Студентам

Програми підсумкових атестацій

Реєстр вибіркових дисциплін

Освітні програми

Працевлаштування студентів та випускників

Замовлення довідок

Стипендіальне забезпечення

Кафедра військової підготовки

Профком студентів

Студрада

Соціальне забезпечення здобувачів вищої освіти

Оплата

Інструктажі БЖД та ЦЗ

1.  Що таке студентська профспілка в нашому університеті? 

Первинна профспілкова організація студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя – добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує без будь-яких обмежень студентiв унiверситету, метою якої є представництво, здiйснення та захист учбових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв своїх членiв (студентів, які навчаються у Ніжинському державному університеті).

 2. Чи є профспілкова організація юридично зареєстрованою? 

Первинна профспілкова організація студентів НДУ є юридичною особою і незалежною від адміністрації університету організацією, має  рахунки в банку, печатки, має право бути позивачем і відповідачем у суді.

 3. Скільки років існує профспілкова організація студентів? 

Створення профспілкової студентської організації в нашому університеті відбулося на початку 30-х років XX століття.

 4. Які права має член профспілки? 

Члени профспілки мають право:

 • на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;
 • на правовий захист, безоплатну юридичну допомогу;
 • на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
 • обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів;
 • на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок тощо.

 5. Які обов’язки має член профспілки? 

Члени профспілки зобов'язані:

 • визнавати й виконувати Статут профспілки працівників освіти і науки України;
 • особисто брати участь у діяльності профспілкової організації;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • виконувати рішення профспілкових органів;
 • не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації студентів НДУ, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки.

 6. Що конкретно профспілка може дати студенту (яку КОРИСТЬ студент може отримати)?  

 • можливість захисту профспілкою прав та інтересів студентів;
 • можливість брати участь у реальному житті та управлінні університетом;
 • за необхідності одержувати матеріальну допомогу;
 • одержувати путівки на оздоровлення та відпочинок за пільговою ціною;
 • брати участь у реалізації програм ISIC, Work and travel USA тощо.

 7. Як стати членом профспілки? 

Членом профспілки може стати будь-який студент університету, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України та регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання. Для цього необхідно подати відповідну заяву до профкому студентів (каб. 212 н/к).

 8. Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає розмір профспілкових внесків? 

Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників освіти і науки України й складає:

 • для студентів денної бюджетної форми навчання, які отримують стипендію – 1% від базової стипендії (внески виплачуються відповідно до заяви студента через бухгалтерію університету зі стипендії);
 • для студентів, що не отримують стипендію та студентів контрактної форми навчання – 0,5% від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за семестр).

 9. На що витрачаються профспілкові внески? 

На статутну діяльність профспілкової організації студентів згідно зі Статутом профспілки працівників освіти і науки України.

А саме: на виплату матеріальних допомог студентам, зменшення вартості студентських путівок, екскурсій, проведення культурно-спортивних заходів тощо.

 10. Що буде, якщо студент не є членом профспілки? 

Членство в профспілковій організації виключно добровільне, якщо студент не хоче бути членом нашої профспілки, його ніхто примушувати не буде. Але студенти, які не є членами нашої профспілки, не отримують профспілковий стаж та втрачають право на захист профспілкою його інтересів і на пільги, передбачені Статутом профспілки працівників освіти і науки України.

 11. Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами та захистом профспілки? 

Ні.

 12. Що потрібно зробити для отримання захисту або пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)? 

Для отримання захисту чи пільг члену профспілки необхідно звернутись до профбюро свого факультету чи до профкому студентів університету з відповідною заявою.

 13. Чи підтримає мене профком у разі конфлікту з адміністрацією університету? 

Так, якщо адміністрацією порушені права студента.

14. Чи впливає членство у профспілці на складання сесії? 

Ні. На складання сесії впливають виключно знання з відповідних дисциплін.

 15. Чи можуть студенти контрактної форми навчання одержувати пільги від профспілки? Якщо "ТАК", то які? 

Так, студенти контрактної форми навчання від профкому студентів можуть одержувати такі самі пільги, як і студенти бюджетної форми навчання, а саме: матеріальну допомогу, профспілкові путівки на оздоровлення, відпочи16. Чи cплачуються профспілкові внески з вартості оплати за навчання?

Ні.

 17. Яким чином здійснюються представництво і захист студентів-членів профспілки?

Голови профбюро факультетів є членами Вчених рад факультетів та членами стипендіальних комісій факультетів. Голова профкому студентів є членом Вченої ради університету та стипендіальної комісії університету. Члени профкому студентів беруть участь у роботі комісій з поселення, житлово-побутової, культурно-масової, спортивно-оздоровчої комісій тощо. Також профком студентів укладає з адміністрацією Колективну угоду.

 18. Що потрібно для активної участі в діяльності профспілки (куди йти, з ким розмовляти)? 

Необхідно звернутися до профорга групи, до профбюро свого факультету або безпосередньо у профком студентів університету.

 19. Чи може членство в профспілці зашкодити студенту? 

Ніяким чином.

 20. Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують? 

Так, якщо студента відраховують з причин, не пов’язаних з успішністю (порушення Правил внутрішнього розпорядку в університеті або Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках тощо).

Наказ про відрахування має обов’язково узгоджуватися з профкомом студентів університету.

 21. Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку? 

Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках. Профком студентів обов’язково розгляне та прийме відповідне рішення – дати згоду на виселення або ні. 

 22. Чи підконтрольний профком студентів адміністрації університету? 

Ні.

Відповідно до Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (адміністрації університету), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні

Профком студентів співпрацює з адміністрацією університету на принципах соціального партнерства з усіх питань, що стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів.

 23. Як профспілка може допомогти організувати дозвілля студентів? 

Усе залежить від особистої ініціативи студента. Звичайно, профкомом проводяться різноманітні культурно-масові та  спортивні заходи в університеті і якщо у студента є гарна ідея, профком студентів допоможе в її реалізації.

 24. Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро, членом профкому)? 

У кожній групі університету обирається (та звітується) профспілковий організатор групи (профгрупорг).

Раз на два-три роки на факультеті проводиться чергова звітно-виборна профспілкова конференція, на якій кожен може бути обраний членом профбюро студентів факультету.

Періодично в університеті проводиться звітно-виборна профспілкова конференція, на якій кожен може бути обраний членом профкому студентів університету.

Первинна профспілкова організація студентів НДУ відкрита для всіх!

 Я хочу:

- відчувати себе особистістю;

- знати свої права;

- уміти їх відстоювати;

- отримувати своєчасно гідну стипендію;

- жити і навчатися в належних умовах;

- добре відпочивати після навчання;

- стати частиною згуртованої команди для захисту спільних інтересів.

Я не хочу:

- залишатися сам на сам зі своїми проблемами.

 ТОМУ Я ОБИРАЮ ПРОФСПІЛКУ!

 За додатковою інформацією звертайся до профкому студентів університету (каб. 212 нового корпусу).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative