Вступникам

Програми вступних іспитів у 2021 р.

Наказ від 28.03.2019 № 411 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ)

 

Факультет природничо-географічних і точних наук

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з біології. Освітній рівень: магістр фармацевтичного спрямування. Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
Програма вступного іспиту з хімії. Освітньо-професійний рівень: магістр фармацевтичного спрямування. Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
Програма вступного іспиту з біології. Освітній рівень: магістр. Спеціальності 091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини
Програма вступного іспиту з біології. Освітній рівень: магістр. Спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Програма вступного іспиту з географії. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.07 Середня освіта(географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю
Програма вступного іспиту з математики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.04 Середня освіта(Математика)
Програма вступного іспиту з фізики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 105 Прикладна фізика і наноматеріали
Програма вступного іспиту з фізики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика)
Програма вступного іспиту з хімії. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія
Програма вступного іспиту із вступу до освітніх вимірювань. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки Програма вступного іспиту з інформатики. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки 

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з біології. Освітньо-професійний рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з географії. Освітньо-професійний рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з математики. Освітньо-професійний рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з фізики. Освітньо-професійний рівень: бакалавр(магістр фармацевтичного спрямування)
Програма вступного іспиту з хімії. Освітньо-професійний рівень: бакалавр(магістр фармацевтичного спрямування)

 

 


Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва бакалавр 025 Музичне мистецтво

Програма творчого конкурсу з хореографії (024 Хореографія, бакалавр)
Програма творчого конкурсу з хореографії (024 Хореографія, магістр)
Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва (014 Середня освіта (Музичне мистецтво), бакалавр)
Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва (014 Середня освіта (Музичне мистецтво), магістр)
Програма творчого конкурсу з музичного мистецтва (025 Музичне мистецтво, магістр) 

 

Історико-юридичний факультет

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з політології. Перший(бакалаврський) рівень
Програма вступного іспиту з права. Перший(бакалаврський) рівень
Програма вступного іспиту з історії України. Перший (бакалаврський) рівень

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з політології. Другий (магістерський) рівень
Програма вступного іспиту з історії. Другий (магістерський) рівень. Спеціальність: 031 Історія та археологія
Програма вступного іспиту з історії. Другий (магістерський) рівень. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія)

Програми вступних іспитів (аспірантура)

Програма вступного іспиту з політології. Третій(аспірантура) рівень

Наказ від 08.04.2021 № 408 «Про затвердження Програми вступного випробування» (ЄФВВ з права)

 

ННІ філології, перекладу та журналістики

Програми вступних іспитів (бакалавр)

Програма вступного іспиту з української мови і літератури. Освітній рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з української мови. Освітній рівень: бакалавр
Програма вступного іспиту з української мови. Освітній рівень: бакалавр. Спеціальність: 061 Журналістика
Програма вступного іспиту з російської мови та літератури (вступне випробування). Освітній рівень: бакалавр. Спеціальність: 014.025 Середня освіта (Мова і література (російська))

Програми вступних іспитів (магістр)

Програма вступного іспиту з російської й української мови та теорії і практики перекладу. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 035 Філологія. 035.034 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
Програма вступного іспиту з російської літературної мови і російської літератури. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.025 Середня освіта (Мова і література (російська))
Програма вступного іспиту з української мови і літератури. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова та література); 035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

 

Факультет психології та соціальної роботи

Програма вступного іспиту з основ позашкільної педагогіки. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (скор)
Програма вступного іспиту з теорії та методів виховної роботи. Освітній рівень: Магістр. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Програма вступного іспиту з теорії та методів соціальної роботи. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 231 Соціальна робота (скорочений 3-р. термін навчання)
Програма вступного іспиту з основ соціальної роботи. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 231 Соціальна робота (нормативний (приєднання на 2(3)-й курс))
Програма вступного іспиту з теорії та методів соціальної роботи. Освітній рівень: Магістр. Спеціальність: 231 Соціальна робота
Програма вступного іспиту з дошкільної педагогіки. Освітній рівень: Бакалавр. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Програма вступного іспиту з теорії та методики дошкільного виховання. Освітній рівень: Магістр (на базі бакалавр). Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Програма вступного іспиту з теорії та методики дошкільного виховання. Освітній рівень: Магістр (на базі спеціаліст). Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Програма вступного іспиту з психології. Освітній рівень Магістр. Спеціальність 053 Психологія
Програма вступного іспиту з психології. Освітній рівень Бакалавр. Спеціальність 053 Психологія
Програма вступного іспиту з менеджменту в освіті. Освітній рівень Магістр. Спеціальність 073 Менеджмент
Програма вступного іспиту з педагогіки, методик початкової освіти. Другий (магістерський) рівень. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 013 Початкова освіта
Програма вступного іспиту з педагогіки. Перший  (бакалаврський) рівень. Ступінь вищої освіти: бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта

Програма вступного іспиту з загальної педагогіки та історії педагогіки. Ступінь вищої освіти: третій. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

 

 

Факультет іноземних мов

Програми вступних іспитів (аспірантура)   

Програма з англійської мови для вступу в аспірантуру
Програма з німецької мови для вступу в аспірантуру
Програма з французької  мови для вступу в аспірантуру

Програми вступних іспитів (магістр)  Магістратура для таких спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (крім 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька); 025 Музичне мистецтво)

Програма з англійської мови для вступу до магістратури
Програма з німецької мови для вступу в магістратуру

Магістратура факультету іноземних мов

Програма з англійської мови (фаховий іспит)
Програма з німецької  мови (фаховий іспит)

Програми вступних іспитів (бакалавр)   

Програма з англійської мови
Програма з англійської мови (друга вища освіта) 
Програма з англійської мови (скорочений термін)
Програма з німецької  мови

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative