Персоналії

Бондаренко Юрій ІвановичЗавідувач кафедри

Бондаренко Юрій Іванович

доктор педагогічних наук, професор.

Народився в Ніжині 1963 року. У Ніжинському державному університеті працює з 1990. За цей час пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри методики викладання української мови і літератури. Закінчив аспірантуру та докторантуру при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Юрій Іванович викладає курс методики навчання української літератури на філологічному факультеті, розробив програму цього курсу, є автором декількох посібників, має близько сімдесяти методичних та літературознавчих розвідок, опублікованих у фаховій періодиці. У 2009 році побачила світ його монографія “Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи”, а в 2010 Юрій Іванович захистив докторську дисертацію за цією ж темою. Коло наукових зацікавлень – поглиблення процесів сприймання та осмислення учнями літературних творів, філософсько-історичні засади інтерпретації спадщини українських письменників.

Як член журі Юрій Іванович брав участь в організації ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури, виступав головою журі ІІІ етапу (обласний тур) цієї ж олімпіади, обласних етапів Малої академії наук.

Хархун Валентина Петрівна

доктор філологічних наук, професор

закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, аспірантуру та докторантуру Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук, доцент. Гоголівський стипендіат Ніжинського державного педагогічного інституту (1993-1995), стипендіат  Кабінету Міністрів України (2000-2002). Учасниця трьох Літніх наукових шкіл із проблем модернізму та гендерної методології (1998, 1999, 2000). Стажувалася в університеті штату Айова (США) у 2003 році, як переможець Програми ім. Фулбрайта – у Пенсильванському державному університеті (США, 2005-2006).  Тричі стажувалася в Польщі: Літня школа Варшавського університету (2007), стипендія ім. Ю. Мяновського та королеви Ядвіги (Ягеллонський університет, 2008, 2009). Започаткувала роботу Винниченкознавчої наукової лабораторії, відповідальний редактор Винниченкознавчих зошитів.

Авторка 60 статей, двох посібників, учасниця численних конференцій в Україні, США, Росії, Польщі, Чехії, Литві. Коло наукових зацікавлень: естетична парадигма радянського тоталітаризму, соцреалістичний канон і його оприявлення в українській літературі, проекції феномену совєтськості в сучасному світі, літературознавчі методології ХХ століття, винниченкознавство.

 

Ковальчук Олександр Герасимович

доктор філологічних наук, професор

У вузі з 1972 року (кафедра української мови). З 1979 і донині на кафедрі української літератури, якою завідував з 1980 по 2012 рік. Нині професор цієї кафедри. Захистив кандидатську роботу з теми “Жанрові особливості поем М. Рильського”. Тема докторської “Еволюція роману в контексті стильового розвитку української повоєнної прози 40-70-х рр”. Основні напрями наукової роботи: українська проза ХХ ст., творчість М. Гоголя, творчість В. Винниченка, М. Коцюбинського.  Читає курс української літератури ХХ ст.

Автор понад 150 наукових статей, низки монографій з проблеми розвитку української літератури в ХХ столітті. Його монографія "Буття і страх" посіла друге місце серед наукових праць про творчість Миколи Гоголя у всеукраїнському конкурсі "Книга року". Три його монографії входили свого часу в рейтинг "Книга року": "Краса і сила у практиках повсякдення (творчість В. Винниченка 1902-1920 рр.)" (2008 р.), "Гоголь: буття і страх" (2009 р.), "Роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" ("вища люджина" у структурі буття)" (2011 р.)

 

Забарний Олександр Вадимович

Кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народився 29 квітня 1956 р. в м.Прилуках Чернігівської області в учительській родині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім.М.В.Гоголя (1977). Працював учителем сільської школи, заступником директора школи, інспектором шкіл Прилуцького районного відділу освіти, викладачем, заступником директора з навчальної роботи Прилуцького педагогічного училища ім.І.Франка.

З 1992 р. працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах старшого викладача, доцента кафедри методики викладання української мови та літератури, проректора з гуманітарних питань та виховної роботи, проректора з навчальної та методичної роботи.

Нагороджений знаком "Відмінник освіти України"(2000), відзнакою Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2006), Почесною Грамотою Верховної Ради України(2015).

З грудня 2003 р. до липня 2018 року очолював філологічний факультет цього університету.

Автор 7 навчальних посібників з літературознавства та методики викладання української літератури, а також 170 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях України та зарубіжжя.

Член Національної спілки журналістів України (1995). Член Національної спілки письменників України. Автор трьох поетичних збірок та одинадцяти книг прози та драматургії.

 

 

 

Михальчук Ніна Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та аспірантуру при кафедрі української літератури цього ж вузу. У 2005 році захистила дисертацію на тему “Мала проза В. Винниченка: від метафізичного до естетичного”. Член Винниченкознавчої наукової лабораторії, наковий редактор “Винниченкознавчих зошитів”. На кафедрі працює з 1991 року. Читає курси “Вступ до літературознавства”, “Історія української літератури кін. ХІХ поч. ХХ ст.” Коло наукових зацікавлень: творчість В. Винниченка, ранній український модернізм, теорія літератури. Автор монографії “Мала проза В. Винниченка: метафізичні та естетичні інтенції”.

Капленко Оксана Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету в 2001 році. З цього ж року працює у Ніжинській вищій школі на посаді асистента, потім доцента. Основний напрямок накоувих досліджень – аванґардна проза 20-х рр ХХ ст., наратологія, сучасна українська література.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative