Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародні зв'язки

Навчання іноземних громадян

Соціально-гуманітарний відділ

Профком студентів

Профком працівників

Психологічна служба

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Гоголезнавчий центр

Студрада

Проєкт «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» (Програма Еразмус+ 2020 – КА2 проєкти співпраці: розвиток потенціалу вищої освіти)

UNIVERSITY TEACHERS' CERTIFICATION CENTRES: INNOVATIVE APPROACH TO PROMOTION TEACHING EXCELLENCE / UTTERLY

 

Мета проєкту: сприяти модернізації системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

Цілі проєкту:

1. Модернізувати існуючу систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні, шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах.

Створення ЦДВ дозволить викладачам університетів отримати альтернативну, якісну та доступну можливість підвищення кваліфікації та сертифікації з розширенням пропозицій вибору місця її проходження. Це збільшить мотивацію до постійного підвищення професійної кваліфікації, використання успішного європейського досвіду для покращення навчального процесу та забезпечення вищої якості освіти. ЦДВ та постійно зростаючий пул випускників зможуть  забезпечити широкий та стійкий вплив на підвищення рівня  кваліфікації  викладачів у системі вищої освіти України. У рамках проєкту буде покращено освітню інфраструктуру (відкриття 9 ЦДВ), створено умови для підвищення потенціалу закладів вищої освіти. Європейські університети-партнери протягом проєкту сприятимуть впровадженню та адаптації міжнародного досвіду.

2. Запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання.

Спільно з європейськими та українськими експертами буде розроблено програму сертифікації викладачів. Оцінювання викладачів під час проходження стажування буде побудовано за європейськими стандартами. Усі викладачі, що пройшли сертифікацію будуть внесені до спеціально розробленої бази даних. Під час проєкту буде розроблено професійні стандарти для викладачів університету та запропоновано механізми вдосконалення регулювання атестації викладачів університету.

3. Розробити та пілотувати нову програму досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC, що передбачає потреби академічного середовища в Україні та приведе до підвищення якості атестації викладачів університету.

Навчальна програма підвищення кваліфікації має відповідати сучасним викликам у вищій освіті та враховувати професійні профілі сучасного викладача університету. Сертифікація дозволить покращити викладацьку майстерність, базуючись на європейських освітніх інноваціях. Процес навчання має стати багатшим, цікавішим та більш корисним як для студентів, так і усіх зацікавлених сторін. Університети отримають кваліфікований людський капітал, що пройшов тренінги в ЄС. Буде вдосконалено систему розвитку педагогічних навичок. Впровадження нових процесів сертифікації стимулюватиме викладачів до особистого та професійного зростання.

Учасники консорціума:

Р1 Львівський національний університет імені Івана Франка

Р2  Університет Вітовта Великого (Vytautas Magnus University, VMU (Литва))

Р3  Байройтський університет (University of Bayreuth, UBT (Німеччина))

Р4 Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, UVSQ (Франція))

Р5 Вроцлавський технічний університет (Wroclaw University of Science and Technology, WrUT (Польща))

Р6  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Р7  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленко

Р8  Криворізький національний університет

Р9  Луцький національний технічний університет

Р10 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

Р11 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Р12  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Р13  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

Р14  Спілка ректорів вищих навчальних закладів України 

Терміни виконання: 2021-2022 роки

 

Додаткова інформація про проєкт:

web-pages: https://projects.lnu.edu.ua/utterly/ specially created Facebook groups:

https://www.facebook.com/Utterly-103854921748494

Telegram: https://t.me/joinchat/FRABANIx3Q2zKcA0

https://www.instagram.com/utterly.erasmus/

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative