СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

1. Приймальна комісія працює за графіком: у понеділок – п’ятницю з 9.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), у суботу з 9.00 до 13.00, у неділю вихідний, крім днів, час роботи в які визначено пунктами 2, 3 і 4 розділу V правил прийому.

2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на перший курс для здобуття ступеня магістра спеціальності 226 «Фармація» на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

 

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

Розпочинається 1 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

16 липня 2019 року о 18.00 годині

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня 2019 року о 18.00 годині

Строки проведення університетом співбесід

17 липня – 19 липня 2019 року

Строки проведення університетом вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 року

3. Прийом  заяв  і  документів,  фахові  випробування,  що  проводить Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання) проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2019 року о 18.00 годині

Строки проведення університетом співбесід та вступних іспитів

 23 липня – 30 липня 2019 року

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

  • заяву на ім'я ректора;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • шість кольорових фотокарток 3х4;
  • копію паспорта  (1, 2 сторінка, сторінка з реєстрацією)(2 примірника);
  • копію ідентифікаційного номера  (2 примірника);
  • два поштових конверта.

Ксерокопії документів завіряють співробітники приймальної комісії безкоштовно при подачі.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Чекаємо Вас, наші майбутні студенти!

 

ПРОГРАМА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ) (ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ)

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

Суховєєв Володимир Володимировичзавідувач кафедри хімії та фармації

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор

Викладає дисципліни: «Органічна хімія», «Ефективні та безпечні методи  хімічних досліджень», «Інструментальні методи аналізу органічних речовин».

 

Демченко Анатолій Михайлович

Заслужений винахідник України, доктор фармацевтичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Фармацевтична хімія», «Фармацевтична біотехнологія», «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків», «Технологія ліків», «Технологія лікарських косметичних засобів», «Теоретичні основи технології лікарських форм».

 

Потебня Григорій Платонович

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Фармацевтична допомога в онкології», «Медична фізика», «Епідеміологія хвороб», «Імунопрофілактика інфекційних захворювань».

 

Федченкова Юлія Анатоліївна

доктор фармацевтичних наук, професор кафедри хімії та фармації

Викладає дисципліни: «Фармакогнозія», «Фармацевтична ботаніка», «Етика і деонтологія у фармації», «Вступ у фармацію», «Біофармація», «Гомеопатичні препарати», «Цілющі рослини та гриби, що культивуються», «Провізор-лікар-пацієнт», «Клінічна фармація та фармацевтична опіка».

 

Москаленко Олег Вадимович

кандидат хімічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Сучасна аналітична лабораторна практика», «Інструментальні методи аналізу органічних речовин»

 

Циганков Сергій Андрійович

кандидат хімічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Біоактивність неорганічних сполук».

 

Кучменко Олена Борисівна – завідувач кафедри біології

доктор біологічних наук, професор

Викладає дисципліни: «Біологія з основами генетики», «Сучасні проблеми молекулярної біології», «Клітинна біологія», «Біологічна хімія».

 

Мхітарян Лаура Сократівна

доктор медичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Епідеміологія хвороб», «Патофізіологія хвороб цивілізації».

 

Марченкова Ангеліна Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Мікробіологія з основа імунології», «Функціональна біохімія» .

 

Петрюк Сергій Євгенович

Кандидат медичних наук, старший викладач

Викладає дисципліни: «Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою», «Лікарська токсикологія», «Екстремальна медицина», «Анатомія та фізіологія людини», «Паталогічна фізіологія».

 

День відкритих дверей у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

На кафедрі хімії та фармації відбулась зустріч учнів шкіл та медичних училищ з викладачами та фахівцями в галузі фармації. Особливу увагу майбутніх абітурієнтів привернула спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, яка надає кваліфікацію провізора. Учні ознайомились із сучасною матеріальною базою кафедри та прийняли участь в інтерактивному занятті "Технологія комп’ютерного моделювання лікарських засобів", яке провів к.х.н., доцент кафедри хімії та фармації Циганков С.А.

Особливе зацікавлення учнів викликало спілкування з власником мережі аптек м. Ніжина Козирєвою М.П. У ході розмови Марина Петрівна, як кваліфікований провізор, відмітила, що на сучасному фармацевтичному ринку в умовах реформування медицини попит саме на провізорів досить великий і буде зростати й надалі. Оскільки саме провізор володіє широкими професійними можливостями, що дає йому можливість працевлаштуватись у будь-якій країні світу. Провізор має широкі можливості для професійного росту.

Провізор – це лідер та справжній господар своєї долі.

Підсумовуючи вищесказане Марина Петрівна побажала майбутнім абітурієнтам успіхів у навчанні та досягнення поставленої мети.

Відкрити інформацію для ознайомлення

 

 

 

 

 Охріменко Вікторія
(випуск 2015 р.)
Начальник організаційного відділу Ніжинської районної ради

Вміння здобувати знання самостійно – основна мета навчання та запорука професіоналізму.

Харута Андрій
(випуск 2003 р.)
режисер телеканал "ЗІК"

Чому навчили? Головне не об’єм знань, а вміння користуватися.

 Білан Ярослав
(випуск 2011 р.)
Майстер по утриманню парків

Хімія – інтегруюча наука, що формує цілісний науковий світогляд. Ти можеш не працювати хіміком, але світогляд це те, що вирізняє тебе в будь якій галузі.

 Тисячна Алла
(випуск 2011 р.)
вчитель хімії
Новомлинівська ЗОШ І-ІІІ ст

Якщо тебе сприймають учні різних класів та отримують знання – значить ти вчився правильно і знайшов своє вірне місце в житті.

       
       
 Жила Роман
(випуск 2005 р.)
канд.хім. наук, доцент
Національний авіаційний університет
 Гайдамаха Ірина
(випуск 2015 р.) 
лаборант мікробіологічного аналізу
ПрАТ Тернопільський молокозавод "Молокія"

Знання формують рівень відповідальності за себе та за інших.

 Цвігун Дмитро
(випуск 2015 р.)
хімік-лаборант
лабораторія паливно-мастильних матеріалів

Навчаючись в університеті зрозумів, що вміння знаходити залежність між будовою та властивостями це вірний шлях у будь-якій справі.

 Баранова Тетяна
(випуск 2017 р.)
хімік-аналітик
НВП "ЄНАМІН"

Переконати фахівця можна лише науковими аргументами, особливо якщо вони підкріплені експериментом.

   

 

 
       
 Козир Євген
(випуск 2017 р.)
вчитель хімії та інформатики
Ніжинська ЗОШ №13

Працюючи в творчому колективі, розумієш, що він, як речовина в хімії, де кожен атом впливає на її властивості. А саме головне, щоб речовина була стабільною.

 Шошов Дем’ян
(випуск 2015 р.)
Інженер-технолог
ТОВ "Руфком"

Відвідавши велику кількість підприємств за період навчання, я зрозумів, що там потрібні в першу чергу співробітники, які вміють мислити. Чому-чому, а вмінню думати і мислити вас тут навчать (якщо ти здатний навчатись).

 Москаленко Марина
(випуск 2011р.)
Front-end розробник
Jelastic

Хто не розуміє нічого, крім хімії, той і її не розуміє достатньо. Тому хімія для мене - початок довгого шляху до пізнання, адже все починається з природи речей.

 Дудко Марія
(випуск 2012р.)
вчитель хімії
В(З)Ш № 3 м. Київ
 

Сохань Наталія
(випуск 2013 р.)
старший інспектором сектору реагування патрульної поліції Борзнянського відділення поліції

Як на мене, то 5 років навчання я провела у великій дружній родині, де тебе підтримували і допомагали.

Колесник Любов
(випуск 2013 р.)

вчитель хімії

Хімія наука, що інтегрує знання, практику та навчання

Іванюк Андрій
(випуск 2006 р)
адміністратор


Світ переповнений дурнями з блискавичною освітою, а лише праця і натхення запорука успіху

Москаленко Олег Вадимович
Випуск 1994 рік
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії НДУ імені Миколи Гоголя.


"Розуміти хімію - значить розуміти буття".

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

uarenet

Google Analytics Alternative