«МАЄМО СВЯТО»

Шановні колеги, дорогі студенти – учасники щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, яку вже кілька років поспіль організовує і проводить кафедра української мови, а нині новостворена кафедра української мови та методики її навчання! Мої найтепліші вітання, щирі побажання добра, миру, успіхів, перемог у всьому й завжди, незважаючи на нелегкі часи, смуги випробувань на міцність сили духу. Дякую студентам і їхнім науковим керівникам за підготовлені тези доповідей, актуальність і перспективність тем, обраних для дослідження. Отже, сьогодні, у переддень народження академіка Ф. С. Арвата (18 квітня 1928 року), «МАЄМО СВЯТО» – «Арватівські читання – 2020».

Ф. С. Арват працював на кафедрі української мови від 1976 року до 1999 року. Спочатку на посаді доцента за сумісництвом, перебуваючи на посадах проректора з навчальної роботи (1976–1977 рр.), ректора – із 1978 року, ректора-професора – із 1989 року, ректора-академіка – із 1992 року), радника ректора (1996–1999 рр.).

У лінгвістичному світі Ф. С. Арват сміливо відкривав перекладацьку царину, увійшов у філологічну науку як стиліст і граматист, утвердився в ній і як досвідчений та самобутній методист. Знаковими стали вже перші ґрунтовні праці вченого: «До питання про становлення реалістичних традицій художнього перекладу в українській літературі ІІ пол. ХІХ ст.», «Із спостережень над мовою перекладу І. Я. Франка поеми М. Гоголя «Мертві душі» та «До питання про переклад поеми Гоголя «Мертві душі» українською мовою (переклад фразеологізмів)». Ці перші студії були опубліковані ще в наукових виданнях Одеського університету, проте саме в них просвічується початок шляху до Ніжина, до Гоголівського вишу.

Центром постійної уваги Ф. С. Арвата були проблеми порівняльного вивчення мов. Академік у співавторстві з професором Н. М. Арват опублікував у видавництві «Радянська школа» навчально-методичний посібник «Порівняльне вивчення російської та української мов у середній школі» (1989 р.), а ще разом видано кілька підручників для шкіл із молдавською мовою навчання. У Ніжинському виші Ф. С. Арват започаткував, очолив і постійно розвивав наукову школу, присвячену теорії та історії перекладу. Численні праці вченого, присвячені цій проблемі, дисертації аспірантів кафедри засвідчували, що академік Ф. С. Арват мав широкі грані мовознавчої концепції, які заслуговують на глибоке й різнобічне дослідження на загальноукраїнському тлі. Не менш важливими в науково-педагогічній діяльності академіка Ф. С. Арвата були студії з вивчення історії української літературної мови. Цей академічний курс учитель учителів Ф. С. Арват, улюбленець студентської аудиторії, майстерно та з великим натхненням читав упродовж усього свого викладацького шляху.

Федорові Степановичу були досить близькі й методичні проблеми, оскільки він, випускник Одеського університету (1952 р.), працював за направленням у Чернівецькій області вчителем української мови та літератури в селі Старі Бросківці Сторожинецького району, згодом пропрацював п’ять років у Чернівецькому інституті удосконалення кваліфікації вчителів (спочатку – методистом, а пізніше – завідувачем відділу методики викладання мови та літератури (1956–1961 рр.).

Хист науковця органічно поєднувався з даром і далекоглядністю керівника вишу. Багатьох випускників Ніжинського педагогічного інституту Ф. С. Арват благословив на викладацьку й наукову стезю.

Багаторічна сумлінна праця академіка Ф. С. Арвата високо відзначена. Учений і педагог нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та орденом Дружби народів, йому було присвоєно почесне звання заслуженого діяча народної освіти України. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року професор Ф. С. Арват був затверджений дійсним членом – засновником Академії педагогічних наук України. Проте найвищою нагородою, як і для кожної людини, є світла пам’ять, любов, повага і глибока шана колег, тисяч учителів-філологів, яким віддані кращі роки життя, тепло неспокійного серця.

Ф. С. Арват щоденно дбав про зростання та зміцнення наукового потенціалу й матеріального забезпечення рідного вишу, про його розвиток, щоб мати свято на щодень! Щорічні всеукраїнські студентські науково-практичні конференції – «Арватівські читання» – це світла пам’ять, пошанування, повага і вдячність за плідну й багатогранну наукову діяльність, мудрість та одержимість керівника Ніжинської вищої школи (1978–1996 рр.).

Голова оргкомітету конференції,

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

та методики її навчання Н. І. Бойко

 

ПРОДОВЖУЄМО ТРАДИЦІЇ Ф. С. АРВАТА

15 квітня 2020 року кафедра української мови та методики її навчання провела Всеукраїнську студентську науково-практичну інтернет-конференцію «Арватівські читання – 2020», у якій узяли участь студенти, аспіранти та науковці провідних закладів вищої освіти України.

Зібрання було присвячене розгляду актуальних проблем мовознавства й літературознавства, пошуку інноваційних підходів до навчання мови й літератури в середній та вищій школах, аналізові сучасних тенденцій у перекладознавстві тощо.

Робота конференції відбувалася в асинхронному (off-line) режимі у формі електронного листування (e-mail). Із вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор університету доц. О. Г. Самойленко, директор Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики доц. Н. І. Клипа, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Н. І. Бойко.

Плануючи захід, ми не очікували, що зібрання набере такого розмаху, адже в конференції, організованій зусиллям двох кафедр – української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя й української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – узяли участь 228 студентів, аспірантів та науковців України.

Найбільшу активність виявили представники таких ЗВО: Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» та ін.

Під час електронного листування студенти-філологи мали змогу поставити запитання учасникам конференції, а також апробувати власні наукові дослідження шляхом підготовки тез доповідей.

Дякуємо всім учасникам Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «АРВАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2020» за активну співпрацю!

Доценти кафедри української мови

та методики її навчання

Н. М. Голуб, Н. М. Пасік

Відкрити для ознайомлення "Програма конференції_Арватівські читання - 2020"

Прочитано 692 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative