Go to English

Програми вступних та державних іспитів у 2018 р.

Інститут точних наук та економік

Завантажити програми вступних іспитів (.zip).

 

Факультет психології та соціальної роботи

Програма атестації здобувачів вищої освіти з методики навчання української мови, методики навчання освітньої галузі "Математика", методики навчання освітньої галузі "Природознавство", методики трудового навчання з практикумом, методика образотворчого мистецтва з практикумом "Навчально- методичний комплекс для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітнього рівня бакалавр денної форма навчання"

Програми атестації здобувачів вищої освіти з педагогіки та психології "Навчально- методичний комплекс для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітнього рівня бакалавр денної форма навчання"

Завантажити програми вступних іспитів (.zip). Соціальна роботоа

Державний екзамен з практичної психології для магістрів спеціальності соціальна робота (денна та заочна форма навчання)

Для ПП ДЕК з Практичної психології для ПП-41 та ППз-41 (денна, заочна ф.н.)

Для Для П ДЕК з Психології для П-41 та Пз-41  (денна, заочна ф.н.)

Програма фахового іспиту з психології, магістр.

Програма фахового іспиту з психології (додаткове випробування), магістр.  

Програма фахово іспиту з писхології, бакалавр (після молодшого спеціаліста)

Програма вступних випробувань "Загальна педагогіка освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 073 Менеджмент"

 

Природничо-географічний факультет

Завантажити програми вступних іспитів (.zip) Кафедра географії.

Завантажити програми вступних іспитів (.zip). Біологія

Завантажити програми вступних іспитів (.zip). Хімія

 

Факультет іноземних мов

Завантажити програми вступних іспитів англійська мова (.rar).

Завантажити програми вступних іспитів німецька мова (.rar).

Завантажити програми з німецької мови для вступників з інших спеціальностей (аспірантура, магістратура, бакалаври). Голова комісії Благініна С.В.

Завантажити програми іноземна мова (англійська) для магістрантів факультету іноземних мов, які вчать німецьку мову як основну (голова комісії Шевченко С.І.).

Завантажити програми іноземна мова (німецька)  для магістрантів факультету іноземних мов, які вчать англійську мову як основну (голова комісії Благініна С.В.).

 

Історико юридичний факультет

Завантажити програми вступних іспитів (.zip).

 

 

Факультет культури і мистецтв

Завантажити програми вступних іспитів (.zip).

Філологічний факультет

Завантажити програми вступних іспитів (.zip).

Завантажити "Програму творчого заліку з журналістики для спеціальності 061 Журналістика"

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Загальна педагогіка

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

073 Менеджмент

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative