Вступникам

Інформаційний стенд приймальної комісії

Правила прийому

Освітній центр Донбас, Крим - Україна

Плата за навчання у НДУ ім. Миколи Гоголя

Список документів для вступу

Підготовчі курси

Ліцензія та сертифікати

Освітні програми

Інформаційний пакет ECTS

Програми вступних іспитів (бакалавр, магістр, денна, заочна форма)

Реквізити для оплати

Проживання

Дозвілля

Лист МОН України

Рейтингові списки та конкурсні пропозиції

Програми вступних та державних іспитів у 2016 р.

Природничо-географічний факультет

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Галузь знань: 0401 Природничі науки. Спеціальність: 7.04010201 Біологія* (Біологія та практична психологія). Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст. Форма навчання: денна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ХІМІЇ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта (Хімія). Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ХІМІЇ. Галузь знань: 10 природниці науки. Спеціальність: 102 Хімія. Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ХІМІЇ. Галузь знань: 10 природничі науки. Спеціальність: 102 Хімія. Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ХІМІЇ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта. Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ХІМІЇ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта. Освітній рівень: спеціаліст. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА  ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ. Галузь знань: 09 біологія. Спеціальність: 091 біолоігя. Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА  ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта (біологія). Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА  ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта (біологія). Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА  ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта (біологія). Освітній рівень: спеціаліст. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ. алузь знань: 09 біологія. Спеціальність: 091 біологія. Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ГЕОГРАФІЇ.  Галузь знань: 10 природничі науки. Спеціальність: 103  науки про землю (рекреаційна географія і туризм, економічна та соціальна географія). Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ГЕОГРАФІ. Галузь знань: 10 природничі науки. Спеціальність: 103 науки про землю (географія). Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ГЕОГРАФІ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта (географія). Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочнa.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ГЕОГРАФІ. Галузь знань: 01 освіта. Спеціальність: 014 середня освіта (географія). Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст. Форма навчання: денна, заочна.

Факультет психології та соціальної роботи

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Психологія (для денної та заочної форм навчання для) П-41 та Пз-41

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Практична психологія (для денної та заочної форм навчання) для ДП-51 та СП-51

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Психологія (для денної та заочної форм навчання) для П-51 та ПЗ-51

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Практична психологія (для денної та заочної форм навчання) для ПП-41 та ППЗ-41

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНИ для вступників на спеціальність 231 "Соціальна робота"

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ПЕДАГОГІКИ (СПІВБЕСІДА). Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта. Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Форма навчання: денна.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ  з теорії та методики дошкільного виховання  для вступників на навчання за освітньо - кваліфікаційною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для денної форми навчання.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ.   Освітній рівень: спеціаліст. Спеціальність:  7.03010201 Психологія. Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ. Освітній рівень: магістр. Спеціальність: 8.03010201 Психологія. Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ з теорії та методики дошкільного виховання  для вступників на навчання за освітньо - кваліфікаційною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для денної форми навчання.

<sПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ  з теорії та методики дошкільного виховання  для вступників на навчання за освітньо - зі спеціальності 7.01010101, 7.03010301 Дошкільна освіта. Практична психологія, Дошкільна освіта. Іноземна мова галузі знань 0101. Педагогічна освіта на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для денної та заочної форм навчання.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань  07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент. Спеціалізація: "Освітній менеджмент", "Управління персоналом".

Програма фахового вступного випробування для вступників на спеціальність 231 «Соціальна робота», денна/заочна форма навчання, для здобуття освітнього рівня «магістр» на основі ОПП підготовки бакалавра).

Програма фахового вступного випробування для вступників на спеціальність 231 «Соціальна робота», денна/заочна форма навчання, за освітнім рівнем «магістр» (на основі ОПП підготовки спеціаліста).

Програма фахових вступних випробувань для вступників на спеціальність 231 «Соціальна робота» з додатковою спеціальністю «Психологія» для здобуття освітнього рівня «спеціаліст» (денна та заочна форма навчання).

Програма вступних випробувань із соціальної роботи для вступників до вищих навчальних закладів 6.130102 «Соціальна робота» за освітнім рівнем «бакалавр» (на основі ОПП підготовки молодшого спеціаліста).

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ з теорії та методики дошкільного виховання  для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта  на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  для денної форми навчання.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ з теорії та методики дошкільного виховання  для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.01010101, 7.03010301 Дошкільна освіта. Практична психологія, Дошкільна освіта. Іноземна мова  галузі знань 0101. Педагогічна освіта  на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  для денної та заочної форм навчання. 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з психології на основі ос молодшого бакалавра, окр молодшого спеціаліста (для денної та заочної форм навчання)

Фізико-математичний факультет

Програма вступних випробувань з математики для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями: 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Програма  вступних випробувань з математики  для вступників на навчання для здобуття ступеня  бакалавра за спеціальностями:  014 Середня освіта (Математика),  014 Середня освіта (Фізика),  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології,  105 Прикладна фізика та наноматеріали.

ПРОГРАМА вступних випробувань з фізики для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями: 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Програма  фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою  магістра галузі знань 01 Освіта,  спеціальності 011 Науки про освіту  (спеціалізація «Освітні вимірювання»)  на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр» або «спеціаліст».

ПРОГРАМА для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготоки спеціаліста (магістра). Спеціальність: 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.  Освітній ступінь: магістр.  Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст. 

ПРОГРАМА вступних фахових випробувань   з інформатики  для вступників на навчання за освітньо-професійними  програмами підготовки спеціаліста і магістра  галузі знань 12 Інформаційні технології ,  спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  на базі рівня вищої освіти бакалавр.

ПРОГРАМА  вступних фахових випробувань з інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійними  програмами підготовки спеціаліста і магістра  галузі знань 12 Інформаційні технології ,  спеціальності 122 Комп’ютерні науки  та інформаційні технології  на базі рівня вищої освіти бакалавр.

ПРОГРАМ А вступних фахових випробувань з математики для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра зі спеціальності  014 Середня освіта (Математика)   на базі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста відповідно.  

Філологічний факультет

ПРОГРАМА Вступного випробування з української мови  для вступників на навчання за спеціальністю 014, Середня освіта (Українська мова і література), 035 Філологія (Українська мова і література).  Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

ПРОГРАМА вступного випробування зукраїнської мови і літератури  для вступників на навчання за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*.  Освітньо-кваліфікаційний рівень: “бакалавр” .  

Факультет культури і мистецтв

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта (Хореографія).

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

ПРОГРАМА вступних випробувань з хореографії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальності «Хореографія» на основі базової вищої освіти.

ПРОГРАМА вступних випробувань з Музики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності «Музичне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст».

ПРОГРАМА вступних випробувань з музики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста зі спеціальності «Музичне мистецтво» на основі базової вищої освіти.  

 Історико-юридичний факультет

Програма вступного іспиту зі спеціальності «Історія».

Програма вступного іспиту зі спеціальності "Політологія"

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності "Політологія"

Факультет іноземних мов

ПРОГРАМА вступного випробування з німецької мови за напрямом підготовки 6.020303 філологія* (німецька мова і література та друга іноземна мова (англійська) освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр денна форма навчання.

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (німецької мови) з галузей знань «Педагогічна освіта», «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Природничі науки», «Фізико-математичні науки», «Системні науки та кібернетика», освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

ПРОГРАМА Для спеціальності «Мова та література* (англійська)»

ПРОГРАМА вступного випробування до магістратури зі спеціальності 8.02030302 Філологія. Мова і література (німецька). Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.

ПРОГРАМА вступного випробування для вступників зі спеціальності 7.02030302 Мова і література (німецька). Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (німецької) для вступників зі спеціальності 7.02030302, 8.02030302 Філологія. Мова і література (німецька). Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр. Заочна форма навчання, перехресний вступ.

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступників зі спеціальності 7.02030302, 8.02030302 Філологія. Мова і література (німецька). Освітньо-кваліфікаційні рівні: спеціаліст. магістр (заочна форма навчання)

ПРОГРАМА вступного фахового випробування для вступників зі спеціальності 7.02030302 Філологія. Мова і література (німецька). Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст (денна та заочна форми навчання, перехресний вступ)

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступників зі спеціальності 7.02030302, 8.02030302 Філологія. Мова і література (англійська). Освітньо-кваліфікаційні рівні: спеціаліст. магістр (заочна форма навчання).

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників зі спеціальності 8.02030302 Філологія. Мова і література (англійська). Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр (перехресний вступ).

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників зі спеціальності 8.02030302 Філологія. Мова і література (англійська). Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр (денна та заочна форми навчання)

ПРОГРАМА вступного фахового випробування для вступників зі спеціальності 7.02030302 Філологія. Мова і література (англійська). Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст (денна та заочна форми навчання, перехресний вступ)

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (англійської) для вступників зі спеціальності 7.02030302, 8.02030302 Філологія. Мова і література (англійська). Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр.Заочна форма навчання, перехресний вступ.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative