Висвітлення питань філології, історії та культури у тісному взаємозв’язку з загальноукраїнськими та міжнародними проблемами їх вивчення.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України.

Серія КВ «Література та культура Полісся» № 16215-4687 ПР.

Фахова реєстрація у ВАК України.

Галузь науки: філологія, історія, культура України.

Періодичність видань: 4 випуски на рік. З 2013 року збірник виходить двома серіями: «Філологічні науки» - 2 вип., «Історичні науки» - 2 вип., за загальною нумерацією збірника.

Мова видання: українська, білоруська, російська, англійська.

Засновник: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Відп.редактор і упорядник збірника обох серій: доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Самойленко Григорій Васильович.

Заступник головного редактора: кандидат історичних наук, доцент Самойленко Олександр Григорович.

Члени редакційної колегії серії «Філологічні науки»:

д.філол.н., проф. О.Г.Астаф’єв, д., проф., акад. АН ВШ України, чл.-кор. ВУАН у Нью-Йорку Доріана Блохін (Німеччина); д.філол.н., проф. Н.І.Бойко, д.філол.н., проф. З.В.Кирилюк; д.філол.н., проф. В.І. Коваль (Білорусь); д.філол.н., проф. О.Г.Ковальчук; д.філол. н., проф.. П.В. Михед; д.філол.н., проф. А.Я.Мойсієнко; д.філол.н., проф. С.І.Потапенко; д.філол.н., проф. В.П.Хархун.

Члени редакційної колегії серії «Історичні науки»:

д.істор.н., проф. М.К.Бойко; д.політ.н., проф. О.Д.Бойко; д.істор.н., проф. А.О.Буравченков; д.істор.н., проф. В.М.Гладилін; д.істор.н., проф. чл.-кор.НАН України В.М.Даниленко; д.істор.н., проф. В.О.Дятлов; д.істор.н., проф. С.А.Лепявко; д.істор.н., доц. Є.М.Луняк; д.істор.н., проф. С.І.Михальченко (Російська ФР); к.істор.н., доцент О.Г.Самойленко; к.істор.н, доц.. Є.І.Страшко; д.істор.н., проф. Л.В.Таран; д.істор.н., проф. Ю.І.Шаповал.

Науковий збірник видається за кошти авторів та при фінансовій підтримці Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Науковий збірник "Література та культура Полісся" був заснований у 1990 р. деканом історико-філологічного факультету Ніжинського державного педагогічного  інституту ім. М.В.Гоголя доктором філологічних наук, професором Г.В.Самойленком, який опікувався випуском збірника до 1998 р. З цього часу фінансування видання взяв на себе інститут. Видання було зареєстроване спочатку в Управлінні у справах преси та інформації Чернігівської обл., а потім у Міністерстві юстиції України.

З 1998 р. була розширена редакційна колегія збірника, до складу якої увійшли вчені інститутів НАН України, Київського університету та інших вишів України та зарубіжних країн.

Розширюється тематика збірника за рахунок історичних наук.

З 1999 р. постановою ВАК України збірник включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з філології (Бюлетень ВАК України. – 1999. - № 4.- С. 50) та історії (Бюлетень ВАК України - 2000.-№2.- С.72 та 2010. - № 7. – С. 8).

З 2013 р. згідно вимог ВАК статті збірника формуються за тематикою «Філологічні науки» і, окремо, «Історичні науки». Крім філологічних і історичних наук у кожному збірнику друкуються статті у рубриках «Історія культури», «Архівні знахідки і матеріали», «Рецензії».

З 2019 року збірник має Index Copernicus, кожній статті присвоюється міжнародний цифровий індетифікатор обєкта (DOI).

Редакційна колегія збірника співпрацює з багатьма установами та вишами України, Білорусії, Росії, Польщі, Грузії, Греції, Німеччини тощо. Через українсько-американське агентство «Сейбр-Світло» збірник надсилається до бібліотек США, крім цього він надходить до Російської державної бібліотеки (Москва), з 2020 року у бібліотеку Євросоюзу(місто Мюнхен), а також у 19 бібліотек і установ України:

Держкомінформ

вул. Прорізна, 2, Київ, 01001

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського HAH України

проспект 40-річчя Жовтня, 3, м.Київ 03039

Відділ комплектування вітчизн. літературою

Національна парламентська бібліотека України

вул. М.Грушевського, 1, м.Київ 01001

Відділ комплектування

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

проспет Ю.Гагаріна, 27, м.Київ 02660

Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка»

пров Короленка, 18, м.Харків 61003

Відділ комплектування

Львівська національна наукова бібліотека України імені В.С.Стефаника

вул. В.Стефаника, 2, м.Львів, 79000

Державний заклад «Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького»

вул. Пастера, 13, м.Одесса, 65026

Наукова бібліотека імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 58, Київ, 01601

Державна історична бібліотека

вул .Січневого повстання,21, кор.24, Київ, 01015

Інститут літератури ім.Т.Шевченка НАН України

вул. М.Грушевського, 4, м.Київ, 01001

Інститут історії України НАН України

вул. М.Грушевського, 4, м.Київ 01001

Управління у справах преси та інформації

вул. Бєлінського, 11, м. Чернігів, 14000

Обласна бібліотека ім. Короленка

пр. Миру, 41, м. Чернігів, 14000

Українсько-американське агентство "Сейбр-Світло"

вул. Козелецька, 4, м. Львів, 79026

Бібліотека Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова

вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01030

Ніжинська міська бібліотека

 

Правила оформлення та подання рукописів до наукового збірника  "Література та культура Полісся"

 

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative