Вступникам

Інформаційний стенд приймальної комісії

Правила прийому

Освітній центр Донбас, Крим - Україна

Плата за навчання у НДУ ім. Миколи Гоголя

Список документів для вступу

Підготовчі курси

Ліцензія та сертифікати

Освітні програми

Інформаційний пакет ECTS

Програми вступних іспитів (бакалавр, магістр, денна, заочна форма)

Реквізити для оплати

Проживання

Дозвілля

Лист МОН України

Рейтингові списки та конкурсні пропозиції

Програми вступних іспитів у 2021 р.

Наказ від 28.03.2019 № 411 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ)

 

Факультет природничо-географічних і точних наук

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з біології. Освітній рівень: магістр фармацевтичного спрямування. Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
Програма вступного іспиту з хімії. Освітньо-професійний рівень: магістр фармацевтичного спрямування. Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
Програма вступного іспиту з біології. Освітній рівень: магістр. Спеціальності 091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини
Програма вступного іспиту з біології. Освітній рівень: магістр. Спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Програма вступного іспиту з географії. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.07 Середня освіта(географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю
Програма вступного іспиту з математики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.04 Середня освіта(Математика)
Програма вступного іспиту з фізики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 105 Прикладна фізика і наноматеріали
Програма вступного іспиту з фізики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика)
Програма вступного іспиту з хімії. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія
Програма вступного іспиту із вступу до освітніх вимірювань. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки Програма вступного іспиту з інформатики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки 

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з біології. Освітньо-професійний рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з географії. Освітньо-професійний рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з математики. Освітньо-професійний рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з фізики. Освітньо-професійний рівень: бакалавр(магістр фармацевтичного спрямування)
Програма вступного іспиту з хімії. Освітньо-професійний рівень: бакалавр(магістр фармацевтичного спрямування)

 

 


Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва бакалавр 025 Музичне мистецтво

Програма творчого конкурсу з хореографії (024 Хореографія, бакалавр)
Програма творчого конкурсу з хореографії (024 Хореографія, магістр)
Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва (014 Середня освіта (Музичне мистецтво), бакалавр)
Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва (014 Середня освіта (Музичне мистецтво), магістр)
Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва (025 Музичне мистецтво, магістр) 

 

Історико-юридичний факультет

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з політології. Перший(бакалаврський) рівень
Програма вступного іспиту з права. Перший(бакалаврський) рівень
Програма вступного іспиту з історії України. Перший (бакалаврський) рівень

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з політології. Другий (магістерський) рівень
Програма вступного іспиту з історії. Другий (магістерський) рівень. Спеціальність: 031 Історія та археологія
Програма вступного іспиту з історії. Другий (магістерський) рівень. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія)

Програми вступних іспитів (аспірантура)

Програма вступного іспиту з політології. Третій(аспірантура) рівень

Наказ від 08.04.2021 № 408 «Про затвердження Програми вступного випробування» (ЄФВВ з права)

 

ННІ філології, перекладу та журналістики

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з української мови і літератури. Освітній рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з української мови. Освітній рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з української мови. Освітній рівень: бакалавр. Спеціальність: 061 Журналістика
Програма вступного іспиту з російської мови та літератури (вступне випробування). Освітній рівень: бакалавр. Спеціальність: 014.025 Середня освіта (Мова і література (російська))

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з російської й української мови та теорії і практики перекладу. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 035 Філологія. 035.034 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
Програма вступного іспиту з російської літературної мови і російської літератури. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.025 Середня освіта (Мова і література (російська))
Програма вступного іспиту з української мови і літератури. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова та література); 035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

 

Факультет психології та соціальної роботи

Програма вступного іспиту з основ позашкільної педагогіки. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (скор)
Програма вступного іспиту з теорії та методів виховної роботи. Освітній рівень: Магістр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Програма вступного іспиту з теорії та методів соціальної роботи. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 231 Соціальна робота (скорочений 3-р. термін навчання)
Програма вступного іспиту з основ соціальної роботи. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 231 Соціальна робота (нормативний (приєднання на 2(3)-й курс))
Програма вступного іспиту з теорії та методів соціальної роботи. Освітній рівень: Магістр. Спеціальність: 231 Соціальна робота
Програма вступного іспиту з дошкільної педагогіки. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Програма вступного іспиту з теорії та методики дошкільного виховання. Освітній рівень: Магістр (на базі бакалавр). Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Програма вступного іспиту з теорії та методики дошкільного виховання. Освітній рівень: Магістр (на базі спеціаліст). Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Програма вступного іспиту з психології. Освітній рівень Магістр. Спеціальність 053 Психологія
Програма вступного іспиту з психології. Освітній рівень Бакалавр. Спеціальність 053 Психологія
Програма вступного іспиту з менеджменту в освіті. Освітній рівень Магістр. Спеціальність 073 Менеджмент
Програма вступного іспиту з педагогіки, методик початкової освіти. Другий (магістерський) рівень. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 013 Початкова освіта
Програма вступного іспиту з педагогіки. Перший  (бакалаврський) рівень. Ступінь вищої освіти: бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта

Програма вступного іспиту з загальної педагогіки та історії педагогіки. Ступінь вищої освіти: третій. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

 

 

Факультет іноземних мов

Програми вступних іспитів (аспірантура)   

Програма з англійської мови для вступу в аспірантуру
Програма з німецької мови для вступу в аспірантуру
Програма з французької  мови для вступу в аспірантуру

Програми вступних іспитів (магістр)  Магістратура для таких спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (крім 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька); 025 Музичне мистецтво)

Програма з англійської мови для вступу до магістратури
Програма з німецької мови для вступу в магістратуру

Магістратура факультету іноземних мов

Програма з англійської мови (фаховий іспит)
Програма з німецької  мови (фаховий іспит)

Програми вступних іспитів (бакалавр)   

Програма з англійської мови
Програма з англійської мови (друга вища освіта) 
Програма з англійської мови (скорочений термін)
Програма з німецької  мови

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative