Go to English

За державним замовленням на денну форму навчанняза спеціальностями: 

011           Освітні, педагогічні науки

014           Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

032           Історія та археологія

035           Філологія

053           Психологія

052           Політологія

103           Науки про землю (спеціалізація – економічна тасоціальна географія)

 

на умовах оплати навчання (вартість навчання : денна форма -10600 грн., заочна – 7600 грн.) на денну та заочну форми навчання за спеціальностями:

011           Освітні, педагогічні науки

014           Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

032           Історія та археологія

035           Філологія

053           Психологія

052           Політологія

103           Науки про землю (спеціалізація – економічна та соціальна географія)

 

Вступники до аспірантури подають такі документи: 

  • заяву на ім’я голови приймальної комісії                                                                                                                               
  • особову картку (форма П-2 ДС); 3 кольорові фотокартки 3х4
  • копію диплома про вищу освіту з копією додатку до диплома
  • список опублікованих наукових праць і винаходів. (за наявністю)
  • реферат з обраної наукової спеціальності обсягом до 30 друкованих сторінок
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о
  • копію паспорту
  • копію картки платника податків
  • протокол співбесіди з передбачуваним науковим керівником та перевірки реферату

 

Документи приймаються з 12 липня по 20 липня 2017 року, вступні іспити –   з 21 липня по 28 липня 2017 р. Зарахування до аспірантури – з 01 вересня 2017 року. За довідками звертатись у відділ аспірантури та докторантури за адресою: 16602, Чернігівська  обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2, новий корпус, кім. 216. Телефон: (04631) 7-19-56.  Інформація розміщена на сайті університету: www.ndu.edu.ua

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative