Вступникам

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

-------------------------------

Інформаційний стенд приймальної комісії

Правила прийому

Нормативна база

Підготовчі курси

Про нас

Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»

Новини

Календарним планом організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури та аспірантури передбачено два періоди реєстрації:

  • основний - 7–29 травня (для участі в основній сесії);
  • додатковий - 17–21 червня (для участі в додатковій сесії ー у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

 

 

Як повідомляє приймальна комісія Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, реєстрація для вступників в магістратуру та аспірантури для складання ЄВІ/ЄФВВ у 2024 році здійснюється: дистанційно – шляхом заповнення форми або особисто вступником в Приймальній комісії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Контактні дані особи, яка здійснює реєстрацію вступників

Навчально-методичний відділ (04631)78078  або 0984291961, адреса shkolna.ov@ndu.edu.ua  (м. Ніжин, вул. Графська 2 , новий корпус, ауд. 239)

Повідомляємо, що для дистанційної реєстрації вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на електронну адресу.

1.      Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

Документи для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ 2024:

•        заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;

•        документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

•        документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

•        документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

•        довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;

•        фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;

•        медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створенні особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Потенційні магістранти заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, мають указати населений пункт, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Потенційні аспіранти заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, мають указати назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та населений пункт,  у якому планують пройти вступне випробування.

2.      Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю).

3.      Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до відбіркової комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до відбіркової комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень

Звертаємо увагу, що реєстрація здійснюється один раз, тож якщо бажаєте вступати на декілька спеціальностей, заяву і сканкопії документів надсилаєте лише одному з реєстраторів.

Реєстрація для проходження ЄВІ та ЄФВВ розпочинається з 9:00 7 травня та закінчується 29 травня 2024 року (саме в цей час працює електронна система реєстрації, тож просимо не відкладати реєстрацію на останній день).

У додатковий період (17–21 червня) зможуть зареєструватися  особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

ОСНОВНЕ ПРО МАГІСТЕРСЬКІ ВИПРОБУВАННЯ

Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання  очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно буде складати єдиний вступний іспит (ЄВІ).  Тож у заяві-анкеті потенційного магістра обов’язково має бути зазначено назву цього тестування.

Тим, хто планує вступати на спеціальності галузей знань  01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», окрім ЄВІ, потрібно буде також вказати ще одне вступне випробування ー ЄФВВ.

ЄВІ, який у попередні роки був випробуванням з іноземної  мови, у 2024 році, як і минулого року, поєднуватиме два окремі тести.

Для успішного складання ЄВІ потрібно виконати завдання двох блоків: іноземної мови і тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

         Зауважимо, що ТЗНК буде універсальним. Він не відрізнятиметься предметним компонентом залежно від спеціальності. Тобто і біологи і, до прикладу, філологи виконуватимуть однакового штибу завдання, які перевірятимуть загальні навички логіко-комунікативного й аналітичного спрямування.

Переглянути інформацію

 

ОСНОВНЕ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА АСПІРАНТУРУ

У 2024 році для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Це випробування, як і вступний іспит, містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Комп’ютерне тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ).

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Переглянути інформацію

 

Ми чекаємо Вас у стінах нашого закладу. Успішного вступу!

 

Додатки

Довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплому

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (у разі дистанційної реєстрації) (pdf варіант)

Facebook Twitter

 

Перелік місць проведення ЄВІ/ЄФВВ

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative