Go to English

Європейська система трансферу кредитів ECTS.

Що таке Європейська система трансферу  кредитів (залікових балів), ECTS? ECTS є орієнтованою на студента системою опису освітніх програм (або навчальних планів) шляхом кількісної оцінки їх компонен­тів у залікових балах (кредитах). Система кількісної оцінки компонентів освітніх програм (предметів, модулів, блоків) у кредитах базується на повному навчальному навантаженні сту­дента, необхідному для  осягнення декларованих цілей (знань, умінь, навичок) відповідного компоненту програми.

Детальніше ...

ЗВЕРНЕННЯ до професорсько-викладацького колективу, співробітників, студентів і аспірантів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Шановні колеги, друзі!

Перед нашою державою постала реальна загроза воєнної інтервенції з боку Російської Федерації, у зв’язку з чим Верховна Рада і Уряд України прийняли рішення про часткову мобілізацію до Збройних Сил та приведення їх до стану повної бойової готовності.

Детальніше ...

Звернення ректорату

Ректорат одного з найдавніших вищих навчальних закладів України – Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя схвалює і підтримує діяльність Верховної Ради України, спрямовану на забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності, територіальної цілісності нашої держави.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative