Шановні колеги, дорогі студенти – учасники щорічної Всеукраїнської наукової студентської конференції, яку вже багато років поспіль організовує і проводить кафедра української мови, а нині новостворена кафедра української мови та методики її навчання! Мої найтепліші вітання, щирі побажання добра, миру, успіхів, перемог у всьому й завжди, незважаючи на нелегкі часи, смуги випробувань на міцність сили духу. Дякую студентам і їхнім науковим керівникам за підготовлені тези доповідей, актуальність і перспективність тем, обраних для дослідження. Отже, сьогодні «МАЄМО СВЯТО» – «Арватівські читання – 2021».

Ф. С. Арват працював на кафедрі української мови від 1976 року до 1999 року. Спочатку на посаді доцента за сумісництвом, перебуваючи на посадах проректора з навчальної роботи (1976–1977 рр.), ректора – із 1978 року, ректора-професора – із 1989 року, ректора-академіка – із 1992 року), радника ректора (1996–1999 рр.).

У лінгвістичному світі Ф. С. Арват сміливо відкривав перекладацьку царину, увійшов у філологічну науку як стиліст і граматист, утвердився в ній і як досвідчений та самобутній методист. Знаковими стали вже перші ґрунтовні праці вченого: «До питання про становлення реалістичних традицій художнього перекладу в українській літературі ІІ пол. ХІХ ст.», «Із спостережень над мовою перекладу І. Я. Франка поеми М. Гоголя «Мертві душі» та «До питання про переклад поеми Гоголя «Мертві душі» українською мовою (переклад фразеологізмів)». Ці перші студії були опубліковані ще в наукових виданнях Одеського університету, проте саме в них просвічується початок шляху до Ніжина, до Гоголівського вишу.

Центром постійної уваги Ф. С. Арвата були проблеми порівняльного вивчення мов. Академік у співавторстві з професором Н. М. Арват опублікував у видавництві «Радянська школа» навчально-методичний посібник «Порівняльне вивчення російської та української мов у середній школі» (1989 р.), а ще разом видано кілька підручників для шкіл із молдавською мовою навчання. У Ніжинському виші Ф. С. Арват започаткував, очолив і постійно розвивав наукову школу, присвячену теорії та історії перекладу. Численні праці вченого, присвячені цій проблемі, дисертації аспірантів кафедри засвідчували, що академік Ф. С. Арват мав широкі грані мовознавчої концепції, які заслуговують на глибоке й різнобічне дослідження на загальноукраїнському тлі. Не менш важливими в науково-педагогічній діяльності академіка Ф. С. Арвата були студії з вивчення історії української літературної мови. Цей академічний курс учитель учителів Ф. С. Арват, улюбленець студентської аудиторії, майстерно та з великим натхненням читав упродовж усього свого викладацького шляху.

Федорові Степановичу були досить близькі й методичні проблеми, оскільки він, випускник Одеського університету (1952 р.), працював за направленням у Чернівецькій області вчителем української мови та літератури в селі Старі Бросківці Сторожинецького району, згодом пропрацював п’ять років у Чернівецькому інституті удосконалення кваліфікації вчителів (спочатку – методистом, а пізніше – завідувачем відділу методики викладання мови та літератури (1956–1961 рр.).

Хист науковця органічно поєднувався з даром і далекоглядністю керівника вишу. Багатьох випускників Ніжинського педагогічного інституту Ф. С. Арват благословив на викладацьку й наукову стезю.

Багаторічна сумлінна праця академіка Ф. С. Арвата високо відзначена. Учений і педагог нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та орденом Дружби народів, йому було присвоєно почесне звання заслуженого діяча народної освіти України. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року професор Ф. С. Арват був затверджений дійсним членом – засновником Академії педагогічних наук України. Проте найвищою нагородою, як і для кожної людини, є світла пам’ять, любов, повага й глибока шана колег, тисяч учителів-філологів, яким віддані кращі роки життя, тепло неспокійного серця.

Ф. С. Арват щоденно дбав про зростання та зміцнення наукового потенціалу й матеріального забезпечення рідного вишу, про його розвиток, щоб мати свято на щодень! Щорічні всеукраїнські наукові студентські конференції – «Арватівські читання» – це світла пам’ять, пошанування, повага і вдячність за плідну й багатогранну наукову діяльність, мудрість та одержимість керівника Ніжинської вищої школи (1978–1996 рр.).

Докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри української мови

та методики її навчання Н. І. Бойко

 

ЧАС ДІЯТИ: МОЛОДЬ В АКТИВНОМУ НАУКОВОМУ ПОШУКУ

Весна активізувала духовний та науковий потенціал нашої молоді, і ось 21 квітня 2021 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулася чергова студентська наукова конференція «Арватівські читання», яку традиційно організували кафедри української мови та методики її навчання НДУ й української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Ми проводимо цей захід у квітні, щоб ушанувати пам’ять нашого викладача, ректора, академіка, відомого педагога, мовознавця, перекладача Ф. С. Арвата, який народився 18 квітня 1928 року. І це вже давно стало доброю традицією Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики, святом науки й творчості.

Цьогоріч в умовах карантину конференція проходила в онлайн-режимі. Її учасниками стали понад 200 молодих дослідників та їхніх наукових керівників із багатьох українських закладів вищої освіти: Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Рівненського державного гуманітарного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». Ми вдячні молодим філологам, що навіть у цей складний час вони підтримують національну науку й освіту.

Результати своїх наукових пошуків представили й наймолодші учасники читань – учні Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради та Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради Чернігівської області, підготувавши цікаві доповіді зі своїми вчителями Хомич В. І. та Шевченко С. П.

Робота Арватівських читань–2021 була представлена широким спектром наукових інтересів: актуальні проблеми мовознавства, інновації в методиці навчання мови та літератури, сучасне перекладознавство, літературознавчі студії, сучасні тенденції розвитку філології та методики викладання мови й літератури.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулася докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Бойко Н. І.

Представлені на секційних засіданнях виступи молодих дослідників відзначалися актуальністю тем, проблемністю, ґрунтовною підготовкою, високим науковим рівнем та очевидним захопленням предметом аналізу.

За підсумками конференції формуємо збірник тез доповідей, електронну версію якого буде розміщено на сайті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку всім молодим науковцям – учасникам конференції, їхнім науковим керівникам, а також професоркам Бойко Н. І. та Бондаренко А. І., доценткам Цінько С. В., Шрамко Р. Г., Голуб Н. М., Пасік Н. М., Бойко В. М., Вакуленко Г. М., Кайдаш А. М., Пугач В. М., доцентові Зінченку С. В. за активність, змістовні доповіді й плідну співпрацю. 

Доцентки кафедри української мови та методики її навчання

Н. М. Пасік, Н. М. Голуб

 

Відкрити програму конференції для ознайомлення

Відкрити збірник тез

 

 

Прочитано 263 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative