Go to English

Ректорат

Ректор університету 

Самойленко Олександр Григорович

 Самойленко Олександр Григорович 

Кандидат історичних наук, доцент, Відмінник освіти України

Народився в 1970 році в селі Скурати Малинського району Житомирської області в сім’ї освітян. У 1993 році закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка.

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук.

З 1993 року працював на посадах викладача-стажиста, асистента, доцента кафедри історії Ніжинського педагогічного інституту імені М. В. Гоголя та кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Обіймав посади заступника декана з навчально-методичної роботи історико-правознавчого факультету (1999 – 2003 рр.), завідувача кафедри всесвітньої історії (2004 – 2007 рр.), проректора з науково-педагогічної та методичної роботи (2008 – 2016 рр.) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Член Національної спілки краєзнавців України, член журі Міжнародного студентського турніру з історії та голова журі Всеукраїнського турніру юних істориків, член-експерт Експертної комісії МОН України підручників зі всесвітньої історії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, член редакційної колегії низки наукових фахових і науково-популярних видань.

До сфери наукових інтересів входять проблеми історіографії та методології історії, історичного краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, історії освіти, науки, культури України та європейських країн. Автор понад 190 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 12 монографій, 10 підручників і навчальних посібників, статей у вітчизняних і зарубіжних фахових журналах Австрії, Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Німеччини, Польщі, РФ, Чехії. Набув досвіду співпраці із закордонними колегами з країн ЄС і США в ході реалізації низки міжнародних проектів. Підвищував професійний рівень під час стажувань у Санкт-Петербурзькому (2008-2011) та Варшавському університетах (2008, 2012, 2014).

Нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення».

 

Перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи

r1

Бойко Олександр Дмитрович

Доктор політичних наук, професор, Відмінник освіти України

Народився в м. Новоселиця Чернівецької області 20 квітня 1958 р. Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету.

З 1980 р. протягом двадцяти трьох років пройшов шлях від асистента до декана історико-правознавчого факультету Ніжинського педагогічного університету ім. М. Гоголя. У 2003 р. захистив докторську дисертацію.

З лютого 2004 р. обійняв посаду заступника директора з навчальної та виховної роботи Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського славістичного університету. Невдовзі став спочатку проректором з навчально-методичної роботи Київського славістичного університету, а з липня 2005 р. - першим проректором Київського славістичного університету, професором кафедри історії Інституту славістики та міжнародних відносин КСУ. З лютого 2006 р. - ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, завідувач кафедри історії України. У сферу наукових інтересів входять проблеми новітньої історії України; суспільно-політичні трансформації та модернізації в історії людства, політична психологія.

О.Д. Бойко - автор понад 190 наукових праць. Серед них 27 окремих книг – навчальних посібників та монографій. Зокрема: Історія України у ХХ столітті (20-ті – 90-ті роки) (1994), Україна 1991-1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії) (1996), Nejnovejsi dejiny Ukrajiny (1997), Україна в 1985 – 1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку (2002), Політична історія України. ХХ ст. – Т.6. (2003), Історія України (1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), Нариси з новітньої історії України (1985 – 1991 рр.) (2004), Україна: від путчу до Пущі (серпень – грудень 1991 р.) (2006), Український вибір: Україна в політичних системах ХХ століття (історико-правовий аналіз) (2007), Політична історія України ХХ століття (2007) та інші.

Нагороджений медаллю К.Д.Ушинського АПН України (2007). Лауреат премії журналу „Сучасність” та Ліги українських меценатів у номінації „суспільно-політичні науки” (2003).

 

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

r3

Мельничук Олександр Володимирович

Доктор фізико-математичних наук, професор, Відмінник освіти України

Народився в селі Тростянець Ямпільського району Вінницької області в сім’ї робітників. У 1989 році з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Вінницького педагогічного інституту ім. М.Островського.

Навчався в аспірантурі при Київському педагогічному інституті імені М.Горького (1989 – 1992), а в 1993 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Працював інженером кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, у вересні 1993 року переведений на посаду асистента кафедри фізики Ніжинського педагогічного інституту імені М.В. Гоголя.

1995 – 1998 рр. – докторант при Інституті фізики напівпровідників НАН України.

З листопада 1998 р. – доцент, завідувач кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.

У січні 2001 року захистив докторську дисертацію «Поверхневі плазмон-фононні збудження в одновісних напівпровідниках ZnO і 6H-SiC та структурах на їх основі» за спеціальністю «Фізика напівпровідників і діелектриків». У квітні 2002 р. присвоєно вчене звання професора.

Автор понад 300 наукових (40 – статті у базах даних Scopus, Web of Sience) та науково-методичних праць у галузі фізики напівпровідників і діелектриків, фізики твердого тіла, біо- та медичної фізики, математичного моделювання, проблем вищої школи, в тому числі п’яти монографій, 25 навчальних посібників з грифом МОН України, 10 авторських свідоцтв і патентів України та Російської Федерації на наукове відкриття. Зокрема: «Структурні, оптичні та електрон-фононні властивості легованих широкозонних оксидів» (2018), «Fundamentals of theoretical physics» (2016), «Спектроскопія залишкових променів» (2001), «Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение» (2007), «Халькогенідні склоподібні напівпровідники: власивості та практичні застосування» (2016), «Основи квантової механіки» (2002), «Збірник задач з квантової механіки» (2003), «Основи статистичної фізики та термодинаміки» (2004), «Основи електродинаміки та спеціальної теорії відноснос-ті» (2009), «Основи теоретичної фізики» (2010), «Збірник задач з механіки» (2013), «Методика навчання розв’язувати задачі з фізики» (2012), «Механіка» (2011), «Лабораторний практикум з молекулярної фізики та основ термодинаміки» (2011), «Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки» (2000), «Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів» (2013), «Лабораторний практикум з механіки» (2007), «Фізика на основі експерименту: Лабораторний практикум» (2004), «Фізико-технічна творчість учнів» (2005), «Фізика. 7 клас» (2010, 2011, 2015), «Фізика. 8 клас» (2013, 2016), «Фізика. 9 клас» (2017) «Фізика. 10 клас» (2018) та ін., опублікованих у видавництвах «Вища школа», «Академперіодика», «Наукова думка» та ін.

Нагороджений відзнаками: «Золота медаль для України» (2007 р., за внесок у фізику напівпровідників), «Золота медаль Свободи» (2009 р., як видатному ученому за прогресивне мислення та відданість справі). Має почесне звання «Людина року» (2007 р., за наукові досягнення та суспільну діяльність), почесні грамоти та знаки МОН України «Відмінник освіти України» (1998), «За наукові досягнення» (2005), «Петро Могила» (2009), Грамота Верховної Ради України (2010), медаль «Трудова слава» (2008), «Премія в галузі науки і вищої освіти імені Георгія Вороного» (2017). Державний стипендіат (1996, 2000 рр.).

Проректор з фінансово-економічних та господарських питань

r6

Давиденко Сергій Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Народився в м. Ніжині 27 вересня 1957 року. Закінчив фізико-математичний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім.М.В.Гоголя (1980). Працював учителем фізики (1980-1984), після чого перейшов на роботу до Ніжинського педагогічного інституту, де займав посади інженера лабораторії методики ТЗНП (1985), завідувача лабораторії (1988), асистента, старшого викладача, доцента кафедри фізики (1989-2006). У 1992 році закінчив аспірантуру в Інституті напівпровідників НАН України зі спеціальності «технологія виробництва напівпровідникових приладів». У 2002 році захистив кандидатську дисертацію та здобув вчене звання доцента.

З 2006 року працює проректором з фінансово-економічних та господарських питань.

Наукові зацікавлення – радіоелектроніка, опублікував близько 30 наукових праць.

Хобі – авто та рибальство.

Помічник ректора

r2

Никоненко Петро Макарович

Кандидат філологічних наук, доцент, заслужений працівник науки і освіти України

Народився 26 липня 1936 р. в с. Росава Миронівського району Київської області. У 1960 році закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету. Там же закінчив аспірантуру при кафедрі української літератури (1968), захистив кандидатську дисертацію (1975). Працював учителем української мови та літератури (1961), старшим викладачем кафедри української літератури, завідувачем підготовчого відділення, завідувачем навчального відділу Чернівецького державного університету (1961-1977).

З 1977 р. працює в Ніжинській вищій школі: проректором із заочної освіти (1977-1979), проректором з навчальної роботи Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя (1979-1998), першим проректором з науково-педагогічної роботи Ніжинського державного педагогічного (з 2004 р. – класичного) університету імені Миколи Гоголя.

Є членом громадської ради при департаменті вищої освіти МОН України та експертної ради з педагогічної освіти Державної акредитаційної комісії України.

У 1995 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України», в 2006 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Сфера наукових зацікавлень – історія української літератури, фольклористика. Опублікував понад 30 наукових праць. У 1986 р. у співавторстві видав том вибраних творів відомого українського письменника і композитора С.І.Воробкевича, у 2004 р. – монографію «Сидір Воробкевич. Життя і творчість», у 2011 вийшла друком книга "Буковинський жайвір: сторінки життєпису Сидора Воробкевича".

Голова профкому працівників.

Лейберов О.О.

 Лейберов Олексій Олегович

 

Голова профспілкового комітету студентів університету.

 

 

Директор навчально-наукового інституту точних наук і економіки

 r11

Ковальчук Юрій Олексійович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Народився у 1961 році. Закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка (1990) за спеціальністю «Математика». Розпочав трудову діяльність у Ніжинській вищій школі з 1990 року асистентом кафедри математики. З 1993 по 1996 рік навчався в аспірантурі Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію (1999) за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». Тема дисертації: «Крайові задачі з випадковими початковими умовами у просторах Орлича». У 2002 році здобув вчене звання доцента. До 2006 року працював доцентом кафедри прикладної математики та інформатики НДУ імені Миколи Гоголя, з 2006 по 2012 рік очолював цю кафедру. З 2012 року працював деканом фізико-математичного факультету, а після реорганізації в 2017 році факультету у начально-науковий інститут точних наук і економіки – директором цього інституту.

Брав участь у кількох міжнародних освітніх проектах, в рамках яких підвищував свою кваліфікацію в університетах США, Швеції, Німеччини, Італії, Фінляндії, Марокко, Тунісу. Є ініціатором та співавтором магістерської програми з освітніх вимірювань.

Сфера наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, освітні вимірювання, інформаційні технології в освіті. Є автором понад 70 наукових та науково-методичних публікацій.

 

Декан факультету культури та мистецтв

 r12

Гусейнова Лариса Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 4 вересня 1962 року у м. Севастополі (Крим) у сім’ї військовослужбовця. У 1980 році закінчила спеціалізовану школу при Азербайджанській державній консерваторії імені У.Гаджибекова. У тому ж році вступила до цієї консерваторії, яку закінчила в 1985 р.

З 1990 р. працює в Ніжинському педагогічному інституті (тепер – університеті) на посадах викладача (1990-1995), старшого викладача (1995-2006), доцента кафедр теорії та історії музики і гри на музичних інструментах, музичного виховання, музичної педагогіки, інструментально-виконавської підготовки.

З 1999 по 2002 рр. навчалася в цільовій аспірантурі в Київському національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. У 2005 р. там же захистила кандидатську дисертацію з музичної педагогіки.

Веде навчальні курси з основного та додаткового музичного інструменту, керує підготовкою дипломних та магістерських робіт. Опублікувала навчальні посібники «Довідник інструменталіста-виконавця», «Написання дипломних та магістерських робіт». Має 30 публікацій, з них 2 навчальних посібники.

Сфери творчих інтересів: проблеми фахової (інструментально-виконавської) підготовки майбутніх учителів музики, проблеми мистецької освіти.

Хобі: інтелектуальні ігри.

 

Декан філологічного факультету

 r13

 Забарний Олександр Вадимович

Кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народився 29 квітня 1956 р. в м. Прилуках Чернігівської області в учительській родині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя (1977). Працював учителем сільської школи, заступником директора школи, інспектором шкіл Прилуцького районного відділу освіти, викладачем, заступником директора з навчальної роботи Прилуцького педагогічного училища ім. І.Франка.

З 1992 р. працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах старшого викладача, доцента кафедри методики викладання української мови та літератури, проректора з гуманітарних питань та виховної роботи, проректора з навчальної та методичної роботи.

Нагороджений відзнакою Міністерство освіти і науки України «Петро Могила» (2006) та Почесною грамотою Верховної Ради України (2015).

З 2003 р. очолює філологічний факультет цього університету.

Автор 6 навчальних посібників з літературознавства та методики викладання української літератури, а також 152 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях України та зарубіжжя.

Член Національної спілки письменників України (2012) та Національної спільки журналістів України (1995). Автор трьох поетичних збірок та шести книг прози.

 

Декан природничо-географічного факультету

Сенченко Галина Григорівна

Кандидат хімічних наук, доцент

Закінчила природничий факультет Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя у 1989 році. Працює у Ніжинській вищій школі з 1990 року на посадах асистента (1990-1993), старшого викладача (1993-1994), доцента (1995), заступника декана природничо-географічного факультету (1996-1999), завідувача кафедрою ботаніки (з 1999), завідувач Новгород-Сіверського навчально-методичного центру (2002-2003), а з вересня 2003 року – декан природничо-географічного факультету.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Синтез, антиокислювальні та біологічні властивості комплексів металів з похідними 3-тіолен-1,1-діоксиду”.

Автор більше 90 друкованих праць. Основний напрямок наукових досліджень – нові біологічно активні речовини та проблеми довкілля. Педагогічна діяльність – викладає курси “Фізіологія рослин”, “Мікробіологія і вірусологія”, “Охорона природи”, “Біофізика”, спецкурси “Біохімія рослин”, “Біофізика рослин”.

 

Декан факультету психології та соціальної роботи

 Тимошенко Олексій Анатолійович

Доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук

Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя в 1998 році. Кандидат психологічних наук (2010р.),  доцент (2013р.). Працює  в Ніжинській вищій школі  з 2001 року на посадах асистента (2001-2013рр.),  доцента  (2013-2016рр.) на кафедрі загальної та практичної психології , декана факультету психології та соціальної роботи з 2016 р.

Основний напрямок  наукових досліджень – психологія  життєвого простору  особистості. 

У своєму науковому доробку має понад 35 публікацій, серед  яких навчально-методичні посібники, наукові статті, навчальні програми та методичні рекомендації. 

Викладає  різні навчальні  дисципліни – "Психологія свідомості”, "Методологія та теорія психології”, "Практикум з групової психокорекції” та інші.

  

Декан історико-юридичного факультету

Мартиненко Володимир Васильович

кандидат історичних наук, доцент, виконуючий обов'язки завідувача кафедри

Народився 12 вересня 1974 року в м.Носівка Черніговської області. У 1999 році з відзнакою закінчив історико-правознавчий факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Від вересня 1999 р. до серпня 2000 р. – викладач-стажист, в 2004–2005 рр. – асистент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2005–2010 рр. – старший викладач кафедри. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Виникнення державності Білорусі (1917–1918 рр.)». 2010–2014 рр. – доцент кафедри всесвітньої історії. З 2014 р. і по теперішній час – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. Сфера наукових інтересів – історія Білорусі XX століття, етнологія, соціальна історія Європи. Автор понад 60 наукових праць.

 

Декан факультету іноземних мов

Тезікова Світлана Володимирівна

 Кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народилась 24 березня 1960 року в місті Єкатеринбург (Росія). Після закінчення Ізюмської середньої  школи  №5  Харківської області у 1977 році вступила на факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, який закінчила з відзнакою у 1981 році.

У Ніжинській вищій школі працює з 1981 року на посадах завідувача кабінету естетики, асистента, старшого викладача, доцента кафедр педагогіки, англійської мови та методики викладання, прикладної лінгвістики, заступника декана факультету іноземних мов. У 1997 році  призначена на посаду декана факультету іноземних мов.

У 1994 році, після закінчення аспірантури Інституту педагогіки АПН України, захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «теорія та історія педагогіки». Напрямами наукових досліджень є  філософія освіти, професійна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

З 2000 року керує Центром порівняльних педагогічних досліджень Ніжинського державного університету. Під її керівництвом реалізовано такі міжнародні проекти: Підвищення кваліфікації вчителів англійської мови  сільських шкіл Чернігівської області (Відродження, 1998 рік), Реформа та оновлення педагогічної освіти (Департамент США, Університет штату Айова, 2000-2003), «Поновлення зв’язків з зарубіжними партнерськими установами: спільні наукові дослідження та навчання» (Університет  штату Айова, 2008).

З 2002 року є керівником робочої групи Міністерства освіти та науки України щодо розробки галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», а пізніше «Філологія. Іноземна мова.» за педагогічним спрямуванням.

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких статті, методичні рекомендації, навчальні посібники, монографії.

Нагороджена  Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005).

Захоплення – туризм.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative