Правила прийому до НДУ імені Миколи Гоголя у 2017 році

Звертаємо увагу абітурієнтів! В інформаційних таблицях 1-6, які сформовані в ЄДЕБО, зазначена перша спеціальність, відповідно до ліцензії навчального закладу. Перелік поєднаних спеціальностей та спеціалізацій, які зазначаються в дипломі, можна переглянути в Додатку 11 до Правил прийому. (Наприклад, вступивши на спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) та обравши другою спеціальністю хімію, в дипломі спеціаліста отримаєте запис: здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "014 Середня освіта (Біологія)", здобув кваліфікацію "біолог. Вчитель біології, хімії та екології".)

Переглянути "Правила прийому до НДУ імені Миколи Гоголя у 2016 році" у форматі pdf

Інформаційні таблиці до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році(загальна частина)

Додаток 1 (Інформаційна таблиця 1) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 (Інформаційна таблиця 2) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Додаток 3 (Інформаційна таблиця 3) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток 4 (Інформаційна таблиця 4) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Додаток 5 (Інформаційна таблиця 5) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6 (Інформаційна таблиця 6) Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу

Додаток 7 Правила прийому до аспірантури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в 2016 році

Додаток 8 Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 9 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2015 році

Додаток 10 Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України

Додаток 11 Перелік спеціальностей за ступенем бакалавра та поєднання з додатковими спеціалізаціями та спеціальностями, які присвоюються зі здобуттям наступного за бакалавром освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра

Додаток 12 Перелік спеціальностей педагогічного профілю, за якимидержавний замовник рішенням конкурсної комісії доводить університету фіксований (загальний) обсяг державного замовлення

Додаток 13 Вичерпний порядок обчислення конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-43-07

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   

Google Analytics Alternative