Вступникам

Програми вступних іспитів у 2022 р.

Накази:

 

Факультет природничо-географічних і точних наук

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного випробування з біології
Програма вступного випробування з географії
Програма вступного випробування з хімії 
Програма вступного випробування з математики
Програма вступного випробування з фізики 

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма фахового іспиту з біології. 014.05 Середня освіта (Біологія)
Програма фахового іспиту з біології. 091 Біологія
Програма фахового іспиту з природничих наук. 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Програма фахового іспиту з хімії. 014.06 Середня освіта(Хімія), 102 Хімія
Програма вступного випробування для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за напрямом підготовки фахівців «Медицина» освітньо-професійного ступеня та вступають для продовження навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»
Програма фахового іспиту з географії. 106 Географія. 103 Науки про Землю
Програма фахового іспиту із вступу до освітніх вимірювань. 011 Освітні, педагогічні науки
Програма фахового іспиту з інформатики. 122 Комп’ютерні науки
Програма фахового іспиту з математики. 014.04 Середня освіта (Математика)
Програма фахового іспиту з фізики. 014 Середня освіта (Фізика)
Програма фахового іспиту з фізики. 105 Прикладна фізика і наноматеріали

 

 

Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступних 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Програма вступних 024 Хореографія
Програма вступних 025 Музичне мистецтво

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступних 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Програма вступних 024 Хореографія
Програма вступних 025 Музичне мистецтво

 

Історико-юридичний факультет

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з історії України
Програма вступного іспиту з політології

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з політології

 

 

ННІ філології, перекладу та журналістики

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з української мови і літератури. Освітній рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з української мови. Освітній рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з української мови. Освітній рівень: бакалавр. Спеціальність: 061 Журналістика

Програма вступного іспиту з української мови для підготовки іноземних громадян

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма фахового іспиту з української мови і літератури. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова та література); 035 Філологія

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з російської й української мови та теорії і практики перекладу. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 035 Філологія. 035.034 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
Програма вступного іспиту з російської літературної мови і російської літератури. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.025 Середня освіта (Мова і література (російська))

 

Факультет психології та соціальної роботи 

Програма вступного іспиту з педагогіки. Перший (бакалаврський) рівень. Ступінь вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: 013 Початкова освіта
Програма вступного іспиту з основ позашкільної педагогіки. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (скор)
Програма вступного іспиту з теорії та методів виховної роботи. Освітній рівень: Магістр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Програма вступного іспиту з теорії та методів соціальної роботи. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 231 Соціальна робота (скорочений 3-р. термін навчання)
Програма вступного іспиту з основ соціальної роботи. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 231 Соціальна робота (нормативний (приєднання на 2(3)-й курс))
Програма вступного іспиту з теорії та методів соціальної роботи. Освітній рівень: Магістр. Спеціальність: 231 Соціальна робота
Програма вступного іспиту з менеджменту в освіті. Освітній рівень Магістр. Спеціальність 073 Менеджмент
Програма вступного іспиту з теорії та методики дошкільного виховання. Освітній рівень Магістр. Спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

Факультет іноземних мов

Програма індивідуальної усної співбесіди з англійської мови (скорочений термін навчання, на основі молодшого спеціаліста) (бакалавр)
Програма індивідуальної усної співбесіди з англійської мови (друга вища освіта) (бакалавр)
Програма індивідуальної усної співбесіди з німецької мови (друга вища освіта) (бакалавр)
Програма фахового іспиту з англійської мови (вступне випробування) (магістр)
Програма вступного іспиту з німецької мови (фахове випробування) (магістр)
Програма індивідуальної усної співбесіди з англійської мови (магістр)
Програма індивідуальної усної співбесіди з німецької мови (магістр)
Програма вступного іспиту з англійської мови (доктор філософії)
Програма вступного іспиту з німецької мови (доктор філософії)
Програма вступного іспиту з французької мови (доктор філософії)

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative