Go to English

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

- заява на ім’я голови приймальної комісії; 

- 2 кольорові фотокартки розміром 3х4; 

- особова картка за формою П-2 ДС; 

- копія диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності. У разі якщо диплом магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на основі якого абітурієнт вступає до аспірантури, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада університету одночасно із зарахуванням абітурієнта має прийняти рішення при визнання його диплому, або надати обгрунтовне пояснення причин відмови у такому визнанні; 

- сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment, який підтверджує відповідність рівня знання іноземної мови, зокрема англійської мови, рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);

 - рекомендацію Вченої ради до вступу в аспірантуру (за наявності);

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбиткиопублікованих статей/тез (за наявності); 

- реферат з наукової спеціальності;

- копія паспорту; 

- копія картки платника податків;

 - дані флюорографічного обстеження; 

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних подаються вступниками особисто;

 - трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative