), Г.В.Хоменко (м.Конотоп), С.В.Нестеренко (м.Івано-Франківськ), магістрантки С.С.Цюрток (м. Ніжин), студентів І.В.Дорош, Н.М.Ілляшенко, І.В.Кв’ятківської (м. Ніжин) та ін. Така увага з боку молоді свідчить про високий рівень наукової роботи в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Конференція дала змогу учасникам апробувати результати власних наукових розвідок, обговорити проблемні питання, налагодити наукові зв’язки з представниками інших вишів України.

Сподіваємося, що традиція проведення Бугайківських читань продовжуватиметься, сприятиме розвитку методичної думки, реформуванню мовної та літературної освіти в Україні.

 
Викладачі кафедри методики
викладання української мови і літератури  доц. Н.М. Голуб,
ст. в. Л. І. Проценко 

Прочитано 1225 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative