Персоналії

Хархун Валентина Петрівна

 

– завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

 

закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, аспірантуру та докторантуру Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук, доцент. Гоголівський стипендіат Ніжинського державного педагогічного інституту (1993-1995), стипендіат  Кабінету Міністрів України (2000-2002). Учасниця трьох Літніх наукових шкіл із проблем модернізму та гендерної методології (1998, 1999, 2000). Стажувалася в університеті штату Айова (США) у 2003 році, як переможець Програми ім. Фулбрайта – у Пенсильванському державному університеті (США, 2005-2006).  Тричі стажувалася в Польщі: Літня школа Варшавського університету (2007), стипендія ім. Ю. Мяновського та королеви Ядвіги (Ягеллонський університет, 2008, 2009). Започаткувала роботу Винниченкознавчої наукової лабораторії, відповідальний редактор Винниченкознавчих зошитів.

 

Авторка 60 статей, двох посібників, учасниця численних конференцій в Україні, США, Росії, Польщі, Чехії, Литві. Коло наукових зацікавлень: естетична парадигма радянського тоталітаризму, соцреалістичний канон і його оприявлення в українській літературі, проекції феномену совєтськості в сучасному світі, літературознавчі методології ХХ століття, винниченкознавство.

 

Ковальчук Олександр Герасимович

- доктор філологічних наук, професор

У вузі з 1972 року (кафедра української мови). З 1979 і донині на кафедрі української літератури, якою завідував з 1980 по 2012 рік. Нині професор цієї кафедри. Захистив кандидатську роботу з теми “Жанрові особливості поем М. Рильського”. Тема докторської “Еволюція роману в контексті стильового розвитку української повоєнної прози 40-70-х рр”. Основні напрями наукової роботи: українська проза ХХ ст., творчість М. Гоголя, творчість В. Винниченка, М. Коцюбинського.  Читає курс української літератури ХХ ст.

Автор понад 150 наукових статей, низки монографій з проблеми розвитку української літератури в ХХ столітті. Його монографія "Буття і страх" посіла друге місце серед наукових праць про творчість Миколи Гоголя у всеукраїнському конкурсі "Книга року". Три його монографії входили свого часу в рейтинг "Книга року": "Краса і сила у практиках повсякдення (творчість В. Винниченка 1902-1920 рр.)" (2008 р.), "Гоголь: буття і страх" (2009 р.), "Роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" ("вища люджина" у структурі буття)" (2011 р.)

Михальчук Ніна Іванівна

- кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та аспірантуру при кафедрі української літератури цього ж вузу. У 2005 році захистила дисертацію на тему “Мала проза В. Винниченка: від метафізичного до естетичного”. Член Винниченкознавчої наукової лабораторії, наковий редактор “Винниченкознавчих зошитів”. На кафедрі працює з 1991 року. Читає курси “Вступ до літературознавства”, “Історія української літератури кін. ХІХ поч. ХХ ст.” Коло наукових зацікавлень: творчість В. Винниченка, ранній український модернізм, теорія літератури. Автор монографії “Мала проза В. Винниченка: метафізичні та естетичні інтенції”.

Капленко Оксана Миколаївна 

- кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету в 2001 році. З цього ж року працює у Ніжинській вищій школі на посаді асистента, потім доцента. Основний напрямок накоувих досліджень – аванґардна проза 20-х рр ХХ ст., наратологія, сучасна українська література.

Моціяка Олена Миколаївна

- кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Ніжинського державного пеадгогічного інституту в 1981 р. Кандидат філологічних наук (з 1987 р.) доцент (з 1992 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1981 р. на посадах лаборанта (1981 – 1983 рр.), аспіранта (1983 – 1986 рр.), доцента (з 1992 р.) Основний напрям накових досліджень – український романтизм та історія української літератури першої половини ХІХ ст. в цілому.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative