У період з 21 по 23 січня в нашому університеті на факультеті культури і мистецтв імені Олександра Ростовського, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 р. № 19-л «Про проведення акредитаційної експертизи», працювала експертна комісія, яка проводила акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020202 Хореографія*.

До складу комісії увійшли: Плахотнюк Олександр Анатолійович – доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат мистецтвознавства, голова комісії; Благова Тетяна Олександрівна – завідувач кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Протягом трьох днів роботи члени комісії розглянули подані матеріали самоаналізу та провели на місці експертну перевірку діяльності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя щодо підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня з напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. 

Експерти перевірили достовірність інформації, що подана до МОН України, стан кадрового, організаційного та навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, відповідність. освітньої діяльності державним вимогам. Крім того, провели контрольні заміри залишкових знань студентів, перевірили якість виконання курсових робіт. Комісія мала змогу перевірити якість підготовки фахівців і за практичними параметрами, відвідавши концертний виступ студентів, які навчаються за даним напрямом підготовки і є учасниками народного ансамблю танцю «Забава» (художній керівник та балетмейстер-постановник кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Пархоменко) та ансамблю сучасного танцю «Дивертисмент» (художній керівник – старший викладач Г. В. Сірякова).

На підставі проведеної роботи експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість чергової акредитації напряму підготовки 6.020202 Хореографія* галузі знань 0202 Мистецтво за першим (бакалаврським) рівнем у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Прочитано 163 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative