Персоналії

Бойко Надія Іванівна

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та методики її навчання

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1975), аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького (1983) і докторантуру при Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (2001).

Тема докторської дисертації – “Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування” (2006).

На кафедрі працює з 1 вересня 1979 року.

Дисципліни: сучасна українська літературна мова (лексикологія, фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія), спецкурси та спецсемінари з лінгвостилістики та фонології української мови, керує аспірантами.

Підготувала п'ятьох кандидатів наук.

Нагороджена нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти України” (1995), нагрудним знаком МОН України “Петро Могила” (2009), грамотою Верховної Ради України (2010), медаллю "Ушинський К.Д." (2016).

Бойко Вікторія Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (1980), аспірантуру при Національному педагогічному інституті ім. М. Драгоманова (1989).

Тема кандидатської дисертації – “Фразеологічні одиниці з анімалістичним компонентом у сучасній українській літературній мові” (1989).

На кафедрі працює з 1 вересня 1980 року.

Дисципліни: сучасна українська літературна мова (морфологія), спецкурси з фразеології та морфології.

Нагороджена нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти України” (2000).

Вакуленко Галина Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1986), аспірантуру при Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (1995).

Тема кандидатської дисертації – “Семантико-синтаксичні функції обставин місця у структурі простого речення” (1996).

На кафедрі працює з 1 вересня 1988 року.

Дисципліни: сучасна українська літературна мова (синтаксис), ділова українська мова, спецкурс із синтаксису.

Зінченко Станіслав Віталійович

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1991), аспірантуру при Ніжинському державному педагогічному університеті ім. Миколи Гоголя (1998).

Тема кандидатської дисертації – “Історія ступенів порівняння в українській мові” (2000).

На кафедрі працює з 15 серпня 1991 року.

Дисципліни: історична граматика, історія української літературної мови, старослов’янська мова, логіка і методи логічного аналізу тексту.

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (1998), нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2003).

Кайдаш Алла Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2000), аспірантуру при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (2003).

Тема кандидатської дисертації – “Українська міфологічна лексика в художній літературі XIX ст.” (2004).

На кафедрі працює з 1 вересня 2002 року.

Дисципліни: стилістика сучасної української мови, сучасна українська мова з практикумом, історія видавничої та друкарської справи, редакторський практикум.

Пасік Надія Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1988), аспірантуру при Ніжинському державному педагогічному університеті ім. Миколи Гоголя (1999).

Тема кандидатської дисертації – “Власні назви в українській фразеології та пареміології” (2000).

На кафедрі працює з 1 вересня 1991 року.

Дисципліни: лінгвістичний аналіз тексту, вступ до мовознавства, шрифтознавство і технічне редагування, текстознавство, типологія помилок, редакторський аналіз і правка, коректура, актуальні проблеми лексичної семантики.

Нагороджена Почесною грамотою МОН України (2007).

Пугач Валентина Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1981), аспірантуру при Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (1996).

Тема кандидатської дисертації – “Історія формування та функціонування предикативних форм на -но, -то в українській мові” (1997).

На кафедрі працює з 25 серпня 1989 року.

Дисципліни: сучасна українська літературна мова (лексикологія, синтаксис), типологія видань, етнолінгвістика, лінгвокультурологія.

Бондаренко Алла Іванівна

доктор філологічних наук, професор кафедри методики навчання укр. мови й літератури.

Алла Іванівна Бондаренко народилася 1965 року в м.Кролевці Сумської області. У 1986 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, у 1996 році – аспірантуру при Інституті української мови НАН України.  Цього ж року захистила кандидатську дисертацію «Поетична мова Василя Стуса (експресеми емотивного змісту)». Після закінчення докторантури в 2018 році захистила докторську дисертацію "Образна семантика темпоральності поетичних текстів ХХ століття в інтегративному вимірі"(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Нині – професор кафедри української мови та методики її навчання.

Автор близько дев'яноста праць із лінгвостилістики, лінгвокультурології та лінгвосинергетики, зокрема посібників «Культура ділового мовлення вчителя» (Ніжин, 2000) й «Художній текст в інтерпретаційному вимірі» (Ніжин, 2008) та монографій «Текстово-світоглядні моделі художнього мовомислення ХХ ст.» (Ніжин, 2009), "Образна семантика темпоральності поетичних текстів ХХ століття" (Ніжин, 2017) та низки публікацій у наукометричних виданнях України, Австрії, Німеччини, Білорусі.

Голуб Наталія Миколаївна

доцент кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, педагогічну діяльність розпочала з 1995 року.

1995 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2000 року – аспірантуру  Інституту педагогіки АПН України (м.Київ).

Від 1995 до 2001 року поєднувала наукову діяльність із педагогічною працею в ліцеї при НДУ як учитель української мови та літератури, фахівець вищої категорії.

В університеті - із 2001 року. Від 2004 до 2006 року працювала на посаді заступника декана з виховної роботи філологічного факультету.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток зв’язного мовлення учнів 5 – 7 класів засобами музики і живопису”.

У колі її наукових інтересів – методика навчання української мови в школах різних типів, формування національно мовної особистості в умовах реформування освіти, виховання морально-етичних цінностей школярів засобами мистецтва, використання сучасних інформаційних технологій у викладанні мови. Є автором 28 наукових та навчально-методичних публікацій.

Рудюк Тетяна Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент 

2006 року закінчила магістратуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя й одержала диплом з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»  та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

2006 року вступила до аспірантури при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (спеціальність – 10.02.01 – українська мова), яку закінчила 2009 року. 21 грудня 2010 року захистила дисертацію «Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології».

2011 року одержала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – українська мова.

Читає навчальні курси: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», практичні та лабораторні заняття з «МНУМ» та «МНУЛ», керує практикою студентів, виконує обов’язки секретаря Вченої ради філологічного факультету. Є автором 23 наукових та навчально-методичних публікацій.

Коло наукових інтересів: фразеологія, граматика, поетика.

 Науковий та навчально-методичний доробок кафедри

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative